Thiëmo Heilbron
“Duurzaamheid staat vooral op de agenda van mensen met een hoge opleiding”
Thiëmo Heilbron
Zeist,
02
mei
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Thiëmo Heilbron, directeur Fawaka

Klimaatverandering is volgens Thiëmo Heilbron nog veel te veel het (ongewilde) speeltje van hoogopgeleide mensen met een dikke portemonnee die zich de luxe kunnen veroorloven om er mee bezig te zijn. Met zijn bedrijf Fawaka Nederland wil hij iedereen in Nederland betrekken bij een duurzamere wereld.

Volgens jou zou juist de PVV voorop moeten lopen in de klimaatstrijd. Waarom?

“Wie geen vluchtelingen wil, moet beginnen met het oplossen van het klimaatprobleem. Ook de vluchtelingenstroom uit Syrië is uiteindelijk gedeeltelijk terug te voeren op ecologische- en milieuproblemen. Het maakte een belangrijk onderdeel uit van de escalatie van de conflicten.”

De sociale component van duurzaamheid is jouw drijfveer. Duurzaam is voor jou groen én sociaal, mens én milieu. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wat bedoel je er nou precies mee?

“In de kern betekent duurzaam: hoe gaan we met elkaar en met onze natuurlijke omgeving om. Het is daarom niet logisch alleen over milieuproblemen te praten als we niet willen zien wat de invloed van en op mensen is. Maatschappelijke issues hebben een grote impact op de aarde.”

Dus wat je eigenlijk zegt is: ‘In Nederland kun je wel vechten voor mensenrechten, maar als je geen oog hebt voor de C02-uitstoot, de klimaatverandering, die voor eenzelfde soort problemen zorgt, ben je slechts eenzijdig bezig met het oplossen van een probleem.’ Volgens jou is het een niet los te zien van het ander.

“Exact. Wij in het westen zijn hoofdverantwoordelijk voor de C02-uitstoot, maar de klappen vallen in ontwikkelingslanden. Daardoor zijn de armste mensen als het eerste de dupe.”

Je staat met jouw bedrijf Fawaka Nederland in de Duurzame 100 van Trouw. Daar ben je blij mee, maar het stoort je ook.

“Wat ik veel om mij heen zie, is dat duurzaamheid vooral op de agenda staat van mensen met een hoge opleiding, die vanuit een veilige maatschappelijke positie met duurzaamheid bezig zijn. Duurzaamheid is niet breed maatschappelijk gedragen. Er is te weinig diversiteit. Slechts een bepaalde groep is mooie dingen aan het doen voor de wereld, maar heel veel groepen bereiken we niet. Terwijl mensen van allerlei achtergronden zich aangesproken zouden moeten voelen.”

Jullie doen momenteel onderzoek onder Nederlanders met Turkse, Surinaamse en Marokkaanse roots. Wat proberen jullie te achterhalen?

“In hoeverre deze groep het klimaatprobleem interessant vindt. Mijn gevoel zegt namelijk dat mensen met een migratieachtergrond over het algemeen meer met sociale problemen bezig zijn en minder naar milieuproblematiek kijken. Ze hebben de luxe nog niet om zich daarmee bezig te houden. Sommige groepen zijn vanuit minder socio-economische kansen nog in een overlevingsmodus. Zo werkt het; je moet eerst voor jezelf kunnen zorgen om iets voor een ander te kunnen doen.”

Toch…

“Geloof ik in de diversiteit voor duurzaamheid. De klimaatproblemen zijn zo groot, dat we allemaal in actie moeten komen.”

Kennelijk voel jij die urgentie, maar de meeste mensen voelen zich nog niet aangesproken door de klimaatproblemen. Hoe wil je die mensen toch bereiken met duurzaamheid?

“Door de duurzaamheid meer vanuit een menselijk oogpunt te bekijken. Meer vanuit fair trade. Dus je zoomt in op kinderarbeid, de katoenvelden, de ellende in de fabrieken waar goedkope shirts worden gemaakt… En van daaruit neem je de mensen mee in het verhaal over duurzaamheid, waarbij de impact op de natuur en de gevolgen voor het klimaat horen. Zoals het gebruik van pesticiden, de enorme hoeveelheden water die nodig zijn voor alleen maar de productie van een denim.”

