Menno van Lieshout
Invloed uitoefenen door met bedrijven waarin wij beleggen in gesprek te gaan
Menno van Lieshout
Zeist,
20
juni
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Invloed uitoefenen door met bedrijven waarin wij beleggen in gesprek te gaan

Al sinds 2008 gaat Achmea met bedrijven waarin ze belegt, intensief in gesprek ('enhanced engagement'). Indien ze volgens ons onvoldoende duurzaam opereren, doen we dat liever dan ze uit te sluiten.

We geven ze drie jaar de tijd om vooraf bepaalde verbeterdoelstellingen te behalen. Indien dat niet lukt sluit Achmea het bedrijf alsnog uit.

In 2016 hebben wij gesprekken met maar liefst vijf ondernemingen op die manier succesvol afgesloten. Namelijk met Foxconn, Toshiba, Rio Tinto, Anglo American en McDonalds.

Hoe dat in de praktijk gaat vertel ik graag aan de hand van het verloop van de gesprekken met één van die ondernemingen: Foxconn, producent van ondermeer de iPhones van Apple.

Foxconn International Holdings is een dochter van Hon Hai Industry Company Ltd, 's werelds grootste electronica fabricagebedrijf op contractbasis. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in New Taipei City, Taiwan. De omzet bedroeg in 2015 $136 mrd, met een nettowinst van $4,5 mrd. Foconn had toen rond 1 miljoen werknemers in dienst.

Zeer slechte werkomstandigheden

Foxconn maakt zich schuldig aan ernstige schendingen van de UN Global Compact (UNGC) Principes op het gebied van arbeidsstandaarden. De misstanden variëren van gedwongen arbeid, kinderarbeid tot vele zelfmoorden of pogingen daartoe, door werknemers.

Het gaat om schendingen van

 • Principe 3: Bedrijven moeten vakbondsvrijheid en het recht op vrije onderhandelingen door vakbonden steunen
 • Principe 4: Uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid
 • Principe 5: Effectieve afschaffing van kinderarbeid

Wat wil Achmea met een dialoog met Foxconn minimaal bereiken?

Om te voorkómen dat we onze beleggingen terugtrekken uit het bedrijf, stellen wij maar liefst acht doelstellingen vast:

 1. Foxconn moet aantonen dat zij niet langer Principes 3, 4 en 5 van de UNGC schendt.
 2. Foxconn dient een beleid te ontwikkelen dat voortaan schendingen van deze Principes voorkomt.
 3. Het beleid moet effectief worden ingevoerd en het bedrijf moet de daarvoor benodigde systemen ontwikkelen.
 4. Wij vinden het belangrijk dat Foxconn transparant is over de wijze waarop het zijn beleid heeft ingevoerd.
 5. Wij vinden dat Foxconn controle van de invoering van het gekozen beleid door een extern onafhankelijke partij moet toestaan.
 6. Wij vinden dat Foxconn de resultaten van de externe audit op haar website moet publiceren.
 7. De onderneming moet een dialoog met stakeholders beginnen over de UNGC schendingen.
 8. Over de geboekte voortgang met de stakeholderdialoog moet naar buiten toe worden gerapporteerd.

We zijn tevreden als de eerste en vier van de overige doelstellingen binnen drie jaar zijn behaald.

Arbeidsomstandigheden verbeteren en vakbonden worden erkend

Al snel, in het begin van het traject, blijkt dat gedwongen arbeid en het maken van excessieve overuren op de meeste productielokaties niet meer voorkomen. Reden om doelstelling 1, wat betreft opheffing van schendingen, te vervangen door 'boeken van positieve voortgang'.

Uit een gesprek met het bedrijf blijkt dat ze de oprichting van vakbonden hebben ondersteund.

Tijdens een aandeelhoudersdialoog met het bedrijf blijkt dat het maandelijkse aantal overwerkuren van 80 naar 60 is gedaald. Verdere vermindering blijkt volgens Hon Hai op verzet van de werknemers te stuiten, omdat ze anders hun gezinnen niet goed kunnen onderhouden.

Foxconn geeft aan dat het veel heeft geïnvesteerd in maatregelen om de rechtsbescherming van werknemers te waarborgen. Zo zijn een hotline, een speciaal e-mailaccount en een website in het leven geroepen.

Doelstellingen 1, 2 en 3 zijn met deze ontwikkelingen gerealiseerd.

Foxconn is open over de invoering van het nieuwe beleid

Aan het eind van het engagementtraject stellen we vast dat de onderhandelingen over vrije vakbondsvorming en vrije vakbondsleiderverkiezingen succesvol zijn afgerond. Foxconn rapporteert gedetailleerd over de vakbondsstructuur in haar duurzaamheidsverslag. Hiermee vinden wij dat de vierde doelstelling is gerealiseerd. Foxconn rapporteert nu ook veel beter over de dialoog die zij met stakeholders voert. Hiermee is ook aan doelstelling acht voldaan.

Met de dialoog over UNGC schendingen is Foxconn uiteindelijk gestart, maar omdat zij het UNGC nog niet heeft ondertekend, vinden wij dat doelstelling zeven nog niet is behaald.

Controle op invoering van het beleid en publicatie daarover lukt niet

Het bedrijf voldoet niet aan ons verzoek om de invoering van het nieuwe beleid te laten controleren, en daarover naar buiten toe te rapporteren. Het ziet op tegen het werk dat het uitgebreide onderzoek met zich mee zou brengen.

De vijfde en zesde doelstelling hebben we daarmee niet behaald.

Tot onze tevredenheid hebben wij de meeste doelstellingen dus uiteindelijk wel bereikt.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.