Waarde van Werk, De Kamer
Over het waarderen van ons werk – elke dag weer
Waarde van Werk, De Kamer
Zeist,
21
februari
2019
|
11:01
Europe/Amsterdam

Over het waarderen van ons werk – elke dag weer

De waarde van werk is elke dag relevant. Dat blijkt elke dag ook weer als we het nieuws erop na slaan. De manier waarop we met werk omgaan en wat we belangrijk vinden in de relevantie van dat werk komt steeds weer terug. Ook werkgeverschap en de mate waarin mensen zich betrokken voelen en willen voelen bij hetgeen een bedrijf bijdraagt, is een veelbesproken onderwerp.

Google

Een treffend voorbeeld komt van Google waar werknemers ontslag dreigen te nemen als het bedrijf doorgaat met het starten van een zoekmachine in China, zonder dat sprake is van het respecteren van de privacyrechten van de Chinese burgers. Een groep van ruim 200 medewerkers, waaronder ook managers, roepen op om te stoppen met de plannen voor de omstreden zoekmachine in China. De medewerkers zeggen niet langer te geloven dat Google een bedrijf is waar waarden belangrijker zijn dan winsten, schrijven zij in een open brief. Zij vinden de reacties van leidinggevenden tot nu ontoereikend.

De bezwaren tegen de zoekmachine staan voor iets groters dan alleen het project in China: "We spreken ons uit tegen technologie die machthebbers helpt om de kwetsbaren te onderdrukken, waar dan ook." Zij zeggen dat een bedrijf als Google te groot en te machtig is om niet verantwoordelijk te houden en de protestanten, die samen met Amnesty een standpunt innemen, roepen op om trouw te blijven aan de waarden transparantie, heldere communicatie en echte verantwoordelijkheid voor wat je doet.

Waarde van werk verandert

Een jaar lang onderzoek doen naar en gesprekken voeren over het onderwerp de Waarde van Werk, heeft een rijk beeld opgeleverd van het belang dat het thema heeft in zowel maatschappelijk als zakelijk Nederland. We zijn het er allemaal over eens dat de waarde van werk aan het veranderen is. Maar wat er verandert, daar zijn de meningen over verdeeld. Gaan we als gevolg van verregaande robotisering en globalisering meer of minder werk hebben in de toekomst? En wie kunnen het werk dat blijft of ontwikkeld wordt dan doen? Is iedereen wel in staat mee te gaan in alle ontwikkelingen of gaat een steeds kleinere club mensen de dienst uitmaken?

De optimisten vertrouwen heilig in de creativiteit van de mens en dat we in staat zijn onszelf steeds weer opnieuw uit te vinden en de pessimisten zien steeds meer mensen aan de kant staan en steeds meer macht verschuiven naar mensen die ultiem gebruik weten te maken van alle nieuwe technologieën, die voor het verkrijgen van kapitaal steeds minder mensen nodig hebben.

Wat in elk geval zeker is, is dat we samen grote invloed hebben op de ontwikkeling van de waarde van werk. De ontwikkelingen vragen van ons om nu na te denken over hoe we werk kunnen maken van bijvoorbeeld permanente educatie, om nu na te denken wat we collectief willen en kunnen regelen en wat we bij individuen laten. Het vraagt om actief na te denken over de rol die medewerkers kunnen invullen en hoe we relevantie een onderwerp van gesprek maken. Het vraagt kortom om een aantal zaken die in het verleden vanzelfsprekend waren, actief ter discussie te stellen en met elkaar het gesprek aan te gaan wat er anders kan, zodat we ervoor zorgen dat de waarde van werk ook straks voor onze kinderen en kleinkinderen zichtbaar en voelbaar is.

Boilerplate

Over De Kamer

Ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. De Kamer is een initiatief van Achmea om de krachten van grootzakelijke bestuurders te bundelen en samen naar de toekomst van Nederland te kijken. Dat doen we onder andere tijdens Kamerbijeenkomsten, waarbij genodigden hun visies, worstelingen en perspectieven met elkaar delen. Naast bijeenkomsten verbindt De Kamer deelnemers via publicaties en interviews zoals deze. De inzichten die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar én zakelijk Nederland.

Waarde van Werk

Op dit moment staat het thema de Waarde van Werk centraal. Een jaar samen met de BV Nederland reflecteren op het thema de Waarde van Werk heeft een rijke schakering aan perspectieven en inzichten opgeleverd. De waarde van werk is niet alleen uit te drukken in geld, maar ook in maatschappelijke waarde, in status en eigenwaarde, in relevantie en ontwikkeling, individueel en collectief. En dat biedt volop stof om over verder te praten en na te denken over manieren waarop Nederland zich in de grote transities van onze tijd kan positioneren, de keuzes die we moeten maken, de kansen die we zien en de mogelijkheden die we zullen moeten creëren om iedereen te laten meedoen.

Meer lezen over de inzichten die De Kamer opdeed in 2018: download hier gratis het boek Waarde van Werk.

Reacties 1 - 5 (5)
Bedankt voor uw bericht.
e
16
December
2023
e
e
16
December
2023
e
e
31
October
2023
e
e
31
October
2023
e
e
12
October
2023
e