Zeist,
18
juni
2020
|
08:21
Europe/Amsterdam

Klimaatbestendigheid van woning houdt nog niet veel mensen bezig

Veel Nederlanders denken pas na een hevige storm of hittegolf na over de effecten van klimaatverandering op hun directe leefomgeving. Ruim de helft maakt zich weinig tot geen zorgen over hun woning door het veranderende klimaat. Toch zegt bijna 70% een klimaatbestendige woning belangrijk te vinden. Maar over wat dat eigenlijk precies inhoudt, is nog weinig kennis. Dit blijkt uit de tweede Klimaatadaptatiemonitor van Achmea.

De afgelopen maanden heeft tweederde van de mensen overlast ervaren in en om hun woning als gevolg van extreme weersomstandigheden, zo blijkt uit het onderzoek. Als mensen overlast ervaren dan is dat vooral door hitte of regenval. Mensen wijten heftige weersomstandigheden echter zeker niet altijd aan het veranderende klimaat.

Ruim de helft van de Nederlanders maakt zich net als vorig jaar weinig tot geen zorgen over hun woning door het veranderende klimaat. Dit komt enerzijds doordat zij al maatregelen hebben getroffen of doordat ze denken nog genoeg tijd te hebben om maatregelen te treffen. Anderzijds lijkt het erop dat men het lastig vindt om in te schatten hoe goed hun woning is beschermd of moet zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Bijna 70 procent van de Nederlanders zegt een klimaatbestendige woning belangrijk te vinden en is van mening dat ze daar zelf mede verantwoordelijk voor zijn. Ruim een kwart van de Nederlanders zegt bovendien maatregelen te willen treffen om de woning klimaatbestendiger te maken. Maar wat men dan precies kan doen, daar is nog veel onbekendheid over.

Bijdragen aan een duurzame en veilige woon- en leefomgeving
Als verzekeraar met een coöperatieve identiteit wil Achmea het bewustzijn rond klimaatverandering vergroten. Zo hopen we op meer aandacht voor de mogelijkheden om schade en overlast door extreme weersomstandigheden te beperken of te voorkomen. We bieden naast verzekeringen steeds meer diensten aan waarmee we onze klanten helpen om enerzijds de klimaatgerelateerde schade te verminderen en anderzijds hun CO2 -voetafdruk te verkleinen. Om zo bij te dragen aan een duurzame en veilige woon- en leefomgeving. Voorbeelden daarvan zijn de groene daken die Interpolis aan particuliere klanten biedt, de zonnepanelen- en isolatieservice van Centraal Beheer en BlueLabel, waarmee gemeenten en woningcorporaties beter kunnen inspelen op toenemende wateroverlast en hittestress in steden.

Over de Klimaat Adaptatie Monitor
Achmea heeft onderzoek uitgevoerd naar de klimaatbestendigheid van woningen in Nederland. Zij onderzocht de huidige kennis van Nederlanders over dit onderwerp; wat zij hiervan vinden (houding); en of zij reeds maatregelen hebben getroffen om overlast te voorkomen of dit nog van plan zijn. Het onderzoek is in april 2020 online uitgevoerd onder 1.001 Nederlanders van 18 jaar en ouder door onderzoeksbureau MWM2. De eerste editie van de Klimaat Adaptatie Monitor werd in juli 2019 uitgevoerd.