Annette van der Krogt
“Door de ogen van André Kuipers”
Annette van der Krogt
Zeist,
22
januari
2019
|
10:59
Europe/Amsterdam

Door de ogen van André Kuipers

“Konden we allemaal maar een keer net als André Kuipers* vanuit een ruimtestation naar de aarde kijken”, schrijft Annette van der Krogt, manager verantwoord beleggen bij Achmea Investment Management, “dan zie je meteen hoe bijzonder onze planeet is. En dat we er zuinig op moeten zijn.”

“Ergens weten we dat natuurlijk wel. Opwarming van de aarde. Stijging van de zeespiegel. Overstromingen door hevige regen- en sneeuwval. Bosbranden door ongekende droogte. Je hoort en leest vrijwel dagelijks over de gevolgen van klimaatverandering. Het speelt ook een steeds grotere rol in mijn werk.”

“Bij Achmea Investment Management beheren we meer dan € 130 miljard vermogen voor pensioenfondsen en verzekeraars. Samen met mijn team kijk ik hoe we dat zo duurzaam mogelijk kunnen beleggen.”

Bij bedrijven waarin we beleggen, proberen we maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen te stimuleren. Bijvoorbeeld door invloed uit te oefenen op aandeelhoudersvergaderingen. Of met groene obligaties. Daarbij zeggen de bedrijven waarin je belegt, toe dat ze het geld investeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.”

“We zijn ook veel in gesprek met bedrijven. Over wat ze kunnen doen (of moeten laten) op gebieden als mensenrechten, arbeidsnormen en corruptie. In deze gesprekken gaat het ook steeds vaker over wat zij kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan.”

“Dat is niet van de een op andere dag beklonken. We maken eerst een grondige studie van de sector om te kijken waar eventueel ruimte zit om dingen in de bedrijfsvoering aan te passen. Met welke wet- en regelgeving ze te maken hebben. Of er grote verschillen zijn tussen bedrijven.”

“Zo zijn we in gesprek met de transportsector. Daar is veel winst te halen. De sector draagt momenteel voor ruimt 25 % bij aan Europa’s totale CO2-uitstoot van broeikasgassen. En uit VN-onderzoek blijkt dat dit zonder een duurzaam beleid kan verdubbelen in 2050.”

“Met best practices van de koplopers in de sector, proberen we de middenmoot te bewegen om stappen te maken. Denk aan brandstofverbruik verlagen door betere voertuigtechnologie of inzet van alternatieve vervoerswijzen zoals elektrische boten. Gebruik van schonere, alternatieve brandstoffen is een andere optie. Waterstof of methanol voor de lange afstanden.”

“Het mooiste zijn oplossingen die én de CO2- uitstoot verminderen én het financieel resultaat verbeteren.”

Bedrijven ertoe bewegen dat ze daadwerkelijk duurzamer gaan werken - vind ik belangrijk. Bij Achmea Investment Management beheren we veel vermogen voor onze klanten. Samen met deze klanten kunnen we daarmee helpen om de opwarming van de aarde te remmen.”

Boilerplate

*André Kuipers, astronaut en arts, is naast Jeroen Dijsselbloem een van de sprekers op het congres dat Achmea Investment Management op 29 januari organiseert voor haar klanten: pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. “Kunnen we toch een beetje door André’s ogen naar onze aarde kijken”, zegt Annette. “Ik weet zeker dat hij de urgentie om klimaatverandering tegen te gaan, extra kan benadrukken. Gewoon door te vertellen wat hij heeft gezien."

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.