Marijn Poels
“Klimaatverandering is een religie geworden, er is geen ruimte voor discussie”
Marijn Poels
Zeist,
22
augustus
2017
|
09:49
Europe/Amsterdam

Marijn Poels, documentairemaker 'The uncertainty has settled'

Tijdens het draaien van zijn film 'The uncertainty has settled' ontdekte Marijn Poels dat de discussie over de klimaatverandering met religieuze felheid wordt gevoerd. Hij vraagt zich namelijk af, of de energietransitie op dit moment niet meer kapot maakt, dan het oplevert. De documentairemaker wil het debat breder trekken. Tot op heden wordt zijn documentaire geweigerd door filmdistributeurs. “De film zou politiek incorrect zijn en men is bang voor de reacties van klimaatalarmisten.”

“Ik ben een laatbloeier. Pas op mijn 31ste begon ik met filmen. Ik was hovenier, maar werd het spuugzat om in het systeem te leven. ‘Doe maar wat je gevraagd wordt, dan heb je de minste problemen,’ terwijl de wereld meer activisten nodig heeft. Mensen die opstaan omdat ze anders durven denken en in beeld brengen, wat niet juist is.”

“’Als het maar op papier klopt, dat je zoveel mensen hebt behandeld,” zeiden ze in de Tbs-kliniek, waar ik naast mijn hoveniersbaan werkte als creatief begeleider bij de dagbesteding. Ik moest 20 patiënten per dag behandelen. Totaal niet verantwoord. ‘Doe het nou maar, in Den Haag willen ze het zo.’ Ik heb mijn baan opgezegd en mijn vader uitgelegd (ook een journalist): ‘Ik word filmmaker’. Ik was ervan overtuigd dat het zou lukken.”

“Ik ben een filmmaker-activist die dingen aan de kaak wil stellen uit liefde voor de mens. Zoals de grote verschillen tussen arm en rijk, maar ook de ‘Energiewende’, zoals ik die hier in Duitsland zie, waar ik sinds 7 jaar woon (in Berlijn, red.).”

“Met de klimaatverandering heb ik nooit wat gehad. In de zuidelijke landen, waar ik kom, hebben de mensen heel andere problemen. Ze moeten zien te overleven. Maar toen ik na tien jaar hard werken een sabbatical opnam, kwam ik erachter dat erin de omgeving waar mijn schoonouders wonen (in Sachsen Anhalt in Duitsland, red.), een park werd gebouwd met 40 windmolens. Dat interesseerde me, zo ben ik de wereld van de CO2-reductie ingedoken. Naarmate ik mij er meer in verdiepte, vroeg ik mij steeds meer af, of heeft het wel zin heeft wat we doen. Inmiddels is hier een hele regio van boeren omgeschakeld van beroep en energieleverancier geworden. Er is in de wijde omgeving geen aardappel meer op het land te vinden.”

“’Is dit wel duurzaam wat we doen?,’ vroeg ik mij af. Blijft Sachsen Anhalt zo wel gezond en komen we later niet tot de conclusie, dat het toch niet zo erg was als we eerst dachten, want als dat gebeurt, dan hebben we hier niks meer. Is het goed om zo radicaal om te schakelen met energie. De stroom is daardoor veel duurder geworden, zeshonderdduizend mensen in Duitsland kunnen de energierekening zelfs niet meer betalen, in een van de meest welvarende landen van de wereld. Dat is toch heftig!?”

“Ik begon aan mijzelf te twijfelen. Kennelijk is groen denken en links zijn, zoals ik ben, niet de oplossing. Want er gebeuren dingen die veel vraagtekens opleveren. En het is allemaal gebaseerd op voorspellingen over de klimaatverandering, waar nog veel onzekerheden over bestaan. Het IPCC (organisatie van de Verenigde Naties om de klimaatverandering te evalueren, red.) zegt, dat het zeer waarschijnlijk is, dat de aarde opwarmt en er wat aan de hand is, maar hoe en wat precies, blijft onduidelijk, waaronder de rol van de C02-uitstoot en welke rol de mens daarin heeft en of dat aandeel ook zo belangrijk is. Wind- en zonne-energie zijn bovendien totaal (nog) niet efficiënt en slokken veel land op. Daarom is het verstandig dat de politiek en de media het klimaatdrama gaan neutraliseren. Natuurlijk moeten we het serieus nemen, zeker, maar het is veel verstandiger om te kijken, hoe we die transitie langzamer kunnen doen, minder radicaal en ondertussen focussen we ons nog meer op hernieuwbare energie en proberen we de stroomopslag efficiënter te maken.”

