Femke Groothuis
“Ons huidige belastingsysteem vormt een obstakel in de aanpak van klimaatverandering”
Femke Groothuis
Zeist,
20
juni
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Femke Groothuis, The Ex'tax Project

The Ex’tax Project van Femke Groothuis pleit voor een ander belastingsysteem. In haar ideaalbeeld wordt de belasting op arbeid afgebouwd. Daarvoor in de plaats gaat de fiscus belasting heffen op natuurlijke hulpbronnen zoals CO2-uitstoot, water en energie. Femke Groothuis wil het liefst een Deltaplan om deze nieuwe manier van belasting betalen in te voeren. Ze noemt oud-premier Jan Peter Balkenende als haar favoriete kandidaat om deze strategische klus te klaren.

“Ons huidige belastingsysteem vormt een obstakel in de aanpak van de klimaatverandering. Het geeft de verkeerde financiële prikkels. Arbeid is duur en vervuilen is gratis.”

“Dat willen wij omdraaien met een nieuw belastingstelsel, dat de belastingen op arbeid (sociale premies, inkomstenbelasting) verlaagt en het gebruik van grondstoffen en hulpbronnen juist verhoogt. Alleen zo creëer je voldoende financiële prikkels om zuiniger met het klimaat om te gaan en bevorder je werkgelegenheid en uiteindelijk ook koopkracht. Wie het klimaat wil veranderen heeft nu eenmaal sterke economische prikkels nodig om doelen te bereiken aan zowel de sociale als de ecologische kant.”

“De netto-inkomsten voor de overheid zullen met het nieuwe belastingstelsel niet veranderen. Alleen de grondslagen worden gewisseld.”

“‘Belast wat je onttrekt aan de aarde en belast niet wat je aan waarde toevoegt,’ was de visie van Eckart Wintzen. Wintzen wilde als ondernemer het kapitalistische systeem duurzaam maken. Wij komen met ons project voort uit zijn erfgoed. Wintzen werkte in 1990 al met een geïntegreerde jaarrekening, die de bedrijfswinst koppelde aan de maatschappelijke kosten van het gebruik van water, energie, afval en uitstoot van CO2 en andere schadelijke emissies.”

“In samenwerking met belastingdeskundigen van de grote accountantskantoren hebben wij onderzocht of deze strategie kan werken op Europese schaal (27 landen in Europa zijn in de studie meegenomen). De impact is enorm positief. Invoering betekent extra werkgelegenheid voor 6,6 miljoen mensen, groei van het bruto nationaal product en de natuur- gezondheidswinst is groot.”

“Deze belastingverandering geeft een boost aan de circulaire economie waarin veel wordt gerepareerd, gerecycled en aangepast. Dat is arbeidsintensieve business.”

“We zullen het korte termijn denken van de politiek moeten doorbreken om deze herziening van het belastingstelsel in te voeren. Er is in de politiek te weinig lange termijnvisie op de samenleving. Men is voornamelijk bezig met maatregelen die hen binnen twee of drie jaar weer verkiezingswinst kunnen opleveren.”

“Daarom moet er een Deltaplan komen met een team van deskundigen uit diverse disciplines uit de samenleving om ons belastingsysteem toekomstbestendig te maken. Dit Deltaplan gaat over alle ministeries heen.”

“Allereerst gaan ze een lange termijnvisie ontwikkelen over de rol van belastingen in de toekomst. Daarna volgt een stappenplan voor de opzet voor Nederland en de manier waarop we de Europese Unie en de rest van de wereld kunnen stimuleren. De minister-president zal zich aan dit plan moeten committeren.”

“Ik geloof dat er voor ons land ook internationaal veel eer te behalen is. Nederland heeft een historie op het gebied van fiscale maatregelen. Wij waren een van de eerste landen ter wereld met energiebelastingen. Maar we zijn allang geen koploper meer als het gaat om ‘groene’ belastingen."

“Mensen snappen onmiddellijk de logica van deze belastingherziening. Maar nog maar weinig mensen kennen het. Er is dus veel communicatie nodig. Een belangrijke volgende stap voor ons is om het onderwerp van het hoofd naar het hart te brengen. Mensen moeten dit belastingsysteem echt willen. Voelen wat de waarde is. Daarom gaan we de komende periode de verhalen vertellen van de ondernemers die zich al richten op de circulaire economie.”

United by Tax. We moeten de goede kracht gaan benutten van belasting. Wanneer we de lasten van arbeid verlagen, zorgt dit ook voor veel meer banen in maatschappelijke functies zoals het onderwijs, de zorg en de politie. Daar is het nu juist krap vanwege de kosten op arbeid.”

 

Reacties 1 - 6 (6)
Bedankt voor uw bericht.
Bert Rorije
11
June
2020
Het lijkt erop Femke dat wij zielsverwanten zijn. Ik ben een van de initiatiefnemers van de Scale of Significance (www.ScaleofSignificance.org), dat een wereldwijd instrument ontwikkelt dat de intrinsieke waarden van organisaties zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar maakt.
Sander
25
June
2017
Interessante gedachte. Echter, ik neem aan dat de doelstelling van het ombuigen van het belastingsysteem is dat de 'vervuiling' afneemt. Als we daarin goed slagen is de vervuiling lager en daarmee ook het aantal bronnen waarop belasting geheven kan gaan worden. Met als gevolg dat er teweinig belasting geheven kan worden om de zorg, onderwijs en politie te betalen. Daarom denk ik: het idee is leuk, maar als het slaagt hebben we een ander probleem. Ik zou de oplossing graag in een andere hoek zoeken op basis van stimulering van duurzame productie, waarbij ook op termijn voldoende belasting binnenkomt om de maatschappelijke taken te kunnen bekostigen. Dat is in mijn ogen een duurzaam beleid.
Mevissen
22
June
2017
Goed idee...arbeid is op dit moment zo duur geworden dan niet werken bijna loont...enige probleem is dat 33% van bevolking straks pensionado is...dus die moeten dan meer aow of bijv. onbelast pensioen ontvangen
Leon de Graaf
22
June
2017
Leuk initiatief. Om de koe meteen bij de horens te vatten. Twee punten. 1. De auto, die wordt al enorm fiscaal belast in aanschaf en gebruik. Goede alternatieven in prijs en beschikbaarheid ontbreken. 2. De landbouw. Gebruik van bestrijdingsmiddelen, pesticiden en de immense hoeveelheid mest.

Hoe ga je dat met belastingen sturen en welke alternatieven worden geboden?
Jan
20
June
2017
@Eddy, het gaat hier niet om werkenden - niet werkenden. Het punt van Femke Groothuis is dat zij een belastingsysteem bepleit waar ze niet belasting op arbeid, maar belasting op gebruik van grondstoffen wil verhogen. Pas dan kun je via het belastingsysteem meer direct invloed uitoefenen op vervuiling en bijdragen aan een schoner milieu, zo redeneert zij.
Eddy de Leeuw
20
June
2017
Vraagje, het gaat altijd over arbeid. Voor het gemak worden al die anderen (Zieken, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden etc.) niet genoemd. Is dit model dan zo dat je b.v. als gepensioneerde geen "waarde" meer toevoegt, maar wel onttrekt? En is dat dan de zoveelste lastenverzwaring waar je nooit meer de kans voor hebt om dat te repareren?