Zeist,
20
december
2022
|
11:18
Europe/Amsterdam

Achmea publiceert Klimaat Transitieplan

Klimaatverandering is een belangrijk thema met grote maatschappelijke, economische en financiële uitdagingen. De gevolgen van klimaatverandering zien we overal ter wereld. Achmea publiceert vandaag haar Klimaat Transitieplan.

De nationale en internationale klimaatdoelen vergen een enorme transitie. Samen met andere organisaties- en bedrijven, overheden en onze klanten zetten we ons in om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Vanuit onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’ willen wij duurzame waarde creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Dit betekent ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame economie en het realiseren van de wereldwijde klimaatdoelen.

Klimaatcommitment en eigen doelen
Achmea heeft zich, samen met andere financiële instellingen, via het Klimaatcommitment van de Financiële Sector gecommitteerd aan de klimaatdoelen uit het Nederlandse Klimaatakkoord. Achmea is zich bewust van de belangrijke functie die financiële instellingen innemen in de overgang naar een CO₂-neutrale samenleving. Als bedrijf, verzekeraar, belegger en financier leggen we de lat voor onszelf hoog en hebben de volgende doelstellingen gesteld.  Een klimaatneutrale:

  • bedrijfsvoering in 2030.
  • vastgoedportefeuille en hypotheekportefeuille in 2050.
  • beleggingsportefeuille in 2040 (aandelen en bedrijfsobligaties).
  • beleggingsportefeuille in 2050 (overige relevante asset klassen).
  • verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050.

In het Klimaat Transitieplan is beschreven welke acties Achmea onderneemt om deze doelen te bereiken.

Voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten
De ontwikkelingen om ons heen gaan snel. Er komen steeds nieuwe klimaatinzichten, wetgeving, data en meetmethodes. Hierdoor ontstaan ook nieuwe inzichten die ertoe kunnen leiden dat we ons doelen en plannen tussentijds moeten bijstellen. Dit plan actualiseren wij daarom jaarlijks.

Voorkant Klimaatplan