Menno van Lieshout
Beleggen: bedrijven uitsluiten of met ze in gesprek gaan?
Menno van Lieshout
Zeist,
22
juni
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Deel 2: Corruptie

Beleggen: bedrijven uitsluiten of met ze in gesprek gaan? Deel 2

Achmea belegt. Maar niet zomaar. We toetsen de beleggingen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Hoe gaat dat in de praktijk? Dat vertel ik graag aan de hand van een voorbeeld in 2015: onze beleggingen in Philips.

Philips is een technologiebedrijf dat zich richt op innovaties op het gebied van gezondheidszorg, consumentenleefstijl en verlichting. Het bedrijf is marktleider op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg en zorg voor thuis, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen. Maar ook op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. In 2014 bedroeg de omzet ruim €21.391 miljoen. Het nettoresultaat was €411 miljoen. Er werken wereldwijd bijna 115.000 medewerkers.

Corruptiepraktijken

In 2011 ontstaat veel ophef over corruptiepraktijken bij de Poolse dochter van het bedrijf. Meerdere directeuren worden beschuldigd van het systematisch omkopen van inkopers van medische apparatuur van Poolse ziekenhuizen. Philips wordt ervan verdacht hiervoor een speciaal omkopingsfonds te hebben. Het gaat in totaal om een omkopingsbedrag van € 760.000.

Als Philips dat betaalde, werden de technische inkoopspecificaties zo gewijzigd dat alleen Philips de apparatuur kon leveren.

Moet je nou nog in zo'n bedrijf blijven beleggen?

Je kunt natuurlijk zeggen: dat doen we niet meer. Maar daarmee is de corruptie niet opgelost. Daarom gaat Achmea met Philips in gesprek. Als belegger kun je proberen om de corruptie aan te pakken.

Dus legt Achmea een aantal doelstellingen op tafel bij Philips

  1. Philips moet aantonen hoe het de corruptie heeft aangepakt en welke wijzigingen ze in de beheersingssystemen van het bedrijf hebben doorgevoerd om dit te voorkómen. Bij het opleggen van een schikking door bevoegde instanties moet Philips alle vereisten na komen.
  2. Philips moet details van het onderzoek naar de beschuldigingen openbaar te maken.

Wanneer zijn we tevreden?

We zijn tevreden als beide doelstellingen binnen 3 jaar zijn behaald.

De gesprekken verlopen succesvol

In 2012 start Philips als reactie op het schandaal met het wereldwijd uitrollen van een nieuwe leermodule over anticorruptie. In 2013 nemen we het gesprek met het bedrijf, samen met andere partijen, serieus ter hand. De General Business Principles die elk jaar met alle medewerkers worden gedeeld, bevatten een specifieke aanwijzing over hoe om te gaan met corruptie. Andere maatregelen zijn verplichte verantwoording door alle bedrijfsonderdelen over de aanpak van corruptie en het onderzoeken van de juistheid en volledigheid van deze verantwoordingen.

In 2013 wordt de zaak juridisch voor 4,5 miljoen dollar geschikt met de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen. Aan het eind van dat jaar worden 3 medewerkers, waaronder directeuren, veroordeeld. Verder rolt Philips haar nieuwe ethiekrichtlijn uit. Daarmee kunnen medewerkers anoniem (corruptie)incidenten melden.

In 2014 blijkt in gesprek met Philips dat zij hun compliancesysteem hebben versterkt

Verder is het bedrijf nu transparant over het aantal overtredingen dat heeft plaatsgevonden. Ook worden externe partijen als intermediairs voortaan via zorgvuldig onderzoek beoordeeld op betrouwbaarheid en integriteit.

In 2015 wordt het aantal maatregelen ter voorkóming van corruptie verder uitgebreid

Dat doet Philips onder meer met:

  • Een interne communicatiecampagne om alle medewerkers te trainen in het voorkómen en identificeren van omkopings- en corruptierisico's. Ook leren ze wat ze moeten doen in geval van overtreding.
  • Het invoeren van een klokkenluidersregeling, met gebruikmaking van een hotline voor externe medewerkers.
  • Het gebruik van een integriteitsvragenlijst. Daarmee wordt gemeten in welke mate medewerkers hun werkomgeving als integer beoordelen.
  • Tussen 2013 en '14 ontslaat Philips meer dan 50 medewerkers als direct gevolg van het schenden van de General Business Principles.

Met deze set van maatregelen concluderen we dat de eerste doelstelling is behaald

Wat betreft de tweede doelstelling heeft Philips een schikking getroffen met de SEC. Het bedrijf laat niets los over details over het interne onderzoek naar de fraudezaak. De zichtbare maatregelen als het ontslaan en disciplinair straffen van Poolse medewerkers, het vervangen van het management van de Poolse vestiging en het doorvoeren van belangrijke wijzigingen in Philips' interne beheerssystemen, overtuigen ons ervan dat de genomen maatregelen effectief zijn geweest. Dit wordt ondersteund door het officiële onderzoeksdocument van de SEC. Dat wordt als belangrijke bron gezien voor de bevestiging dat de interne onderzoeken door Philips goed zijn uitgevoerd.

Met het behalen van de eerste doelstelling en het gedeeltelijk behalen van de tweede doelstelling, hebben we de dialoog met Philips succesvol afgerond.

 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.