Zeist,
17
januari
2023
|
16:14
Europe/Amsterdam

Onderweg naar een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille met nieuw protocol NZIA

De Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), een samenwerking tussen de internationale verzekeringssector en de Verenigde Naties, heeft vandaag haar eerste Target-Setting Protocol (TSP) gelanceerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum. Achmea, als een van de betrokken verzekeraars, onderschrijft het Target Setting Protocol en gaat het gebruiken voor het stellen van tussentijdse CO₂-(reductie)doelen voor de verzekeringsportefeuille. Achmea wil dat haar verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is.

De NZIA brengt verzekeraars wereldwijd bijeen om hun aandeel in de transitie naar een klimaatneutrale economie kracht bij te zetten. Achmea wil daar graag een betekenisvolle bijdrage aan leveren. Het protocol helpt Achmea de eerste science-based targets te gaan stellen voor onze verzekeringsportefeuille, richting klimaatneutraal uiterlijk 2050. Alle leden van de NZIA zullen binnen 6 maanden hun eerste doelen bekend maken.

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur bij Achmea: “Vanuit onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’ willen wij duurzame waarde creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Duurzame waardecreatie betekent ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de wereldwijde klimaatdoelen door onze beleggings- en verzekeringsportefeuilles om te zetten naar klimaatneutraal uiterlijk in 2050. Als lid van de NZIA zijn we trots op het vandaag gelanceerde Target Setting Protocol en gaan we werken aan het vaststellen en bekendmaken van onze doelen in de komende maanden.”

Klimaatneutraal als organisatie, belegger & verzekeraar
Achmea heeft in 2015 de Paris Pledge for Action en in 2019 het Klimaatcommitment van de Financiële Sector ondertekend waarin we aangeven hoe we vanuit onze rol als belegger en financier invulling geven aan het Nederlandse Klimaatakkoord. In 2021 hebben wij ons aangesloten bij de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Eind 2022 hebben we ons eerste Klimaat Transitieplan gepubliceerd.