Zeist,
01
februari
2021
|
15:47
Europe/Amsterdam

Zijn al onze huizen straks (weer) van hout?

Praat een uurtje met Ingrid en Leo en je snapt waarom Syntrus Achmea houtbouw ‘omarmt’ als duurzame vastgoedbelegging. En ook dat Nederland straks niet vol staat met schilderachtige Scandinavische optrekjes. En je komt meer interessants te weten…Bijvoorbeeld dat een 100% houten wolkenkrabber (nog) niet mogelijk is. Die zou door de wind doorbuigen als een populier.

Maar laten we bij het begin beginnen.

In 2019 als Ingrid Hulshoff en Leo van den Heuvel elkaar voor het eerst spreken over houtbouw. In hun vrije uurtjes verdiepen de Syntrus-collega’s zich al een tijdje in het onderwerp. Ze worden steeds enthousiaster over het gebruik van hout in de bouw als duurzaam alternatief voor beton en staal.

Maar een echte businesscase ontbreekt nog. Het zetje komt begin 2020 van PME, het pensioenfonds van de Metalektro, waarvoor Syntrus Achmea een deel van de premies in vastgoed belegt.

Minder uitstoot dan traditionele bouw
PME is op zoek naar manieren om de premies van leden op een zo duurzaam mogelijke manier te beleggen. Houtbouw past bij deze ambitie, verwachten de bestuurders. “Omdat de CO2-uitstoot minder schijnt te zijn dan bij traditionele bouw.”

Aan Syntrus de vraag om uit te zoeken of houtbouw een duurzame beleggingsoptie is. En dan begint het echte werk voor Ingrid en Leo. De beleggingsmogelijkheden van houtbouw grondig en feitelijk onderzoeken.

En het leuke is dat die zoektocht begint met heel praktische vragen die bij vrijwel elke leek opborrelen
Zie ‘6 vragen’ hieronder. Daarna gaat het artikel verder.

Het echte rendement zit op de lange termijn
Lang verhaal kort. Houtbouw is -en daar hebben ze bij Syntrus echt goed aan gerekend- een aantrekkelijke belegging voor pensioenfondsen. “De ontwikkelkosten liggen nu nog ongeveer 5% a 10% hoger dan bij traditionele bouw omdat er nog geen standaard processen zijn”, zegt Ingrid. “We betalen nog leergeld, maar waarschijnlijk zijn de bouwkosten over een tijdje gelijk of zelfs lager.”

Het échte rendement zit op de langere termijn. Houtbouw draagt bij aan vermindering van de CO-uitstoot en is daarmee een middel om invulling te geven aan het Klimaatakkoord. Het speelt in op de groeiende wens van consumenten en (meer nog) bedrijven om duurzaam te bouwen en wonen.

Waarde van houtbouw stijgt waarschijnlijk
Simpel gesteld: hoe energiezuiniger huur- en kooppanden, hoe eerder consumenten en bedrijven ervoor willen betalen. “Die groeiende vraag betekent dat de waarde van een ‘houten’ huis of kantoor heel stabiel is en waarschijnlijk met de jaren stijgt”, zegt Leo. “De waarde van minder duurzaam vastgoed (beton en staal) heeft een hogere kans op waardedaling en daar zitten beleggers niet op te wachten.”

Dé uitdaging nu is om houtbouwprojecten van de grond te krijgen waarin kan worden belegd. Syntrus en PME pakken die sinds vorig jaar oktober samen op. Binnenkort starten al 2 herontwikkelingsprojecten waarbij bestaande traditionele bouw plaatsmaakt voor houtbouw.

Ook werkt Syntrus samen met bouwbedrijf TBI aan een concept om in heel Nederland ‘houten’ eengezinswoningen te bouwen.

Investeerders in houtbouw trekken projectontwikkelaars over streep
Andere institutionele beleggers voor wie Syntrus belegt, raken nu ook geïnteresseerd. Essentieel om de beweging op gang te krijgen, volgens Ingrid en Leo. “Partijen die willen investeren in houtbouwvastgoed, kunnen projectontwikkelaars en bouwbedrijven over de streep trekken. Gebrek aan ervaring en de hogere ontwikkelkosten houdt ze nu nog vaak tegen.”

Iconische houten woontoren
Extra zetje komt vanuit gemeenten. In aanbestedingen en prijsvragen dagen zij projectontwikkelaars steeds meer uit om met een zo duurzaam mogelijk inrichtingsplan te komen. Dat leidt al tot mooie projecten. Zoals hotel Jakarta (zie foto). En Lingotto bouwt momenteel een iconische 73 meter hoge hybride ‘houten woontoren’ aan de Amstel: HAUT.

HAUT is niet 100% van hout. Dat is in waterrijk en winderig Amsterdam niet mogelijk voor hoogbouw. Houten funderingen rotten weg en vanaf pakweg 12 verdiepingen is hout niet stijf genoeg om de wind te trotseren.

Beleggen in houtbouw mooie duurzame optie
Heel de bebouwde omgeving van 100 procent hout, is nog niet realistisch volgens Ingrid en Leo. Maar ze durven wel hardop te dromen. “Dat het op korte termijn een standaard alternatief wordt waar bouwers steeds makkelijker naar grijpen. Misschien is het over 30 jaar not done om met beton en staal te bouwen of zijn nog betere alternatieven beschikbaar…”

Aan Syntrus zal het niet liggen. “Vanuit onze missie Beleggen met Betekenis blijven wij aan onze klanten het belang van duurzaam beleggen uitdragen.” Beleggen in houtbouw is daarvoor een mooie optie. Maar als het in de toekomst op andere manieren kan, ook prima.”

Wie weet. De beton- en staalindustrie ziet de huidige ontwikkelingen ook, en voelt dat het maatschappelijk draagvlak voor hun activiteiten minder wordt. Dat dwingt ze om hun CO2-uitstoot te verminderen en te innoveren.

Hun productie zal daardoor minder vervuilend worden. Koffiedikkijken of dat betekent dat regulier bouwen op termijn klimaatneutaal kan. “Maar dat een bedrijf als Tata Steel nu ook CO2-reductiedoelstellingen heeft - dat kon je je een paar jaar geleden niet voorstellen”, zegt Ingrid. Het is een hoopvol begin.

Houtbouw veel ‘schoner’ dan traditionele bouw
Belangrijk gegeven als het op duurzaamheid aankomt: houtbouw is relatief ‘schoon’. De productie van beton en staal kent een hoge CO2-uitstoot. Bomen nemen juist CO2 op. En dat komt niet vrij als je het hout gaat verwerken. Ook het vervoer van hout heeft een veel kleinere voetafdruk dan beton- en staaltransporten, omdat het veel lichter is.