Zeist,
23
januari
2020
|
11:29
Europe/Amsterdam

Achmea opnieuw in de top van de Eerlijke Verzekeringswijzer

Achmea staat in de top-drie van meest maatschappelijk betrokken Nederlandse verzekeraars. Dat heeft de Eerlijke Verzekeringswijzer vandaag bekendgemaakt na haar jaarlijkse onderzoek rondom het beleggingsbeleid van de negen grootste verzekeringsgroepen van Nederland. Achmea scoort met name goed op de thema’s gezondheid, arbeidsrechten, natuur en wapens. Op het gebied van klimaatverandering is Achmea gestegen van een 4 naar een 6. ASR en Vivat eindigden vóór Achmea in de top-drie.

Achmea committeerde zich in 2019 - samen met een aantal andere financiële instellingen - aan het Nederlandse Klimaatakkoord. In hetzelfde jaar heeft Achmea bekendgemaakt niet langer te beleggen in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet halen uit kolen of uit de winning van olie uit teerzanden. Hiermee wil Achmea een signaal afgeven aan de grootste vervuilers dat ze actie moeten ondernemen.

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea: “Achmea wil bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Daarom ben ik blij met onze goede scores in de Eerlijke Verzekeringswijzer, met name op het gebied van klimaatverandering. Als verzekeraar zien we de schade bij onze klanten door extreem weer toenemen. Met ons beleggingsbeleid willen we substantieel bijdragen aan de overgang naar een klimaatneutrale economie. In 2019 hebben we daar concrete stappen voor gezet. Het is daarom mooi om te zien dat we juist op klimaat twee punten hoger scoren dan vorig jaar.”

Aanmoediging om meer te doen

Ondanks deze mooie prestatie, zien we nog ruimte voor verdere verduurzaming van ons handelen en beleggingsbeleid. Van Duin: “We blijven hard werken om met onze beleggingen meer maatschappelijke impact te maken. Daarbij is ons engagement-programma een belangrijk instrument. Aan de hand van dit programma gaan we met bedrijven in gesprek om hen aan te sporen tot een meer verantwoorde bedrijfsvoering.“

Over de beleggingen van Achmea

Achmea is een grote verzekeraar en pensioenfondsbeheerder en daarmee een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. Daarnaast beleggen we het vermogen dat klanten – via Achmea’s eigen vermogensbeheerder Achmea Investment Management - aan ons toevertrouwen. Bijvoorbeeld het vermogen van pensioenfondsen waarvoor wij het beheer uitvoeren of het vermogen van de beleggingsrekeningen van onze klanten. Wij investeren de premies van klanten – uit onder meer verzekeringen of pensioenopbouw – en beheren zo als groep inmiddels meer dan 140 miljard euro.

Over de Eerlijke Verzekeringswijzer 

De Eerlijke Verzekeringswijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. De Eerlijke Verzekeringswijzer laat zien in welke mate verzekeraars met hun beleggingen bijdragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld. Het wil het beleggingsbeleid van verzekeraars verduurzamen en hun investeringen en bedrijfsvoering daar op laten aansluiten. Achterliggend doel is dat de verzekeraars hun (financiële) invloed aanwenden om de bedrijven waarin ze beleggen te laten bijdragen aan een duurzame en sociaal rechtvaardige wereld.