Zeist,
25
juli
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Gaston Remmers, directeur Habitus

Gaston Remmers (52) stond aan de wieg van de stadslandbouw in Nederland. Dagblad Trouw ziet hem als een van onze meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid en prijst zijn daadkracht, impact, vernieuwing en brede visie. Vijf jaar geleden werd bij Gaston Remmers tongkanker geconstateerd. “Ik heb vanaf dat moment een dramatische ommezwaai gemaakt.”

“Ik ben mijn hele leven gefascineerd door groeiprocessen in mens en natuur. Het behoud van de planeet. Hoe verhouden mensen zich tot de natuurlijke hulpbronnen? Hoe creëer je een gezonde leefomgeving? Hoe werk je aan een duurzame gebiedsontwikkeling? En, hoe breng je plezier in de gemeenschap?”

“Toen ik ziek werd, ervoer ik dat voedsel niet alleen een rol speelt in een gebied, maar ook direct iets doet in het gebied van het lichaam. Daarom ben ik Platform Patiënt & Voeding gestart. Dat creëert voedselcoalities tussen telers, bio medici en patiënten. Telers produceren gewassen op basis van de vraag van patiënten en dat doen zij volgens de richtlijnen van biomedische onderzoekers en artsen.”

“Zo ontstaat personalised food. Supergezonde producten passend bij een doelgroep. Denk aan broccoli, tomaten en diverse soorten kolen, maar dan met nog specifiekere voedingsstoffen en in extra variëteiten. Kwaliteit komt zo op de eerste plaats en drukt zich uit in een gerichtere veredeling en duurzame teeltmethoden. Hierdoor raakt de omgeving minder belast en levert het hoogwaardige producten op voor de patiënten.”

“Het is de omkering van de vers-keten. Niet de supermarkt bepaalt wat we eten, maar de gemeenschap zegt: dit willen we graag hebben. Vervolgens wordt er naar behoefte geteeld.”

“In Almere starten we vanaf september met de directe levering aan patiënten met prostaatkanker. Zij krijgen een voedingsmand met groente en fruit die past bij hun ziekte. Zoals tomaten met meer lycopeen en champignons met meer provitamine D. De gemeente Almere wil met het Platform Patiënt & Voeding haar bewoners helpen.”

“Een groot deel van onze gezondheid wordt bepaald door onze darmflora. Een groot deel van de gezondheid van de aarde wordt gevormd door bodemflora. Als die gezond is, is het goed voor de omgeving en levert het gewassen op die voor ons gezonder zijn. Met als gevolg dat je minder vatbaar bent voor ziekten.”

“Boeren en telers zouden terug moeten naar hun rol als verzorger van de bodem en de dieren en planten in het ecosysteem. Het zouden geen ondernemers moeten zijn met groei-ambities, maar verzorgers die een reële prijs betaald krijgen voor hun producten.”

“Ik geloof in van onderop gestuurde kennis en zorg. Zogeheten bottom-up communities. Het moet vanuit de gemeenschap zelf worden opgepakt, waardoor je voorbij de instituties gaat.”

“Ik zie steeds meer mensen om mij heen die bereid zijn om het persoonlijke met het zakelijke te combineren en dat als basis te gebruiken voor hun business. Daarmee ontstaat een gedreven gepassioneerde economie, waarin je de dingen met overgave doet en niet alleen om geld te verdienen.”

“Over tien jaar hoop ik in een blakende gezondheid te verkeren en te constateren dat het niet de verkeerde kant is opgerold met de klimaatverandering. Het is daarom politiek gezien belangrijk dat we achter de doelen van Parijs aangaan. Gelukkig zie ik een steeds groter wordende groep mensen, die er ook zo over denkt. Ik maak mij alleen zorgen over het aarzelende tempo waarin alles gebeurt.”

“Het kost ons moeite om te beseffen waar we het voor doen. Je zag dat terug in de discussie tussen Trump en Macron. Trump zegt: ‘Make America great again.’ Terwijl Macron daartegenover stelt: ‘Make the planet great again.’ Dat is geen offer, dat is zingeving en levert rijkdom.”

“Tegen klimaatsceptici zeg ik dat grote groepen wetenschappers wel degelijk vinden dat er iets aan de hand is. Zelfs in het hypothetische geval dat de menselijke invloed klein zou zijn, is nietsdoen geen optie. Dat, of zelfs het omgekeerde, zal het proces van klimaatverandering alleen maar versterken.”

“Steden lopen voorop in de ontwikkeling van gezonde leefgebieden, stadslandbouw begint echt groot te worden. Nog niet in omvang, maar wel in impact. Want op buurtniveau is een moestuin niet alleen goed voor de opvang van water en gezonde producten, maar ook voor de beleving en de verbinding in de buurt.”

“Je brengt zaken sneller in beweging als je gemotiveerd bent op individueel niveau.”

“In de gezondheidseconomie gaan miljarden om. Zo is de vraag naar data enorm. Met mijn nieuwste plan wil ik een collectief smeden van burgers, die daarvan gaan profiteren. Ik wil een gezondheid coöperatie oprichten, die de data van burgers beheert en tegen vergoeding beschikbaar stelt aan partijen (na zorgvuldige screening). Zo kunnen we een deel van de geldstroom, die nu richting de Google’s en de Facebooks gaat, naar ons, de burger ombuigen. Met de opbrengst, kan de coöperatie wensen financieren op het gebied van gezondheid en een gezonde leefomgeving.”

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Aad van Zwet
12
January
2019
Ha Gaston. Je wilde weten welke voeding mij zou ondersteunen bij mijn herstel. "Met dezelfde vraag heb ik een zelfstudie aangegaan en pas ik dagelijks toe. De inspiratie heb ik gevonden via boeken van Henk Fransen handboek kanker, Hans Molenberg sr. U kunt meer dan u denkt, Dr. David Servan-Schreiber. Antikanker een nieuwe leefstijl, Prof.Brain Scott pekinees,Amid Habbib arts, Het verzwegen verhaal over kanker. Nog meer literatuur heb ik uitgewerkt in een verhaal met een praktische uitwerking van een dagelijkse groentecocktail en vanuit leefstijl geneeskunde. Mocht de uitgewerkte studie verhaal willen lezen dan stuur ik deze door via mijn mail.