Zeist,
06
september
2023
|
17:01
Europe/Amsterdam

Achmea op derde plek in benchmark duurzaamheid verzekeraars

Dat is de conclusie van onderzoek van de VBDO (Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling). Het rapport brengt in kaart hoe duurzaam de 20 grootste Nederlandse verzekeraars beleggen waarbij dit jaar specifiek wordt gekeken naar klimaatrisico’s. Achmea behaalt een score van 4,2 punten (+ 0,7 tov 2021) en stijgt hiermee naar de 3e plaats in de ranglijst. 

Vanuit onze visie Duurzaam Samen Leven vormt duurzaam en verantwoord beleggen een belangrijke pilaar in Achmea’s strategie. Als grote institutionele belegger met circa €45 miljard aan belegd vermogen (voor eigen rekening) spelen wij een rol in de transitie naar een duurzame economie en die verantwoordelijkheid nemen we serieus. Afgelopen jaar hebben we ons MVB-beleid aangescherpt en verdere verbeteringen doorgevoerd.

Een aanmoediging om volop door te gaan als maatschappelijk verantwoord belegger
Gregor Smeets, directeur Balansmanagement: “Dat we als derde verzekeraar zijn geëindigd is een mooie prestatie en tegelijkertijd een aanmoediging om volop door te gaan als maatschappelijk verantwoord belegger. We zetten ons in om met onze beleggingen meer maatschappelijke impact te maken. Ons engagementprogramma waarbij we actief met bedrijven en overheden in gesprek gaan en afspraken maken om hen aan te sporen om een meer verantwoorde bedrijfsvoering uit te oefenen, levert daar een belangrijke bijdrage aan. Daarnaast zetten wij actief ons stemrecht in. Eerder dit jaar bleek al dat we wereldwijd een koppositie hebben als belegger die de meeste duurzame aandeelhoudersresoluties steunt. Daarnaast investeren we steeds meer in duurzaam vastgoed, groene obligaties en duurzame infrastructuur.“

Over het onderzoek
Sinds 2009 publiceert de VBDO haar Benchmark verantwoord beleggen door verzekeraars. De VBDO onderzoekers nemen de 20 grootste Nederlandse verzekeraars onder de loep op het gebied van verantwoord, duurzaam en impact beleggen, met speciale aandacht voor thema’s als klimaat en biodiversiteit. Hier is het volledige rapport te lezen.