Pier Vellinga
“De komende 10 jaar forse overstromingen in meerdere steden in Nederland”
Pier Vellinga
Zeist,
29
november
2016
|
09:53
Europe/Amsterdam

Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering

Pier Vellinga is hoogleraar klimaatverandering. In de jaren ’80 publiceerde hij al over de grote gevolgen die het broeikaseffect zou hebben op ons weer en de aarde. “We moeten anders gaan leven en meer leiderschap tonen.

Nederland wordt een subtropisch zwemparadijs zongen de Amazing Stroopwafels in de jaren ’90. Uzelf bracht toen het boekje uit ‘De aarde is niet verzekerd’. Wat dacht u?
“Er staat ons heel wat te wachten, maar dat dacht ik in de jaren ‘80 al.”

Dat was?
“We moeten van de olie af en overstappen op wind- en zonne-energie. Daarnaast hebben we dringend dijkverhogingen nodig en de energie- en landbouwsector gaat op z’n kop.”

Voelde u zich destijds een roepende in de woestijn?
“Ach, nee, een wetenschapper begeeft zich altijd in het grensgebied van het bekende en onbekende.”

Wat merken we nu van de klimaatverandering?
“Het groeiseizoen begint eerder en duurt langer, de zomers tellen meer warmtepiekdagen, de temperatuur van het water is in de Rijn en de Waddenzee met drie graden gestegen en er zijn meer teken, eikenprocessierupsen en trekvogels die overwinteren in Nederland.”

Is Nederland ook warmer geworden?
“Minstens anderhalve graad ten opzichte van vijftig jaar geleden en het zal de komende dertig jaar nog drie tot vier graden stijgen. Ons land is bovendien dertig procent natter geworden en de buien zijn feller.”

Wat betekent dit voor ons dagelijkse leven?
“Boeren kunnen niet meer op basis van historische gegevens planten, oogsten of bepalen welk gewas wel of niet werkt. Ook de weg- en waterbouw in Nederland heeft daar last van. Onze bruggen, de gemalen, de dakgoten, de hele infrastructuur is gebaseerd op gegevens van vroeger. De bruggen in Nederland zijn niet gebouwd op temperaturen boven de 35 graden. Daarboven gaan ze uitzetten.”

Gevolgen voor het Hollandse klimaat?
“De KNMI verwacht dat het twee kanten op kan gaan. Nog warmer én natter of alleen warmer. En dat betekent dat we anders moeten gaan leven.

Waar moeten we ons als burger op instellen?
“Dat je je huisje in Zuid-Frankrijk of Spanje moet gaan verkopen. Het wordt daar veel te heet. En dat we door piekregenval in steden vaker te maken krijgen met forse overstromingen. Rotterdam heeft onlangs al een narrow escape gehad.”

Valt er zelfs iets tegen de extra regenval te doen?
“Een bijdrage leveren met de sponswerking van je tuin. Stop met verharden. Daarnaast zal ook de infrastructuur moeten worden aangepast. Zo worden in Delft lokale stuwtjes aangebracht, dienen boeren hun sloten breder te maken en er zijn grotere gemalen nodig.”

Zijn Nederlanders zich voldoende bewust van de klimaatverandering?
“Dit jaar, na de plensbuien en het klimaatverdrag van Parijs, wordt de klimaatverandering voor het eerst echt gezien.”

Maar…
“De meeste Nederlanders vinden het wel prettig. De energierekening is dit jaar weer 10 procent minder dan afgelopen jaar. Toch een besparing van 1 miljard euro. En in het voorjaar kun je sneller op het terras.”

In hoeverre wordt het Nederlandse kustgebied bedreigd?
“Je kunt je afvragen of de Waddeneilanden het over 100 jaar nog gaan redden. De bevolking van de eilandjes in de stille Zuidzee hebben bijvoorbeeld al een afspraak gemaakt met Australië dat ze daar terechtkunnen als het misgaat.”

Het jaar 2046. Nederland over 30 jaar. Wat zien en voelen we?
“Het is warmer geworden, met iets meer regenval. In oktober is het nog groen. Daarna krijgen we een Indian Summer. 8 procent van heel Nederland ligt vol met zonnepanelen en er staan 50 windparken in de Noordzee. Er rijden alleen maar elektrische auto’s en vliegtuigen vliegen op waterstof en biogas. In de industrie maken we staal met waterstof en plastic van biomassa. Alle huizen zijn tegen die tijd energie neutraal.”

Beter of minder leefbaar?
“Over 30 jaar hebben we een zeer comfortabel leven. Nog beter dan nu. In feite ligt het hele klimaatprobleem in Afrika. Daar wordt het 5 tot 6 graden warmer”

Meer klimaatvluchtelingen?
“Ja. En over 30 jaar zullen we in Nederland bijna allemaal vegetarisch zijn. We hebben een voedseltransitie nodig om het broeikaseffect tegen te gaan. De veestapel dient te worden gehalveerd, als we klimaatneutraal willen leven.”

Boilerplate

Het klimaat verandert
Het wordt steeds warmer en natter in Nederland. Neerslag wordt extremer, het overstromingsgevaar groter. Lees: het klimaat verandert. Hoe kunnen we ons aanpassen aan een veranderende leefomgeving? Wat kunnen we doen om klimaatverandering tegen te gaan? Achmea zoekt samen met Nederland naar antwoorden op die vragen om de gevolgen van klimaatverandering beter te begrijpen. Praat mee op Facebook!

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Henri Westland
21
February
2017
Nederland vindt op korte termijn uit, hoe we het Russische CH4 gas gaan afdekken met ijs. Er wordt ongeveer ongeveer 4 keer de hoeveelheid Groenland ijs, op poolkap hoogte gebracht. De zeespiegel zakt daardoor 4 keer 7 meter.
Bart
03
December
2016
"In feite ligt het hele klimaatprobleem in Afrika."
Ik dacht dat de klimaatproblematiek het meest merkbaar is aan de polen, met name de noordpool. Niet dat daar veel mensen wonen, maar wel de grootste temperatuur stijging, verhoging van albedo, daling van zeespiegel lokaal door afname van de eigen zwaartekracht van het drijfijs en een wereldwijde netto stijging zeespiegel door smelten van landijs. Aangezien de meeste mensen in kustgebieden wonen denk ik dat "in feite" het klimaatprobleem niet enkel en alleen in Afrika ligt maar alle continenten.

“We moeten van de olie af en overstappen op wind- en zonne-energie.". Inderdaad, vooral in de wereldwijde scheepvaart, maar steenkool is een veel groter probleem dan olie, aangezien het goedkoper, vervuilender en meer voorradig is. Verder kan ik me goed vinden in wat geschreven staat in het artikel.