“In ieder geval willen wij als burger meer inzage in het wetenschappelijke debat over de klimaatverandering. Dat zou niet alleen maar het platform mogen zijn van de klimaatwetenschappers, want je wordt snel door ze vervloekt en verketterd als je het niet met ze eens bent, of onderwerpen ter discussie stelt. Die heftigheid verklaart iets en dat is dat er veel grote belangen achter zitten. De energietransitie alleen al gaat om triljarden euro’s en alle CO2-subsidies die je kunt verdienen.”

“Een boer in Duitsland die een windmolen op zijn land zet krijgt een ton euro per jaar. Hij zou wel achterlijk zijn om aan de gang te blijven met die inefficiënte koeien of een zak aardappelen. Met drie windmolens op zijn land heeft hij een rijk leven.”

“Met mijn film The uncertainty has settled heb ik geprobeerd om het debat te openen, zowel het wetenschappelijke- als het maatschappelijke debat. Uitgangspunt? Stel nou eens dat we met een miljoen verkeerde dingen bezig zijn. Dat al die windmolens, die zonne-energie, de zaken die we subsidiëren, niets gaat brengen voor de klimaatverandering.”

“Je hebt ook normale en gedegen klimaatwetenschappers, die zeggen; het zijn allemaal aannames, je kunt er geen harde uitspraken over doen. Zeker niet het Armageddon, zoals sommigen willen doen geloven. Natuurlijk is er wat aan de hand, en dat de mens groener wordt is alleen maar fijn, maar is geen ruimte voor mainstream in de klimaatdiscussie. Dan word je snel weggezet als iemand die nog denkt dat de aarde plat is. Het debat wordt gegijzeld door de klimaatalarmisten die vaak verbonden zijn aan allerlei organisaties. Dat heb ik met mijn film naar boven proberen te halen. Worden we niet voor de gek gehouden? Met het verhaal dat bijna Bijbels is: ‘er hangt iets kwaads in de lucht, de mens is zondig en moet boeten.’ Zou dat niet het inboezemen van angst zijn om jou ook lid te maken, en geld te laten betalen?”

“Raar? Waarom? Je ziet clubjes als WNF en Greenpeace klimaatverandering toch misbruiken voor hun eigen propaganda? Je kent de toch de beelden met die zielige ijsbeer op een smeltende ijsschots? Man, er zijn nog nooit zoveel ijsberen geweest. Over de 30.000. “

“In het klimaat zijn de belangen te groot geworden. De middelen worden daardoor belangrijker dan de kwaal. Er is namelijk geen mens die het klimaat gaat redden.”

“Het is toch raar dat de kranten en mediaplatforms volstaan met artikelen over jihadisten en extremisten om ze te kunnen beschrijven en begrijpen, maar dat een klimaatscepticus nergens aan het woord wordt gelaten. Ik beschouw de media dan ook als de grootste verantwoordelijke in het tegengaan van de dialoog. Ik ben voor mijn documentaire naar veel films geweest, ook die van Al Gore, halverwege dacht ik, ik zit naar communistische propaganda te kijken. Ik mis de nuance in de media, laat beide kampen aan het woord en wat normale mensen vinden. Dat heb ik met The uncertainty has settled gedaan.”

“Ik ben als filmmaker geneigd om te verdrinken in het debat en daar meer van te willen weten. Op dit moment staat de minderheid meer open voor de dialoog, dan de meerderheid, dat fascineert me. Het voedt mijn scepsis. Waar ik nog het meest van in verwarring raak is de vraag of de aarde opwarmt door CO2 dat door de mens is veroorzaakt, of dat dit vooral een natuurlijk verschijnsel is. Terwijl nu vooral wordt beweerd dat 97 procent door de mensen komt. Wetenschappers zouden dat debat mogen en moeten willen openbreken.”

“Maar klimaatverandering is een religie geworden. Iedereen die een andere mening heeft, wordt weggezet als een klimaatscepticus en de duivel van de planeet. Probeer maar eens een Christen om te praten om Moslim te worden. Zelfde. Fascinerend vind ik bijvoorbeeld de starheid bij de KNMI. Zo’n wetenschapper als Bart Verheggen, die gewoon geen weerwoord duldt...”

“Een wetenschapper mag nooit zo star zijn, maar moet nieuwsgierig blijven en open staan voor nieuwe feiten en inzichten.”

