Zeist,
25
oktober
2016
|
11:42
Europe/Amsterdam

Gevolgen van klimaatverandering

Dat het klimaat verandert, is niets nieuws. De snelheid wel. Die snelheid daagt ons uit met nieuwe vraagstukken: voor jou en ons. We zijn elke dag bezig met oplossingen waar onze klanten beter van worden. 

Kijk je naar de geschiedenis van de aarde, dan verandert het klimaat voortdurend. Het grote verschil nu is het tempo van de klimaatverandering. Door de mens is de aarde de afgelopen eeuw veel sneller opgewarmd dan ooit tevoren.

Iedereen heeft een rol in de klimaatverandering

Wat kunnen wij doen als verzekeraar? Wat doen overheid, bedrijfsleven en burgers? We ontwikkelen een lange termijn visie en maken plannen. Maar vooral ook: wat kunnen we vandaag al aanpakken? Wij werken aan oplossingen waar onze klanten beter van worden. Dat doen we in samenwerking met de overheid, het Verbond van Verzekeraars, brancheorganisaties, samenwerkingspartners en onze klanten. Want klimaatverandering; daar hebben we allemaal een rol in.

De gevolgen van de snellere opwarming van de aarde zijn uitdagend

  • De temperatuur van de aarde stijgt. Het waterpeil ook
  • We hebben steeds vaker extremer weer
  • Zomerstormen zijn heel heftig en heel lokaal
  • We hebben vaker lange periodes van droogte

De temperatuur van de aarde stijgt. Het waterpeil ook

Door de uitstoot van broeikasgassen, industrie en landbouw wordt de aarde steeds warmer. De temperatuur stijgt. De oceanen worden warmer waardoor de zeespiegel stijgt. En dat brengt kustgebieden in gevaar. Ook stijgt het waterpeil in de rivieren door meer neerslag. De weersomstandig¬heden zijn daarnaast extremer: droogte, storm, regen, hagel. Die grote schades veroorzaken. Maar er ontstaan ook kansen: in noordelijke landen kunnen boeren door het langere, warmere groeiseizoen andere groentes en fruit verbouwen.

Kortom: Stijgende temperaturen, extremere buien. Ja klimaatverandering, we weten al jaren dat het aan het gebeuren is maar laten we eerlijk zijn. Het gaat pas echt leven als je er last van krijgt. Als het water ineens in je woonkamer staat, als je aardappelen wegrotten, als je je festival moet cancelen. Klimaatverandering gaat echt wat betekenen als het je raakt. Dat geldt ook voor Achmea. Wij zijn een verzekeraar en zien het aantal schadeclaims als gevolg van slecht weer stijgen. Daar willen we wat aan doen. Hoe kunnen we ons aanpassen aan een veranderende leefomgeving? Wat kunnen we doen om klimaatverandering tegen te gaan? Samen met Nederland zijn we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Naar manieren om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te begrijpen.

Meer over Achmea en klimaatverandering