Zeist,
16
oktober
2019
|
13:34
Europe/Amsterdam

Achmea kiest in Leeuwarden voor aardwarmte

De gasketels in de gebouwen van Achmea worden naar verwachting eind 2021 vervangen door duurzame warmte

Achmea kiest in Leeuwarden als eerste grote afnemer voor duurzame aardwarmte. Achmea heeft de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te werken en neemt concrete maatregelen om dat doel te realiseren. Vorige week kondigde Achmea al aan dat zij begonnen is met de plaatsing van 3.200 zonnepanelen boven de parkeerplaatsen van de kantoorlocatie in Apeldoorn. De gasketels in de gebouwen van Achmea in Leeuwarden worden naar verwachting eind 2021 vervangen door duurzame warmte. Achmea bespaart daarmee jaarlijks 300.000 m3 aardgas.

Het consortium Warmte van Leeuwarden onderzoekt de mogelijkheden voor aardwarmte (ofwel geothermie) in Leeuwarden. In het consortium bundelen drie bedrijven hun krachten: Bouwgroep Dijkstra Draisma, geothermie-specialist ECW en warmtebedrijf Ennatuurlijk. Aan het einde van dit jaar besluit het consortium of volgend jaar de boring van de bron zal plaatsvinden en Ennatuurlijk besluit of het warmtenet aangelegd gaat worden. Om tot dit besluit te komen zijn voldoende klanten voor aardwarmte noodzakelijk.

Theo Peters, Adviseur Duurzame Bedrijfsvoering & Energiemanagement bij Achmea Facilitair Bedrijf, zegt over de plannen: “Met het aansluiten van de drie panden van Achmea, waaronder de Achmeatoren, op aardwarmte zetten we een grote stap naar de verduurzaming van ons vastgoed in Leeuwarden. Het zou mooi zijn als ons besluit ook andere bedrijven stimuleert om ook voor aardwarmte te kiezen. We nemen verschillende duurzame maatregelen op onze locaties, waardoor onze CO2-voetafdruk de afgelopen tien jaar al een stuk kleiner is geworden. We willen dat in 2030 al onze gebouwen klimaatneutraal zijn.”

Bij een positief investeringsbesluit eind dit jaar wordt in 2020 de aardwarmtebron geboord en het warmtenetwerk aangelegd. Eind 2021 worden de gebouwen van duurzame warmte voorzien. De komende jaren kan het warmtenet in Leeuwarden snel groeien. Daarmee komt betaalbare, duurzame warmte beschikbaar voor een groot deel van de stad.

Achmea klimaatneutraal in 2030

Achmea brengt ieder jaar de CO₂-voetafdruk van de gehele bedrijfsvoering in kaart, waarbij wordt gekeken naar verwarming, verlichting, water- en papierverbruik, afval, koelvloeistoffen, servers en mobiliteit. De afgelopen vijf jaar is de totale CO₂-uitstoot al met dertig procent afgenomen. Omdat we al in 2011 hebben besloten CO₂-neutraal te willen werken, compenseren we sindsdien onze uitstoot door ‘VCS- certificaten’ in te kopen. Vanaf 2030 is dat beleid niet meer nodig. Eerder werden ook de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s) centraal gezet in onze strategie. Klimaatactie (SDG 13) vormt daarbij een speerpunt.