“Freeman Dyson, een Amerikaanse natuurkundige en invloedrijke wetenschapper, met een kritisch geluid ten aanzien van de klimaatveranderingen, vertelt in mijn film dat wij vroeger in stammen leefden, en om te overleven, moest je je loyaliteit betuigen aan een stam. Dat was belangrijker dan bijvoorbeeld de waarheid vertellen. Volgens hem leven wetenschappers ook nog in stammen.”

“Sterker nog; hij meent dat het klimaat-Armageddon van vandaag het gevolg is van een strijd tussen twee wetenschappelijke kampen die in de jaren ’70 ontstond vanwege een pitch voor overheidssubsidies. Een clubje dat klimaatmodellen maakte won en een groep biologisch natuurkundigen bleef verbitterd achter. Met als gevolg dat de intelligentie die er aan beide kanten zit, niet met elkaar in gesprek gaat.”

“Ook in de maatschappelijk dialoog komen we niet bij elkaar. Het links en rechts denken zit ons in de weg, terwijl het zo ontzettend belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Alleen daarmee komen we verder.”

“Deze film heb ik voor 60 duizend euro zelf gefinancierd van het geld dat ik in de afgelopen jaren heb verdiend. Ik dacht iedereen wil dit horen en zien. Er is behoefte aan nuance. Maar nee hoor, je wordt verketterd, weggezet als de duivel. In de media schrijven ze geen zin over mijn film.”

“Het heeft mij alleen maar aangemoedigd om verder te gaan. Op zoek naar de nuance, om mensen uit hun paradigma te halen en kritisch te blijven.”

“Ze zeggen tegen mij: ‘Jij bent geen wetenschapper, jij weet er niks van.’ Terwijl Al Gore een politicus is, propaganda verspreidt en wel wordt geloofd. Het wordt opgeblazen door de media, daar loop ik nu ook tegen aan.”

