Zeist,
03
november
2023
|
13:56
Europe/Amsterdam

‘We willen verandering in de reële economie brengen’

Halfjaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2023 gepubliceerd

‘We zetten sterk in op de dialoog met bedrijven waarin we beleggen.’ en ‘Een belangrijk uitgangspunt in onze aanpak is dat we verandering in de reële economie willen realiseren.’ Deze quotes van Bianca Tetteroo lees je in de inleiding van het MVB halfjaarverslag. Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. En ook bij onze beleggingen streven we naar een combinatie van financieel en maatschappelijk rendement. Zowel voor onze eigen beleggingen als voor het vermogen dat we beheren voor klanten. Een aantal thema’s heeft hierbij onze specifieke aandacht en worden  toegelicht in het MVB halfjaarverslag.

Intensivering engagement klimaat

Door de toegenomen urgentie op het thema klimaat hebben wij ons engagement op dit thema geïntensiveerd. De eerste helft van het jaar is traditioneel de periode waarin veel aandeelhoudersvergaderingen plaatsvinden. Aanvullend op de reeds lopende dialogen hebben we tien CO₂-intensieve bedrijven geselecteerd waarmee wij individueel engagement voeren. En we maken actief gebruik van onze aandeelhoudersrechten en proberen ook zo invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin we beleggen. Wij zetten ons stemrecht bijvoorbeeld in wanneer dialogen met bedrijven onvoldoende opleveren. 
Recent kregen we nog de derde plek toebedeeld in de benchmark Duurzaamheid van VBDO (Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling). Het rapport brengt in kaart hoe duurzaam de 20 grootste Nederlandse verzekeraars beleggen waarbij dit jaar specifiek wordt gekeken naar klimaatrisico’s. Achmea behaalt een score van 4,2 punten (+ 0,7 tov 2021) en stijgt hiermee naar de 3e plaats in de ranglijst. 

1,9 miljard belegd in ‘groene obligaties’

Achmea wil de energietransitie faciliteren door onder andere te investeren in ‘groene obligaties’. Overheden en bedrijven die deze obligaties uitgeven, financieren hiermee duurzame projecten gericht op hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer of duurzaam afvalbeheer. In de eerste helft van dit jaar belegden we hierin voor bijna EUR 1,9 miljard. We hebben besloten het minimale percentage dat we beleggen in dit type obligaties structureel te verhogen. Daarnaast beleggen we ook in beleggingsfondsen die investeren in de energietransitie. Zo heeft Achmea via het Climate Infrastructure fonds van Achmea Investment Management EUR 55 miljoen geïnvesteerd in twee nieuwe windparken.

Achmea is een grote verzekeraar en pensioenfondsbeheerder en daarmee een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. Daarnaast beleggen we het vermogen dat klanten – via Achmea’s eigen vermogensbeheerder Achmea Investment Management - aan ons toevertrouwen. Bijvoorbeeld het vermogen van pensioenfondsen waarvoor wij het beheer uitvoeren of het vermogen van de beleggingsrekeningen van onze klanten.