Hans Huijbers
“Het leven zullen we anders moeten meten”
Hans Huijbers
Zeist,
25
april
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO (Zuidelijk Land & Tuinbouworganisatie)

Hans Huijbers is een man van vierkante uitspraken. Afgelopen jaar kwam de Brabantse melkveehouder en voorzitter van ZLTO (Zuidelijk Land & Tuinbouworganisatie) in de Duurzame 100 van dagblad Trouw. Hij vindt dat de overheid verzuimt een effectief beleid te voeren tegen de klimaatverandering. Huijbers pleit voor een forse ingreep in het economische systeem en een andere rol voor de boer.

“De weersextremen zijn een onderdeel van ons leven geworden. Te droog, te nat. We zien het weer letterlijk op ons afkomen. Een boer is de kanarie in de mijnen die waarschuwde voor de dood als er te veel koolmonoxide was. Dan moest je maken dat je wegkwam richting zuurstof. Boeren voelen de gevolgen van de klimaatverandering het eerst, het sterkst, het langst en het diepst.”

“Vorig jaar juni viel bij ons zes keer de hoeveelheid water uit de lucht en in de maand september was het weer extreem droog. Wat je in een jaar aan weerssituaties meemaakt is bizar. De boer ontkent allang niet meer de problemen van de klimaatverandering.”

“Op mijn land zijn in de afgelopen vijftig jaar drie waterpercelen ontstaan. Spontaan. Vennen. Omdat het water niet meer weg te pompen viel, terwijl in de maand oktober, toen het land nat had moeten zijn, je een kuiltje kon graven zonder dat je de grond vochtig voelde worden. Het zand in je hand roetsjte zo langs je vingers.”

“We framen tegenwoordig heel veel dilemma’s.”

“Boeren hebben een oplossing tegen de klimaatverandering, maar helaas ziet bijna niemand een mede-klimaatoplosser in de boer.”

“De extreme droge en natte periodes zijn een verschuiving van klimaatzones. Daar kunnen voedselproducers wat aan doen door een systeem te bedenken waarin de organische stof wordt verhoogd in de bodem. Stel dat je dat al met vierhonderdste per jaar doet, dan houd je spectaculair veel tonnen C02 vast.”

“Hoe dat werkt? Als je de plantenresten uit jouw tuintje droog in de bodem stopt, dan krijg je al een verbetering van de grond. Waarom zou je dan je groenafval in de container moeten gooien? Tegelijkertijd zien we een overheid die verbiedt het bermmaaisel als compost te gebruiken, terwijl het heel waardevol is voor de Nederlandse bodem.”

“Beter bodembeheer buffert ook meer water bij heftige neerslag en houdt meer nutriënten, voedingsstoffen vast. Je verrijkt het hele ecosysteem door te sturen op verbeterde bodem en meer C02 vastlegging.”

“Daarbovenop moeten wij naar een energietransitie en streven naar een vermindering van C02.”

“Een idealist zegt: ‘geen vlees meer eten.’ Ik ben een realist. Ik zeg een beetje minder vlees eten is wel goed. Voor mijn gewicht en het klimaat. Zeven jaar geleden schreven wij al dat boeren de transitie moesten maken van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Alhoewel dat natuurlijk geen intensieve kassenbouw moet opleveren.”

“Boeren houden rekening met het feit dat we in Nederland minder vlees gaan eten, maar als de wereldwijde vraag blijft stijgen, is het dan niet verstandiger om het van hier te laten komen, dan van elders?”

“Zeven jaar geleden zeiden we dat we moesten stoppen met de concentratie van dieren in de intensieve veehouderij in Zuidoost-Brabant. Maar hier zie je de onmacht van de provincie. We zijn niet verder gekomen. De concentratie is doorgegaan. Dat is het gevolg van een onnavolgbaar beleid van de overheid. Eén jaar mag er weer niks, het andere jaar alles. Er worden geen keuzes gemaakt. Er zijn met de regels van toen megastallen bijgekomen. Saneren. De overheid moet geld op tafel leggen om dat op te lossen.”

“Maar de overheid heeft geen milieubeleid. Het is uitrookbeleid, boertje pesten.”

“De veranderde weersomstandigheden golven over ons heen. Je kunt ze proberen te pareren met drainage, sloten en allerhande andere noodmaatregelen. Maar op de lange duur red je het daar niet mee. De boer moet terug naar zijn rol als verzorger van de bodem, de dieren en planten in het ecosysteem. Het is een boer, geen ondernemer. Waarom zou hij een bedrijf moeten runnen met groei-ambities? Geef ons gewoon de kans om verzorger te zijn en betaal een reële prijs voor onze producten.”

“Daar zit het probleem. De prijzen in de markt. Die zijn veel te laag. Voor veel van onze producten krijgen we minder dan de kostprijs. Dat komt omdat twee of drie marktpartijen de dienst uit maken. Zonder afspraken te maken, begrijpen deze partijen elkaar en bepalen de marktprijs. Ze sturen samen naar de laagste prijs. Er is te veel inkoopmacht - bij te weinig partijen - in te veel sectoren. Niet alleen in de agrarische sector. Ook in de energie, de chemie en de voedselindustrie. Zo’n systeem kan nooit duurzaam zijn. Willen we de klimaatverandering echt tegengaan, dan zullen we dat moeten doorbreken. Hef bijvoorbeeld Jumbo op en werk alleen met Albert Heijn. We moeten monopolies toestaan of onze wetgeving aanpassen.”

“Al het andere is windowdressing, zolang we een maatschappij hebben met een financieel gedreven profit-systeem. We zullen het leven anders moeten meten. Niet meer langs de lijn van welvaart, maar welbevinden.”

 

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Wim Wijnhoven
30
April
2017
Ga ook maar eens kijken naar de documentaire van Marijn Poels!
zie FB https://www.facebook.com/The-Uncertainty-Has-Settled-1791398401107525/?fref=ts Echt iets om over na te denken!
jan willems
27
April
2017
Vrome woorden. Maar zo lang als de boeren slaafs het gedrag van de vee-baronnen volgen, wordt het enkel maar erger. Immers de vee-industrie is de grootste klimaatverzieker op aarde. En zeker in Nederland de grootste veroorzaker van dodelijke ziekten. Gisteren sprak ik een onbekende, die me vertelde dat hij al A C H T jaren doodziek was van de q-koorts, en wanhopig werd van de waardeloze overheid, die toestaat NOG meer beesten te houden!
Herman Gallé
26
April
2017
Laten we ook even stellen dat boeren voor een zeer substantieel deel oorzaak(!!) zijn van de klimaatverandering.