Geloof je dat je alleen door het verhaal anders te vertellen de boodschap overbrengt?

“Het gaat er mij ook om wíe het verhaal vertelt. Met mijn Surinaamse roots en krulhaar ben ik voor bepaalde groepen makkelijker herkenbaar in mijn verhaal dan een lange Hollandse blondine. Daarom is het ook zo goed dat we bij Fawaka Nederland veel verschillende mensen een podium geven. Zoals laatst, een meisje met Turkse roots, die een bedrijf is gestart met groene kantoorartikelen. Dat slaat weer aan bij groepen die weinig door duurzaamheidsorganisaties bereikt worden.”

Hoeveel mensen in Nederland zijn er volgens jou echt met duurzaamheid bezig?

“Honderdduizend misschien. Dat zijn de echte diehards, maar dan houden we nog twaalf miljoen mensen over van de beroepsbevolking.”

Je kijkt alsof je iets vies eet

“Het blijft toch huiveringwekkend om te zien hoe weinig besef er is en hoe afhankelijk we zijn van onze ecologische systemen. Ondanks alle moderne techniek die we om ons heen hebben verzameld.”

Zijn jongeren eigenlijk bezig met het klimaat?

“Ik zie steeds meer jongeren bewuster omgaan met het eten van vlees en minder nieuwe kleren kopen. Ik zelf koop ook nauwelijks meer vlees en ik zit bij een duurzame bank, die in de goede dingen investeert. Daarnaast scheid ik afval, douche met een timer, ga veel met het openbaar vervoer (of fiets) en kook kort. Bovendien maak ik alles wat ik aan eten koop op en gooi bijna niks weg.”

Verwijt je oudere generaties – de veertigers, vijftigers, zestigers, zeventigers en nog ouder – dat ze te weinig oog hebben gehad voor de gezonde toekomst van deze wereld?

“Neen. Zo kun je dat absoluut niet zeggen. Zo zag ik laatst een jong iemand de oudere generatie online bashen omdat ze alleen maar zouden kunnen consumeren. Er reageerde iemand van die generatie en vertelde dat toen hij opgroeide, er geen wegwerpluiers waren en ze de luiers moesten wassen. Ook als ze eten afhaalden, namen ze een pannetje mee. Vanuit zuinigheid zag je vroeger een duurzaam gedrag terug, dat tegenwoordig ontbreekt.”

 

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
David Dirkse
18
May
2017
zo horen we weer eens iemand braaf de dogma's van de Groene Kerk napraten. Een paar opmerkingen
1. niemand snapt wat van het klimaat dat overigens altijd al veranderde maar zich nu tamelijk rustig houdt.
2. De rol van CO2 staat dus ook allesbehalve vast maar waarschijnlijk is wat meer beter: de aarde vergroent en satellieten laten dat ook zien
3. wij danken onze welvaart aan de niet duurzame (in de zin van eindige grondstoffen) leefwijze van onze voorouders en vooral de fossiele brandstoffen
4. duurzaamheid kan dus realistischer gedefinieerd worden als "welvaartshandhaving"
5. daar is wel permanente innovatie voor nodig (hout, turf, kolen, olie gas, uranium,thorium..)
6. klimaatalarmisme = religie, geen wetenschap.
7. klimaatbeleid heeft niets (meer) met klimaat te maken maar alles met macht en controle over anderen.
8. zon en wind kunnen nooit genoeg energie leveren om onze welvaart te handhaven.
9. voortzetting van het huidige beleid zal daarom leiden tot grotere maatschappelijke ongelijkheid
10. in die zin is het klimaatbeleid te beschouwen als een "opstand van de elite" .
M .v.Mourik
02
May
2017
Ik ben bijna 81 jaar en heb ook zolang simpel en eenvoudig
geleefd.