Michiel Delfos
"Vooruitkijken om de gevolgen van de klimaatverandering draaglijk te maken”
Michiel Delfos
Zeist,
03
oktober
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Michiel Delfos, directeur Schade- en Inkomensdivisie van Achmea

Michiel Delfos (46) stond nog maar een jaar aan het roer van de schade- en inkomensdivisie van Achmea, toen de grootste catastrofe uit de tweehonderdjarige geschiedenis van het verzekeringsconcern letterlijk uit de lucht kwam vallen. In nog geen uur tijd hamerden hagelstenen zo groot als tennisballen op een klein stukje Brabants grondgebied. Gevolg? Heel veel persoonlijk leed bij klanten door de enorme schade aan bedrijven, huizen en auto’s. Totaal 360 miljoen euro uitbetaalde schade. “We moeten in Nederland veel meer samenwerken om er voor te zorgen dat we beter bestand zijn tegen deze extreme gevolgen van klimaatverandering.”

‘Oorlogsgebied’ noemde RTL-Nieuws de plek in Noord-Brabant die op 23 juni 2016 werd getroffen door extreme hagelbuien. Mensen stonden te huilen op straat. Wat is jou het meest bijgebleven van die dagen?

“De emoties van de mensen die we te woord hebben gestaan, die voelde je door het hele bedrijf. Familiebedrijven waren in minder dan een uur tijd helemaal kapot gehageld en huizen stonden erbij alsof ze van alle kanten beschoten waren.”

Wat gebeurt er op zo’n moment aan de directietafel?

“Je kijkt elkaar aan en je realiseert je dat je zojuist getuige bent geweest van de grootste calamiteit in de tweehonderdjarige geschiedenis van Achmea. We kregen drieëntwintigduizend telefoontjes op één dag. Allemaal mensen die hun schade kwamen melden. Vanaf dat moment is alles erop gericht om klanten zo goed mogelijk te helpen. Wat mij bijblijft is de grote solidariteit die in ons bedrijf ontstond. Werkelijk iedereen hielp mee om de klanten met schade te bezoeken of te woord te staan. Ook collega’s van andere afdelingen zoals Sales, Financiën en Personeelszaken.”

Tot welke conclusie kwamen jullie?

“We hebben onderzocht of dit nou een incident was, of dat we dit vaker zouden kunnen verwachten. Snel bleek dat er in het verleden wel eerdere periodes zijn geweest, waarin dit soort noodweer voorkwam, maar niet in deze hevigheid. Daarnaast bleek de algemene verwachting, dat de neerslag extremer zal worden en we in de zomer vaker te maken krijgen met stormen. Met speciale programma’s proberen we de negatieve effecten daarvan te verminderen voor onze klanten.”

Hoe gaan jullie klanten behoeden tegen die negatieve effecten?

“Vooral door onze klanten heel praktisch te helpen schade te voorkomen. Bijvoorbeeld met grotere regengoten in kassen; zodat je ook met hevige regenval het hemelwater nog kunt bergen. Ook op het gebied van stormen, hebben we onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheid van kassen. Als kassen in de wind staan, ontdekte TNO, dan moet je aan de luwzijde altijd de ramen dicht zetten in plaats van op een kier – wat gebruikelijk was. Maar we zorgen bijvoorbeeld ook dat ondergrondse parkeergarages automatische waterpompen krijgen en ziekenhuizen hun technische installaties niet meer in de kelder plaatsen.”

Wat betekent die toename van de neerslag in de praktijk? Heb je het dan over een of twee buien per jaar?

“Als je sec naar regen kijkt, dan voorspelt men tot 2050 een toename van intense buien. Hoewel de mate waarin nog heel onvoorspelbaar is, gaat de schade in Nederland in het slechtste geval van 188 naar 275 miljoen euro per jaar. Voor hagel is het effect nog veel groter. Waar we nu vijf zware hagelbuien per jaar hebben, verdubbelt dat over een periode van ruim dertig jaar en zal de schade mogelijk verdrievoudigen van 109 miljoen naar 350 miljoen euro per jaar. Dat zijn enorme bedragen. Het is overigens geen proces dat zich aftekent in een rechte lijn. De toename kan zich ook al op de korte termijn voordoen.”

Wat betekent dit voor de premies?

