Paul Haarhuis, Commercieel directeur Timing Uitzendteam
"Uitzendwereld zoals we die kennen, bestaat straks niet meer"
Paul Haarhuis, Commercieel directeur Timing Uitzendteam
Zeist,
25
augustus
2017
|
13:36
Europe/Amsterdam

"Uitzendwereld zoals we die kennen, bestaat straks niet meer"

"Wij willen echt een verlengstuk zijn van de bedrijven waarvoor we opdrachten uitvoeren. Zij vertrouwen bedrijfsprocessen volledig aan ons toe en wij regelen de benodigde capaciteit letterlijk bij de opdrachtgevers in huis. Op de innovatiefste manieren, ondersteund door nieuwe technologieën zoals DO, onze nieuwe jobmatching engine."

Paul Haarhuis vertelt trots over de technologie achter DO: “De kern daarvan ligt in een zelflerend algoritme waarmee DO beoordeelt of een kandidaat geschikt is voor een baan. Hiervoor worden bronnen als Facebook gebruikt. Aan de hand van dit zelflerend algoritme kunnen we patronen en verbanden leggen tussen harde en softe skills. En die vervolgens vergelijken met datgene wat nodig is voor de job. DO bevat in feite alle profielen en vacatures. En bouwt een soort preferentieprofielen aan de hand van historische plaatsingen. Zo kan zowel kandidaat als opdrachtgever feedback geven op hoe zij de samenwerking hebben ervaren. En met deze input worden de digitale profielen verder geladen. Zowel kandidaat als opdrachtgever beschikt over een digitaal profiel. Het profiel is toegankelijk via een app en juist die toegankelijkheid maakt het makkelijk om skills toe te voegen en het profiel up-to-date te houden. Het systeem ‘leert’ vervolgens weer van de feedback op de plaatsingen die er zijn geweest. Op het moment dat DO gevoed is met voldoende informatie, kan het systeem autonoom draaien. En zelf extra regels toevoegen zonder dat daar een programmeur aan te pas komt.”

Door het proces van job matching in de toekomst volledig te automatiseren, heeft Timing de ruimte om te kijken hoe zij op andersoortige manieren toegevoegde waarde kan leveren aan klanten, zelfs te komen tot een nieuw businessmodel. Haarhuis: “Wij geloven dat de uitzendwereld straks niet meer bestaat in zijn traditionele vorm. Je moet haast maken en niet wachten tot de concurrent komt met de doos van Pandora. Daarbij geloof ik persoonlijk dat kwaliteit en service in de toekomst steeds belangrijker zullen worden. Waarbij de emotie en persoonlijkheid van de mens onvervangbaar zullen blijken. Een optimale digitale infrastructuur biedt geen basis om onderscheidend te zijn, zeker niet in de toekomst. Maar door het automatiseren van activiteiten die beperkte toegevoegde waarde hebben in de klantketen, creëren we ruimte om onze waarde richting kandidaten en opdrachtgevers op een andere manier in te vullen. Meer gericht op het onderkennen, ontwikkelen en matchen van competenties.”

"Maar door het automatiseren van activiteiten die beperkte toegevoegde waarde hebben in de klantketen, creëren we ruimte om onze waarde richting kandidaten en opdrachtgevers op een andere manier in te vullen."

