Zeist,
11
november
2020
|
11:43
Europe/Amsterdam

“We proberen de zorgvraag van de toekomst te vangen in de juiste stenen en beton”

Maandag 12 oktober nam Timo van Voorden, directievoorzitter Achmea Corporate Relations & Partnerships (ACR&P), plaats aan de Klimaattafel Zorg tijdens de Klimaatdag Nederland. “Aan dit soort initiatieven doen we als Achmea graag mee. De Klimaattafel Zorg was een mooie kans om te laten zien hoe Achmea meewerkt aan verduurzaming van de zorg in Nederland.”

Timo van Voorden, directievoorzitter Achmea Corporate Relations & Partnerships (ACR&P)ACR&P is verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de bijna 500 toprelaties van Achmea, met name grote ondernemingen in Nederland. Sinds het begin van dit jaar is de nieuwe strategie van Achmea van start gegaan: De Kracht van Samen. Achmea wil bijdragen aan een gezonde, veilige, toekomstbestendige maatschappij. “We beseffen dat we deze grote ambitie niet alleen kunnen realiseren”, vertelt Timo. Achmea werkt daarom veel samen met andere bedrijven. “Het is nodig om bruggen te bouwen en bij ACR hebben we de contacten met (potentiele) strategische partners, in dit geval met Royal Haskoning DHV en met potentiële klanten in de zorgsector.“

“Je ziet dat de strategie van Achmea, De Kracht van Samen, enthousiasmerend en inspirerend werkt. Veel collega’s vinden het ontzettend gaaf om samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken die er écht toe doen”, vertelt Timo. Voor Achmea gaat verduurzaming van zorgvastgoed, gebouwen waarin zorg geleverd wordt, verder dan zonnepanelen en groene daken plaatsen. “We hebben het over het inschatten van de zorgvraag van de toekomst, of anders gezegd de energietransitie combineren met de zorgtransitie. Met oogkleppen op verduurzamen van het bestaande zorgvastgoed gaat voorbij aan de veranderende vraag naar zorg.” Een samenwerking tussen Achmea en Royal Haskoning DHV is dan ook niet meer dan logisch. “Zij leren van ons over de wereld van zorg en wij leren van hen over de wereld van de energietransitie en verduurzaming. En dat is precies de combinatie die nodig is om van waarde te kunnen zijn bij dit soort grote maatschappelijk vraagstukken."

Integrale routekaarten

Organisaties in de zorg maakten eerder een ‘Green Deal’, daarin staat afgesproken hoe de organisaties richting 2030 en richting 2050 hun verduurzaming gaan realiseren. Als onderdeel van de deal worden door zorginstellingen routekaarten gemaakt. “De routekaarten verrijken met zorgintelligentie is misschien wel de meest waardevolle bijdrage die we leveren.” Deze zogeheten integrale routekaarten moeten voorkomen dat het verkeerde vastgoed wordt verduurzaamd. “Vastgoed is iets wat je voor tientallen jaren bouwt. Daarom is het belangrijk om met verschillende factoren rekening te houden, het meest realistische scenario vast te stellen en daar dan zo flexibel mogelijk aan gaan bouwen.” Data die zorgverzekeraars hebben, kunnen hierbij helpen. Helaas liggen die data niet in handige informatiepakketjes op de plank. Timo vertelt met trots over de flinke klus. “Samen met twee grote zorgrelaties van Achmea, Espria en Viva! zijn we de uitdaging aangegaan."

Van alle CO2-uitstoot in de zorg is ongeveer 38% afkomstig uit het vastgoed en van de uitstoot van de gehele bebouwde omgeving in Nederland, is zo’n 10% afkomstig uit zorgvastgoed. Het kost tussen de 12 en 18 miljard euro om aan de klimaatdoelstelling van 95% minder CO2-emissie in 2050 te voldoen. “Bij je eigen huis verdien je een investering zoals zonnepanelen binnen een aantal jaar terug. Voor grote investeringen in gebouwen voor de zorg blijkt dat ruim 85% zich niet op die manier laat terugverdienen.” Verder zorgt effectief gebruik van zorgvastgoed, waar verduurzaming onderdeel van is, voor goede, doelmatige zorg tegen een betaalbare prijs. “Daarom draagt Achmea de komende jaren actief bij aan de verduurzaming van het zorgvastgoed,” vertelt Timo. “En dat doen we onder andere door te kijken naar de zorgvraag van de toekomst.”

Zorgvraag van de toekomst

“De belangrijkste uitdaging bij het bedenken wat het vastgoed van de toekomst gaat zijn, is de zorgvraag van de toekomst vangen in scenario’s”, vervolgt Timo. Met bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen moet rekening gehouden worden. “Zo zien we dat er een grote vergrijzingsgolf afkomt op de ouderenzorg. Hierdoor zullen tienduizenden extra, bedden nodig zijn in de verpleging en de verzorging.” Daarnaast hebben ook medische ontwikkelingen invloed op het benodigde vastgoed. “Er zal een verschuiving plaatsvinden van fysieke klachten naar psycho-geriatrische klachten zoals Alzheimer. Maar als goede behandelingen, zoals de Alzheimer-pil, op de markt komen, dan kan dat de ouderenzorgvraag drastisch veranderen. Al deze complexe vraagstukken moeten worden meegewogen want er wordt voor decennia geïnvesteerd in nieuwe stenen en beton.”

De impact van technologische ontwikkelingen op de zorgvraag is vandaag de dag al zichtbaar. “Door Corona zie je dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van beeldbellen. En ook toepassingen zoals slimme deurbellen en valsensoren, bieden mogelijkheden voor mensen om langer thuis te kunnen wonen.” Zilveren Kruis loopt in deze ontwikkelingen voorop met de strategie ‘Zorg Veilig Thuis’. “Mooie voorbeelden zijn Thuisdialyse en Hartwacht. Door dit soort innovaties kan zorg verplaatst worden van het ziekenhuis, naar poliklinische zorg of zelfs naar zorg thuis.” Die trend wordt extramuralisatie genoemd. Timo legt uit hoe dit impact heeft op zorgvastgoed. “Heb je straks een zorgappartement nodig met een eigen badkamer of met gedeelde badkamers, met brede deurposten of niet, met een eigen keuken of gedeelde keuken? Bij dit soort vraagstukken gaat het niet alleen om hoeveel, maar ook om wát voor soort zorg nodig is. En om de antwoorden te vinden bundelen Syntrus Achmea Finance & Real Estate, Zilveren Kruis en Achmea Corporate Relations de krachten.”