Zeist,
22
september
2021
|
15:59
Europe/Amsterdam

Achmea tekent Finance for Biodiversity Pledge

Naast klimaatverandering wordt biodiversiteit als één van de grootste uitdagingen gezien als het gaat om de toekomst van onze leefomgeving. Een sterke biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en de bestuiving van gewassen. Én het helpt om klimaatverandering te bestrijden en de impact van natuurrampen te verminderen.

Achmea zet zelf al concrete stappen op het gebied van biodiversiteit op onze locaties in Zeist en Apeldoorn. De versterking van de biodiversiteit rondom onze locaties is een directe, aansprekende manier hoe wij als organisatie willen bijdragen aan dit wereldwijde probleem.

Invloed als belegger
Vanuit onze rol als belegger kunnen we ook invloed uitoefenen op behoud en bevordering van biodiversiteit. In navolging van de ondertekening van de Finance for Biodiversity Pledge door Achmea Investment Management eind 2020, heeft Achmea dit nu ook gedaan. De Pledge is een initiatief van een groep Europese financiële instellingen die onder het EU Business and Biodiversity Platform samenwerken vanuit de behoefte om bij te dragen aan het behoud en versterking van natuur en biodiversiteit. De ondertekening hiervan is op 22 september 2021 bekendgemaakt.

Engagement
Achmea maakt het voornemen om invloed uit te oefenen concreet door ook deel te nemen aan het collectieve engagement ‘Building sustainable protein supply chains' van FAIRR. Dit is een organisatie die zich richt op de ESG-impact van voedselproductie, bijvoorbeeld in relatie tot de intensieve veehouderij en de productie van soja. Deze sectoren hebben een grote impact op diverse duurzaamheidsthema’s: van watergebruik, CO2-uitstoot tot gezondheid. Via dit collectieve engagement wil FAIRR bedrijven met name stimuleren om de transitie te maken van vleesproductie naar meer vegetarische producten met een lagere klimaat- en milieu-impact.

Invloed op duurzaamheidsthema's 
Engagement is onderdeel van duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Kort gezegd kun je als belegger op verschillende manieren invloed uitoefenen op duurzaamheidsthema’s. Je kunt stoppen met het investeren in vervuilende, niet duurzame bedrijven (uitsluiten). Zo is Achmea per 1 januari 2021 gestopt met beleggen in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit kolen, de winning van teerzandolie, arctische olie/gas of uit schalieolie/-gas. Een andere manier is om te stemmen op (klimaat)resoluties die worden ingebracht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Onze grootste inspanning binnen het MVB-beleid is echter gericht op een andere manier van invloed uitoefenen: door in gesprek te gaan als aandeelhouder. Deze dialoog met bedrijven heeft als doel dat zij meer gaan bijdragen aan een duurzame samenleving. Dit wordt ook wel engagement genoemd. Met het collectieve engagement binnen FAIRR worden de krachten van beleggers en investeerders gebundeld om duurzaamheid aa
n de hand van de ESG-thema’s (zie voorwoord) voor een uitleg over ESG) in de voedselsector te stimuleren.