Waarde van Werk, De Kamer
Feiten en cijfers van de arbeidsmarkt
Waarde van Werk, De Kamer
Zeist,
22
februari
2019
|
16:02
Europe/Amsterdam

Feiten en cijfers van de arbeidsmarkt

Als we naar onze arbeidsmarkt kijken, constateren we al snel dat er van alles gaande is. Er zitten behoorlijk wat spanningsvelden in. Zo lezen we aan de ene kant dat het aantal banen in Nederland tot een recordhoogte stijgt. Maar ondanks de forse groei verdwijnen er ook banen in bepaalde sectoren. In bijvoorbeeld de financiële sector verdwijnen naar verwachting ruim 8.000 banen. Daarnaast verwacht het UWV dat er in de schoonmaaksector, de landbouw en in de visserij banen verdwijnen. In bijvoorbeeld de zorg, de bouw en de ICT zijn er juist tekorten en komen er banen bij.

De economische groei lijkt in elk geval in bepaalde sectoren tot een enorme krapte te leiden. Steeds meer vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van de werkzoekenden. De grote uitdaging de komende tijd is dan ook hoe vraag en aanbod op elkaar kunnen aansluiten, nu en in de toekomst.

In het boek De Waarde van Werk dat eind 2018 verscheen, schreef De Kamer een artikel over de feiten en cijfers van de arbeidsmarkt. We lazen talloze artikelen en onderzoeken die weergeven hoe de arbeidsmarkt ervoor staat en wat belangrijke onderwerpen zijn. In het artikel op pagina 48-53 nemen we u puntsgewijs mee in een aantal bevindingen. Niet bedoeld om de volledige waarheid te vertellen, maar om te illustreren wat de bestaande situatie is.

Boilerplate

Over De Kamer

Ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. De Kamer is een initiatief van Achmea om de krachten van grootzakelijke bestuurders te bundelen en samen naar de toekomst van Nederland te kijken. Dat doen we onder andere tijdens Kamerbijeenkomsten, waarbij genodigden hun visies, worstelingen en perspectieven met elkaar delen. Naast bijeenkomsten verbindt De Kamer deelnemers via publicaties en interviews zoals deze. De inzichten die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar én zakelijk Nederland.

Waarde van Werk

Op dit moment staat het thema de Waarde van Werk centraal. Een jaar samen met de BV Nederland reflecteren op het thema de Waarde van Werk heeft een rijke schakering aan perspectieven en inzichten opgeleverd. De waarde van werk is niet alleen uit te drukken in geld, maar ook in maatschappelijke waarde, in status en eigenwaarde, in relevantie en ontwikkeling, individueel en collectief. En dat biedt volop stof om over verder te praten en na te denken over manieren waarop Nederland zich in de grote transities van onze tijd kan positioneren, de keuzes die we moeten maken, de kansen die we zien en de mogelijkheden die we zullen moeten creëren om iedereen te laten meedoen.

Meer lezen over de inzichten die De Kamer opdeed in 2018: download hier gratis het boek Waarde van Werk.

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
e
31
October
2023
e
e
31
October
2023
e