Zeist,
10
juli
2019
|
15:56
Europe/Amsterdam

Achmea ondertekent Klimaatakkoord

Achmea heeft vandaag, samen met een groot aantal andere partijen uit de financiële sector, het Klimaatakkoord ondertekend. Hiermee spreken deze organisaties af vanaf 2020 verslag te doen over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast geven zij aan dat zij uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben om hun uitstoot van CO2 te verminderen. Bijdragen aan het verminderen van de klimaatverandering staat al jaren hoog op de strategische agenda van Achmea en het is één van de drie focus gebieden (SDG’s van de VN) binnen onze strategie.

Het klimaat verandert en dit zorgt voor toenemende overlast, leed en schadelast voor onze klanten en voor de samenleving. De strategie van Achmea is erop gericht bij te dragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Daarom heeft Achmea vandaag het Klimaatakkoord ondertekend en willen we bijdragen met concrete oplossingen. Achmea onderschrijft daarmee zowel de klimaatdoelstellingen van ‘Parijs’ als de ambities van de Nederlandse overheid.

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea: “Als verzekeraar zien we de schade bij onze klanten door extreem weer toenemen. Wij willen onze klanten helpen zich te beschermen tegen schade onder meer door inzicht en oplossingen te bieden. Zo vergroten we de weerbaarheid van onze klanten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatverandering raakt ook de beleggingen die wij beheren voor onze klanten. Als investeerder hebben we bovendien invloed op de mate van duurzaamheid handelen door de ondernemingen waarin we beleggen.”

Klimaatverandering is daarmee ook een belangrijk thema in ons verantwoord beleggingsbeleid. Dat betekent ook dat we met bedrijven het gesprek aangaan over hun rol in de energietransitie en reductie van de CO2-uitstoot. Deze week maakte Achmea bekend dat wij niet langer beleggen in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet halen uit kolen of uit de winning van olie uit teerzanden. Deze bedrijven worden op de uitsluitingslijst geplaatst.

Samen met partners, werkt Achmea tot slot aan de ontwikkeling van innovaties zoals BlueLabel, een dienst waarmee we ‘op straatniveau’ inzicht geven in de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld overstromingen en extreme hitte.