Zeist,
20
mei
2022
|
09:30
Europe/Amsterdam

Achmea zet zich in voor behoud en verbetering van biodiversiteit

Biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van Achmea’s visie Duurzaam Samen Leven en in de manier waarop we ons duurzaamheidsbeleid vormgeven. Bij Achmea hebben we de afgelopen jaren al verschillende stappen gezet om biodiversiteit te behouden en te verbeteren. Logisch dus dat we op internationale Biodiversiteitsdag (een initiatief van de VN) aandacht hieraan besteden. Want een goede biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en de bestuiving van gewassen. Ook helpt het om klimaatverandering te bestrijden en de impact van natuurrampen te verminderen.

Als groot belegger oefenen we invloed uit op behoud en bevordering van biodiversiteit. Achmea Investment Management zet zich actief in voor het behoud en de verbetering van biodiversiteit via de Achmea IM beleggingsfondsen, samenwerking, (collectief) engagement, ESG-integratie en uitsluitingen. In 2021 hebben wij ons dan ook verbonden aan de ‘Finance for Biodiversity Pledge’, de biodiversiteitsgelofte, waarmee we de snel afnemende biodiversiteit op de agenda zetten van financiële instellingen. Samen met klanten maken we beleid en zetten we concrete stappen in de beleggingen. In de Aanpak Biodiversiteit die vorige week is gelanceerd (download bij dit artikel) wordt duidelijk dat Achmea IM het werk aan biodiversiteit verder uitbreidt, door:

  • uiterlijk in 2023 de biodiversiteitsimpact van de beleggingen te meten, om zo concrete doelen te stellen die de negatieve impact op biodiversiteit beperken en de positieve impact vergroten.
  • met nog meer klanten krachten te bundelen om beleid op biodiversiteit te maken, de bijbehorende risico’s voor de beleggingsportefeuille in kaart te brengen en mee te nemen in beleggingsbeslissingen en de mogelijkheden te onderzoeken om te investeren in biodiversiteitsbehoud en -herstel.
  • meer en langdurige engagement te voeren met ondernemingen die een grote negatieve impact hebben op biodiversiteit. Dit zetten we, indien nodig, kracht bij via stemmen en uitsluiten.

Maar ook dichtbij en direct zichtbaar voor Achmea collega’s werken we aan meer biodiversiteit, zo hebben we op onze kantoorlocaties in Zeist en Apeldoorn biodiversiteitstuinen aangelegd waarbij de focus ligt op het beschermen van de aanwezige fauna. Denk aan het hergebruik van snoeiafval voor beschuttingen (in plaats van dit af te voeren) en minder maaien dat zorgt voor ‘natuurlijker’ uitziende groenzones.

Positieve waardering in onderzoek de Eerlijke Verzekeringswijzer
Afgelopen donderdag werden de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer naar hoe verzekeraars zich inzetten voor biodiversiteit. Met een 8 als rapportcijfer eindigde Achmea op de tweede plaats achter a.s.r. “Een mooie score natuurlijk en een erkenning van onze inspanningen op dit gebied. En tegelijk een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan,” aldus Ronald Vermeulen, senior adviseur MVO bij Achmea.

Wil je meer weten over de duurzaamheidsinitiatieven van Achmea, kijk op:
https://www.achmea.nl/waar-we-voor-staan/duurzaamheid
https://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/kom-in-actie/verzekeraars-doen-te-weinig-voor-biodiversiteit/