Reacties 1 - 16 (16)
Bedankt voor uw bericht.
Bart Verheggen
21
September
2018
Ik reageer op dit interview hier: https://nieuws.achmea.nl/het-gaat-om-feiten-niet-om-meningen/
Ik heb er helemaal geen probleen mee dat hij zich kritisch uitlaat over energiebeleid. Waar ik wel een probleem mee heb, zijn de onzinverhalen die hij over klimaatwetenschap verspreidt. Van het niveau "roken is niet ongezond". Het publieke debat is niet gebaat bij dergelijke wetenschappelijk aantoonbare onwaarheden.
Henk
14
September
2017
Ik heb de film gezien in de bioscoop. Er is best e.e.a. op aan te merken. Maar, hij is stukken beter dan de veel bejubelde film van Al Gore. Die film wordt in vele landen gebruikt om kinderen op scholen te indoctrineren, maar in Engeland mag dat al jaren niet meer zonder eerst de lange lijst me onjuistheden op te sommen.
Het IPCC is niet echt een wetenschappelijke organisatie. Het is meer een politieke organisatie.
Zelfs als de mens verantwoordelijk zou zijn voor een groot deel van de klimaatverandering helpen windmolens niet. Helemaal niks. Dat hebben de ervaringen in Duitsland uitgewezen. Vanwege het snel fluctuerende aanbod aan windenergie moeten de bestaande centrales veel sneller op en afgeregeld worden. Met kolencentrales gaat dat niet. Met een bepaald type gascentrale wel, maar dat gaat zozeer ten koste van het rendement dat de 'winst' t.g.v. windenergie grotendeels teniet wordt gedaan. En ja, de stijgende kosten van energie in Duitsland voor de gebruiker zijn allemaal terug te voeren op de Energiewende, in gang gezet door de incompetente mevrouw Merkel. Ik vind al sinds 2011 dat ze weg moet. Toch ben ik blij dat ze waarschijnlijk de verkiezingen wint, want met Martin Schulz zouden we nog verder van huis zijn, maar dat even terzijde. Wat ik zojuist schreef over de nutteloosheid van windenergie, is intussen aangetoond. In die zin is het goed dat Duitsland het experiment aangegaan is, maar verstandige mensen zouden er geen windmolen meer bijzetten.
Verder moet dit soort beslissingen niet genomen worden door mensen die geschiedenis of rechten gestudeerd hebben. Hiervoor heb je mensen nodig met verstand van zaken, mensen die nuchter kunnen nadenken en puur op harde feiten gebaseerd beslissingen nemen. Dan kom je bij de beta's uit. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen (Diederik Samsom), maar beslissingen over energieopwekking laat je nemen door deskundigen.
Bert
11
September
2017
Een uitgebreide en onderbouwde analyse van deze documentaire, die niet bepaald blijkt uit te blinken in journalistiek accuratesse, lees je hier: https://klimaatverandering.wordpress.com/2017/06/25/the-uncertainty-has-settled-van-marijn-poels-verwart-wetenschap-met-kletspraat/ Verder: het is een vrij land en iedereen mag zeggen wat-ie wil, net zoals omroepen en bioscopen een het vrij staat om iets al dan niet te vertonen. Als zelfs Powned je niet wil huitzenden, tja, dan kan je de wereld de schuld geven of naar jezelf en je 'docu' kijken kijken. Gelukkig kun je tegenwoordig online je docu, gratis of achter een paywall, vertonen. Als het echt allemaal zo goed onderbouwd en onthullend is, dan komt de rest van de media vanzelf, toch? Bijzonder ook dat bovenstaand 'artikel' alleen maar uit een random rant van quotes bestaat, zonder enige intelligente kritische vraag aan de maker. Hoor of wederhoor na alle beschuldigingen aan ? Achmea vind dat kennelijk niet nodig. Vraag een distributeur waarom hij de film niet wil, vraag een klimaatwetenschapper wat-ie er van vindt. Niks van dat alles. Dieptepunt in 'corporate content.'
Nico Thenu
03
September
2017
Ik heb wel vraagtekens bij de film "The uncertainty has settled", maar snap niet dat de film geweigerd wordt. Laat hem die film gewoon uitzenden, dan kunnen we vervolgens middels argumenten bekijken in hoeverre wat deze man zegt hout snijdt. Niet uitzenden is als hij gelijk heeft natuurlijk een gemiste kans, maar ook als hij geen gelijk blijkt te hebben en alles daar tussenin. Ik geloof dat onze aarde opwarmt en denk dat we oplossingen moeten verzinnen om hier wat tegen te doen, maar dat betekent niet dat ik niet van mening kan veranderen als er goede argumenten zijn. Kom dus maar op met die argumenten en bewijzen en vertoon die film gewoon. Het niet vertonen van de film is zowel als hij wel als niet gelijk blijkt te hebben en alles er tussenin schadelijk.
Aernout
02
September
2017
De reacties hieronder illustreren de stelling. Het is kennelijk not-done om tegen het dogma in te gaan. Er wordt op de man gespeeld, de bijvoeglijke naamwoorden vliegen je om de oren.
Dialoog is goed, van een goede inhoudelijke discussie worden we beter.
Dick Thoenes
30
August
2017
Merijn Poels, u bent een moedig man. U durft in deze verpolitiekte wereld een persoonlijk geluid te verkondigen. U weet, als niet-wetenschapper, er veel meer van dan velen die zich klimaatwetenschapper noemen, maar die alleen computrermodellen maken.
Louie Christofferson
30
August
2017
Er is geen ruimte voor discussie over zaken waar 90 tot 97 procent (dat is die 97 procent, niet het percentage klimaatopwarming waarvan 'wordt beweerd dat het door mensen komt') van de klimaatwetenschappers het erover eens is dat menselijke klimaatverandering niet alleen bestaat, maar ook ernstige gevolgen met zich meebrengt. De discussie die deze niet gekwalificeerde oelewapper en zijn consorten willen voeren is al lang klaar. Maar toch besluit Achmea hem een podium te geven. Dubieus.
Buck Brouwer
30
August
2017
Ik wil hier graag op reageren:

