Zeist,
13
oktober
2020
|
12:04
Europe/Amsterdam

Achmea belegt niet langer in staatsbedrijven van controversiële landen

Achmea heeft haar uitsluitingsbeleid rondom controversiële landen verder aangescherpt. Sinds 1 januari 2020 sluit Achmea staatsobligaties uit van landen die slecht scoren op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen en corruptie. Sinds 1 juli 2020 sluiten we ook staatsbedrijven van deze landen uit. Dit en meer is te lezen in de halfjaarrapportage maatschappelijk verantwoord beleggen die Achmea vandaag heeft uitgebracht.

Achmea sluit landen en dus nu ook de staatsbedrijven in landen uit waar de fundamentele mensenrechten en het non-proliferatie verdrag op grove wijze worden geschonden. Een belangrijke basis voor het ‘landenuitsluitingsbeleid’ is de Sanctiewet 1977. Daarnaast beoordeelt Achmea de prestaties van landen aan de hand van de ‘Freedom in the World index’, de ‘ITUC Global Rights index’ en de ‘Corruption Perception Index’. Screening vindt jaarlijks plaats. Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Beleggen met oog voor omgeving, mens en maatschappij. Dat past bij een organisatie met een coöperatieve identiteit.”

Voor een gezonde veilige en toekomstbestendige samenleving 
Achmea is een grote verzekeraar en pensioenfondsbeheerder en daarmee een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. Daarnaast beleggen we het vermogen dat klanten – via Achmea’s eigen vermogensbeheerder Achmea Investment Management - aan ons toevertrouwen. Bijvoorbeeld het vermogen van pensioenfondsen waarvoor wij het beheer uitvoeren of het vermogen van de beleggingsrekeningen van onze klanten. Wij investeren de premies van klanten – uit onder meer verzekeringen of pensioenopbouw – en beheren zo als groep inmiddels meer dan 200 miljard euro. Achmea,
het coöperatieve moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis, draagt bij aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Willem van Duin: “Dit doen we voor én samen met onze klanten, partners en met alle collega’s. Duurzaam en voor de lange termijn. Op een duurzame manier beleggen, hoort daar onlosmakelijk bij.”


Bekijk hier onze factsheet over maatschappelijk verantwoord beleggen.