“Een verdubbeling van de schade betekent niet direct een verdubbeling van de premies. Wij hebben de premie wel al iets moeten verhogen. Dan moet je denken aan een paar procent. En daarom wil ik ook zo graag samen met onze klanten en met andere organisaties in Nederland onze bedrijven en particulieren beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, zodat we de stijging van de schade gaan voorkomen, daarmee ook verder premiestijging kunnen voorkomen en verzekeren ook in de toekomst betaalbaar houden.”

Is er al een gebied in Nederland waar je vanwege de premies niet meer zou willen wonen?

“Nee.”

Maar er zijn toch wijken in Rotterdam waar je op de begane grond al beter geen parket kunt leggen?

“Er zijn plekken met meer overstromingsrisico. Maar we hebben geen gebieden uitgesloten van verzekeringen. Dat is ook de solidariteit waar Achmea voor staat. De basisverzekeringen – zoals opstal en aansprakelijkheid – moeten gewoon toegankelijk blijven.”

Wat hebben jullie na dat keerpunt op 23 juni van het vorige jaar nog meer in gang gezet in de organisatie?

“Er is een enorme bewustwording ontstaan bij onze mensen dat het klimaat een grote impact heeft op onze klanten. Medewerkers zijn uit zichzelf betrokken bij mogelijkheden om te voorkomen dat klanten zomin mogelijk last krijgen van de gevolgen van de klimaatverandering.”

Vertel.

“Ik heb een hele lijst. Medewerkers nemen bijvoorbeeld in Amsterdam deel aan het project Rainproof. Samen met de bewoners, bedrijven en natuurlijk de rioolbeheerder en de gemeente proberen we de stad regenbestendiger te maken.”

Wat kan een verzekeraar doen om een stad regenbestendig te maken?

“Onze toegevoegde waarde is dat wij door onze (anonieme) schadedata precies weten waar de zwakke plekken in een stad zijn. Vanuit Rainproof zijn plannen gemaakt voor wateropvangbassins. Onze schadedata geven inzicht in waar die wateropvang moet komen. Ook denken onze technische experts mee met ideeën om de stad groener te maken. Denk onder meer aan planten en bomen in plaats van betegelde tuinen.”

Heb je nog andere voorbeelden waar medewerkers van Achmea lokaal helpen?

“Een paar collega’s hebben een tool ontwikkeld, waarmee je met behulp van Geo-kaarten, specifieke risico’s kunt zien in gebieden en waarover je bijvoorbeeld het bedrijfsleven kunt adviseren. Zo zijn bepaalde ondernemingen, op bepaalde plekken in Nederland extra gevoelig voor hagel, windsnelheid, bosbrand, rivieroverstromingen of zelfs seismisch gevaar. Naar aanleiding van zo’n analyse, kunnen bedrijven voorzorgsmaatregelen treffen. Voorbeeld van een andere project is de wijkschouw in Tilburg. Ook hier heeft onze schadedata meer inzicht gegeven in welke wijken het meeste risico lopen op waterschade. Daar zijn de straten nu hol in plaats van bol gelegd. Het water loopt daardoor niet de straat af en de huizen in, maar werkt de straat als een soort waterberging en loopt dan in het midden via de putten leeg. Maar denk ook aan hagelbestendige daken voor caravans en vergroening van daken.”

Wat is de volgende stap die je wil maken om klanten te behoeden voor de gevolgen van extreme weersinvloeden?

“Zoals je misschien weet, viel er in Kopenhagen in 2011 een waanzinnige regenbui die een miljard euro schade veroorzaakte. In twee uur tijd viel vijftien centimeter regen, er kwamen negenhonderdduizend claims binnen, tienduizend mensen hadden meer dan een etmaal geen stroom en vijftigduizend huizen waren een week lang verstoken van verwarming. Daarna werd samenwerking het sleutelwoord. Gemeentes, universiteiten, verzekeraars, bedrijven met technische expertise, klimaatexperts, iedereen kwam samen om een grootschalig samenwerkingstraject op te starten. Dit plan moet de stad helpen om dit soort ellende in de toekomst te voorkomen. Ik denk dat we dat voor Nederland ook moeten doen.”

Je pleit voor een betere samenwerking waarmee Nederland veiliger wordt gemaakt en de gevolgen van extreem weer beter aan kan. Is dat wat je zegt?

“Exact.”

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.