"Inmiddels is hier een hele regio van boeren omgeschakeld van beroep en energieleverancier geworden. Er is in de wijde omgeving geen aardappel meer op het land te vinden.”
Wat is hier nou mis mee? Als het uitkan om alleen energie te leveren en de boer kiest ervoor om zijn land braak te laten liggen dan moet dat toch kunnen. Ik kan me herinneren dat er op een bepaald moment zelfs subsidies waren om land braak te laten liggen. Als straks blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering niet zo erg zijn als we nu denken produceren deze windmolens nog steeds elektriciteit lijkt mij ook niks mis mee.
"De stroom is daardoor veel duurder geworden, zeshonderdduizend mensen in Duitsland kunnen de energierekening zelfs niet meer betalen, in een van de meest welvarende landen van de wereld. Dat is toch heftig!?”
Ja dat is inderdaad heftig maar of dat alleen maar aan de Energiewende ligt kan ik niet beoordelen. Duitsland heeft ervoor gekozen om groene stroom een gegarandeerde prijs te geven en daardoor is de elektriciteitsrekening inderdaad gestegen maar inmiddels gaan de prijzen van elektriciteit van windmolens onder die van de fossiele brandstoffen. Duitsland heeft er voor gekozen om te investeren in de toekomst.
Het IPCC (organisatie van de Verenigde Naties om de klimaatverandering te evalueren, red.) zegt, dat het zeer waarschijnlijk is, dat de aarde opwarmt en er wat aan de hand is, maar hoe en wat precies, blijft onduidelijk, waaronder de rol van de C02-uitstoot en welke rol de mens daarin heeft en of dat aandeel ook zo belangrijk is.
Dit klopt niet. Het IPCC zegt dat de opwarming van de aarde onmiskenbaar is (“Warming of the climate system is unequivocal) en dat het zeer waarschijnlijk is dat dit door mensen veroorzaakt wordt ( “It is extremely likely that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century”). Dat ze de precieze gevolgen van de opwarming niet kunnen voorspellen klopt, maar we zijn ook niet in staat om ons weer een maand vooruit te voorspellen.
“Het is toch raar dat de kranten en mediaplatforms volstaan met artikelen over jihadisten en extremisten om ze te kunnen beschrijven en begrijpen, maar dat een klimaatscepticus nergens aan het woord wordt gelaten "
Volgens mij is dit een geval van perceptie. Ik zie vaak genoeg kritische artikelen over klmaatverandering en dat kranten vol staan met artikelen over extremisten dat gevoel heb ik zelf helemaal niet. Maar goed dit is gewoon mijn gevoel en jij voelt het andersom.
"Waar ik nog het meest van in verwarring raak is de vraag of de aarde opwarmt door CO2 dat door de mens is veroorzaakt, of dat dit vooral een natuurlijk verschijnsel is. Terwijl nu vooral wordt beweerd dat 97 procent door de mensen komt. Wetenschappers zouden dat debat mogen en moeten willen openbreken.”
Als een grote groep gerenomeerde wetenschappers zegt dat het zeer waarschijnlijk is dat de opwarming door de mens veroorzaakt wordt kun je 2 dingen doen. Kritisch zijn en nog meer bewijs willen verzamelen en ondertussen niks doen. Of je kunt de waarschuwing serieus nemen en er wat mee gaan doen. Toen de eerste waarschuwingen kwamen dat roken slecht voor de gezondheid was waren er ook een hoop skeptici. Had de overheid niks moeten doen en afwachten of ingrijpen en ontmoedigen en daarmee levens redden?
Hezelfde geldt voor het klimaat. Als de gevolgen desatreus zijn kun jij over 30 jaar aan onze kinderen uitleggen waarom we niks gedaan hebben ondanks alle waarschuwingen?
En als de gevolgen allemaal meevallen dan hebben we de energietransitie hooguit te vroeg ingezet want fossiele brandstoffen raken toch op. Groene energie wint het nu al van de kolen en over 30 jaar is energie waarschijnlijk goedkoper dan ooit omdat we durven hierin te investeren.
Kortom ik vind het prima als je een kritisch geluid wil laten horen maar onzekerheid over de gevolgen van CO2 moet ons niet weerhouden er toch wat aan te doen.
Danny Keeven
28
August
2017
En nog nieuwsgieriger geworden? www.klimaatgek.nl en www.groenerekenkamer.nl. Het is schokkend om te zien dat de scheld-cannonade die de schrijver aanhaalt direct wordt vertoond in dit zelfde blog. Deze mensen moeten er eens over nadenken wat de impact is van het zogenaamde klimaatbeleid wat over de wereld heen wordt gestort. Wat nu als al die maatregelen niets uithalen en de zeespiegel stijgt toch? Zoals ze dat al millennia heeft gedaan met ijstijden en warme tijden. Lees onder andere het werkje eens van Salomon Kroonenberg; Spiegelzee. Nuance en geboortebeperking zijn de enige zaken die "de wereld kunnen redden". Klimaatgebral daarentegen zal geen mens of dier vooruit helpen. Het wordt tijd dat wetenschappers weer vrij kunnen werken zonder dat ze zich druk hoeven te maken om budgetten.
