Artikelen met de tag 'waardevanwerk' | Achmea

Achmea - Nieuws & Opinie (waardevanwerk)

2019
24
mei
2019
| 08:48 Europe/Amsterdam
“Onlangs was ik in Silicon Valley en daarvan ben ik eigenlijk met meer vragen dan antwoorden teruggekomen. Een specialist in robotica schetste hoe robots steeds meer de fysieke arbeid van mensen gaan overnemen. Iemand anders vertelde hoe als gevolg v...
Lees meer
07
maart
2019
| 12:50 Europe/Amsterdam
In de afgelopen tijd hebben wij in het kader van ons boek ‘Waarde van Werk’ gekeken naar de invloed van kunstmatige intelligentie en robots op werk. Een onderwerp waar DenkWerk (een onafhankelijke denktank) in januari een rapport over heeft gepublice...
Lees meer
07
maart
2019
| 12:21 Europe/Amsterdam
PERK – Purpose, Engagement, Resilience, Kindness – is het model dat het werkgeluk van de werknemer moet verhogen door zelf stappen op deze vlakken te ondernemen. Een doel hebben, emotioneel betrokken zijn, omgaan met nieuwe omstandigheden en respectv...
Lees meer
22
februari
2019
| 16:02 Europe/Amsterdam
Als we naar onze arbeidsmarkt kijken, constateren we al snel dat er van alles gaande is. Er zitten behoorlijk wat spanningsvelden in. Zo lezen we aan de ene kant dat het aantal banen in Nederland tot een recordhoogte stijgt. Maar ondanks de forse gro...
Lees meer
22
februari
2019
| 15:22 Europe/Amsterdam
Aan het einde van de vorige eeuw constateerde de OECD dat hoge uitgaven aan sociaal beleid in Europa tot lage arbeidsparticipatie leidden. Momenteel staan landen die veel geld uitgeven aan de verzorgingsstaat qua arbeidsparticipatie wereldwijd in de ...
Lees meer
21
februari
2019
| 15:42 Europe/Amsterdam
“Bedrijven zeiden tot voor kort massaal: wij leiden niet op voor de concurrent. Maar dat is echt onhoudbaar in de huidige tijd van razendsnelle technologische ontwikkeling. We zullen de sectorale scholingsfondsen moeten openbreken, zodat we mensen ec...
Lees meer
21
februari
2019
| 15:07 Europe/Amsterdam
“Ik was een tijdje geleden op bezoek bij een school in Utrecht. Daar kwam ik een klas binnen en er werden zes kaarsjes aangestoken om mij welkom te heten. Ik dacht: wat gebeurt hier? Een student uit die klas vertelde me dat ze stage liep in een winke...
Lees meer
21
februari
2019
| 11:20 Europe/Amsterdam
“In deze tijden zie je samenwerking steeds belangrijker worden. Sommige issues die we zien ontstaan op de arbeidsmarkt zijn niet meer alleen op te lossen. Zeker in een bijzonder gebied als Zeeland zijn we afhankelijk van elkaar; de lokale en provinci...
Lees meer
21
februari
2019
| 11:01 Europe/Amsterdam
De waarde van werk is elke dag relevant. Dat blijkt elke dag ook weer als we het nieuws erop na slaan. De manier waarop we met werk omgaan en wat we belangrijk vinden in de relevantie van dat werk komt steeds weer terug. Ook werkgeverschap en de mate...
Lees meer
20
februari
2019
| 17:18 Europe/Amsterdam
Een van de onderwerpen die we komend jaar in De Kamer verder uitdiepen met betrekking tot het thema de Waarde van Werk is ‘werk en honorering’. Mensen willen letterlijk gewaardeerd worden om de bijdrage die zij leveren. De tijd dat we het vanzelfspre...
Lees meer
20
februari
2019
| 16:06 Europe/Amsterdam
“‘Van nature ben ik een optimist’ is een uitspraak die tekenend is voor de manier waarop ik kijk naar de vraagstukken die op ons afkomen. De eerste reacties op de stoommachine waren hel & verdoemenis, maar uiteindelijk heeft die vinding ons veel gebr...
Lees meer