Ed Nijpels
“Ik vind het belangrijk dat Achmea deelneemt aan het maatschappelijk debat over klimaat en energie”
Ed Nijpels
Zeist,
23
mei
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Ed Nijpels, voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord

Ed Nijpels is voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei. Hij nam deel aan een dialoogsessie met de Directieraad van Achmea over het thema Veiligheid.

“Klimaatverandering is een belangrijk thema voor verzekeraars. Door de wereldwijde temperatuurstijging wordt het weer extremer. Zowel extreme neerslag als droogte kan veel schade en ellende veroorzaken. Aan spullen, gebouwen en huizen, landbouw en natuur, maar ook aan de gezondheid. Klimaatrisico’s beïnvloeden de schadelast van verzekeraars, daarom is het belangrijk dat Achmea dit onderwerp hoog op de agenda zet.”

“Achmea kan haar klanten bewust maken van de risico’s en ze helpen om waar dat kan maatregelen te nemen. Jullie hebben zoveel kennis over risico’s, die je zou kunnen delen met je klanten, maar ook met overheden die beslissingen moeten nemen over waar en hoe er gebouwd wordt. Het is echt nodig dat we ons beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, maar fundamenteel is natuurlijk het voorkomen van verdere opwarming”.

“De overgang naar duurzame energieopwekking, de energietransitie, moet plaatsvinden. Daar is het Energieakkoord voor bedoeld. Achmea is een grote belegger, die de overgang naar duurzame energie kan bevorderen door daar in te investeren. Denk aan duurzame huizen en gebouwen, hernieuwbare energie, laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, enzovoorts. De innovatie gaat snel, dus er komen ook steeds nieuwe mogelijkheden.”

“Ik vind het vooral ook belangrijk dat Achmea deelneemt aan het maatschappelijk debat over klimaat en energie. Bijna de helft van de Nederlanders is klant bij jullie. Mede daarom is Achmea is een belangrijke partij die gewicht in de schaal kan leggen en haar stem op dit onderwerp zou moeten laten horen.”

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
wilbrord braakman
03
June
2017
Het is jammer dat ter verdediging van eigen visie niet geluisterd wil worden naar duidelijke ecologische inzichten. Hoe rijmen we de visie dat landbouw weer die weg terug dient te gaan? Primair lokaal aan het voorzien van voedsel zou moeten voldoen. Een Achterhoek - hoera - zonder kunststof(mest).
En dat met een al aangenomen zekerheid dat g.m.o technieken mensen helpt om aan voldoende voedsel te kunnen voorzien. Zoals wordt geopperd - en al aan wordt gepland - grootschalige productie van voedsel in fabrieken. Met toepassing van verminkt leven van cellen en dna?