Haarhuis voorziet dat intermediairs in de toekomst meer oog zullen hebben voor ontwikkeling van kandidaten en de begeleiding naar duurzaam werk. “In de uitzendwereld zie je dat in tijden van een ruime arbeidsmarkt, de intermediairs vooral gericht zijn op de acquisitie van vacatures. Zodra de werkloosheid daalt, zoals nu het geval is, verschuift de focus weer naar de kandidaat. Maar eigenlijk zou die focus er altijd moeten zijn. Het is van belang dat wij erop gericht zijn om werkenden te helpen zichzelf te ontwikkelen en hun rugzak te vullen met meerdere applicaties, zodat ze geschikt zijn voor meerdere opdrachten, sectoroverstijgend. Bovendien maakt het beter labelen van vaardigheden het mogelijk voor kandidaten om voor zichzelf doelen te stellen en beter inzichtelijk te krijgen hoe ze zich moeten ontwikkelen en waarom. Voor de mindset van mensen betekent dit veel. Ik vind het belangrijk dat ze hun passie volgen en zich blijven ontwikkelen. En niet meer denken vanuit het uitgangspunt dat ze uiteindelijk toch wel worden verzorgd. Iedereen is regisseur van zijn eigen leven, en je mag ook van mensen vragen die rol en verantwoordelijkheid te nemen. Mits je hen in staat stelt dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt ligt op dit punt nog een uitdaging. Hoe transparant zijn bedrijven als ze in een productieomgeving met minder mensen toekunnen? Worden die mensen dan ook tijdig meegenomen in een traject om hun de kans te bieden zichzelf weer opnieuw te activeren? Ik zie dat nog te vaak misgaan. En dat maakt kwetsbare mensen nog kwetsbaarder. Dat heeft niks te maken met het arbeidscontract dat de betreffende werkgever met z’n mensen heeft, maar met de relatie die hij met hen onderhoudt. In een relatie is het belangrijk om te blijven kijken hoe je er samen voor staat, of je nog bij elkaar wilt blijven en wat je daarvoor nog moet doen. Dan kijk je echt op een andere manier naar de onderlinge verhouding.”

Als het aan Haarhuis ligt, zal een uitzendkracht in de toekomst niet langer worden gezien als een oplossing voor een probleem van de opdrachtgever. Maar zal de bemiddelaar van de toekomst zich inzetten op levensfase-ontwikkeling van werkenden en het aanbod fit maken voor de markt. “Wij positioneren ons in dit kader als autoriteit in de sector”, aldus Haarhuis. “Dat betekent dat wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en zorgen dat we content maken en delen via blogs en posts. Zo hebben wij onlangs ook een platform voor micro jobbing geïntroduceerd waar mensen met hun smartphone geld kunnen verdienen: ‘Ask&Task’. Micro jobbing is een makkelijke manier voor iedereen om bij te verdienen door online kleine werkzaamheden te verrichten die bedrijven aanbieden. Het fenomeen bestaat al in de VS en UK. Wij zijn de eerste die een dergelijk platform aanbiedt in de Nederlandse markt. En dat doen we mede om te snappen hoe het werkt. De eerste multinationals hebben zich overigens wel al aangemeld.”

Volgens Paul is de mens de grootste remmer van de voortuitgang. “We kunnen al zo veel dingen, maar met de huidige wet- en regelgeving is het allemaal heel complex en maken we onvoldoende snelheid. Of het langzaam of snel gaat, ik zal de ontwikkelingen blijven volgen en actief meedoen waar het kan. Wij hebben in dat kader Timing Forward opgericht om te kijken hoe wij onszelf opnieuw kunnen uitvinden, als aanval op het bestaande businessmodel. Om zo toekomst-proof te zijn.”

Dit is een van de interviews voor de toekomstverkenning Arbeidsbemiddeling, bekijk hier de hele publicatie.

Boilerplate

Over Paul Haarhuis

Paul Haarhuis is in 1999 gestart bij Timing Uitzendteam B.V. Sinds 2005 is hij commercieel directeur en sinds 1 januari 2012 tevens plaatsvervangend algemeen directeur. Hij gelooft dat de oude tijd niet meer terug zal komen en bekijkt flexibilisering van arbeid juist vanuit een hoop optimisme. Timing is een uitzendbureau dat zich richt op de Nederlandse arbeidsmarkt en is onderdeel van ADG Dienstengroep. Timing telt meer dan 45 vestigingen. En is, zoals Haarhuis dat noemt, eigenlijk het grootste, niet beursgenoteerde arbeidsbemiddelingsbureau van Nederland. Timing bemiddelt voornamelijk voor werkzoekenden in licht administratieve, schoonmaak- en magazijnfuncties, van vmbo- tot mbo+-niveau.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.