Michel
28
August
2017
Ik ben het met je eens. Ik heb geprobeerd met een vooraanstaand klimaat wetenschapper te discussiëren. Pier Velinga maar helaas. Het is ook te groot om te bevatten. We zien van alles om ons heen maar denken te veel in microsystemen. De media rapporteert altijd hijgerig als er weer een weer record is gebroken. Maar hoe kunnen zij en wetenschappers dat weten? De aarde bestaat al meer dan 4 miljard jaar en deze schommeling is echt niet de eerste. Maar er wordt dus alleen maar gekeken sinds de eerste metingen... Overigens denk ikwel dat wij als de mensheid alle troeven in handen hebben om delen van het ecosysteem te vernietigen omdat we vanwege de intelligentie andere diersoorten de baas kunnen zijn.
Maar goed ik dwaal af. Elke wetenschapper dient kritisch te zijn en elke hypothese te toetsen keer op keer, en bewijzen en tegenargumenten te vinden voor een hypothese. Ook klimaat wetenschappers - en sceptici.
Bert
25
August
2017
Ik lees een gefrustreerde ex-hovenier die, gespeend van enige feitelijke onderbouwing, dingen roeptoetert als klimaatsceptici krijgen geen enkele ruimte (volgens mij is de grootste en domste momenteel president van de VS met heel veel media-aandacht). Er is zeer ruime wetenschappelijke consensus: klimaat verandert door menselijk toedoen, onderbouwd met gedegen onderzoek. Hij maakt bovendien een enorm grote denkfout: DAT het klimaat verandert door menselijk toedoen is zeker, alleen WAT de rampzalige gevolgen precies zullen zijn (welke rampzalige in welke mate in welke volgorde) is niet met zekerheid te voorspellen. Da's waar. Dat vind je bij het genoemde IPCC en wordt godbeteret ook erkend door de conservatieve columnist Bret Stephens. Ongelofelijk slecht stuk sponsored content door een kritiekloze labbekakkerige amateurjournalist of social media contentprutsburo (hoor en wederhoor? feiten?) in opdracht van een verzekeraar met het slechtste klimaatbeleid in NL, zie eerlijkegeldwijzer.nl. Bedrijven met hidden agenda's moeten geen biased journalistje gaan spelen onder het mom van een 'discussie willen voeren'. Wat een dieptepunt - en een prima reden om je verzkeringen bij een betere club onder te brengen.
Simon
25
August
2017
Hoogst opmerkelijk dat een verzekeraar als Achmea ruimte biedt aan deze prietpraat.
Nico Thenu
24
August
2017
Zouden we lege daken van sociale huurwoningen niet onder de grondprijs kunnen verhuren of verpachten aan energiemaatschappijen? Mensen in sociale huurwoningen maken geen gebruik van subsidies om zonnepanelen op daken aan te leggen omdat ze geen geld daarvoor hebben en omdat ze geen eigenaren van de huizen zijn. Feit is echter dat er een hoop ongebruikte ruimte op de daken van sociale huurwoningen ligt. Feit is ook dat grond in de stad duur is. Verhuur of verpacht die daken en je kunt bekant ook de huren iets verlagen en daarmee de kosten die je indirect kwijt bent aan huursubsidie. Per vierkante meter lijkt verpachten of verhuren weinig geld, maar bedenk eens hoeveel dit oplevert bij een schaalvergroting?
Chris Nierop
22
August
2017
Tsja, nog steeds wordt het klimaatprobleem gebagataliseerd. Gelukkig staan de maatschappelijke waarschuwingslampen op geel tot rood en worden vertragingstactieken niet meer echt serieus genomen. Beter nu inzetten op minimaal de Parijse afspraken als te wachten tot het proces onomkeerbare schade veroorzaakt. Politici zijn er goed in achter de feiten aan te hollen tot het kwart over twaalf is en slechts draconische maatregelen met alle economische gevolgen getroffen moeten worden. De gevolgen van mogelijke klimaatproblemen zijn te ernstig om achterover te leunen tot 200% zekerheid bestaat over de oorzaken. Liever straks te moeten constateren dat het minder ernstig is, maar we goed voorbereid zijn door reeds getroffen maatregelen dan te moeten constateren dat het te laat is de gevolgen na te laten aan onze kleinkinderen.
Thijs
22
August
2017
Of het is een grote boycot. Of de film is gewoon niet zo goed.

13 vragen die The Uncertainty Has Settled oproept maar niet inkopt
Ronel
22
August
2017
Nieuwsgierig geworden? Wilt u ook graag eens een ander geluid over klimaatverandering horen? Kijk op http://www.climategate.nl