Zeist,
09
januari
2024
|
16:36
Europe/Amsterdam

Nieuwe cao voor medewerkers Achmea

92% medewerkers stemt in met nieuwe cao

Een grote meerderheid van de leden van FNV Finance, CNV Vakmensen én van alle Achmea-medewerkers heeft ingestemd met een nieuwe cao.
In december hebben de drie vakorganisaties het onderhandelingsresultaat niet alleen voorgelegd aan hun eigen leden, maar voor het eerst ook aan alle medewerkers van Achmea. Vakbond De Unie ging akkoord met het onderhandelingsresultaat wanneer een meerderheid van de Achmea-medewerkers akkoord was. De andere twee bonden stemden in bij een meerderheid van hun eigen leden. 
Van alle Achmea collega’s die een stem hebben uitgebracht, heeft 92% ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De cao geldt voor circa 12.000 medewerkers in Nederland en heeft een looptijd van 1 december 2023 tot en met 31 augustus 2025 (21 maanden).

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur Achmea: “We zijn blij dat we samen met alle vakorganisaties tot deze cao zijn gekomen, die een breed draagvlak heeft onder onze medewerkers. Voor het eerst, en dat is een mooi vernieuwend element, konden niet alleen de vakbondsleden maar alle medewerkers stemmen over het resultaat. En dat hebben ze massaal gedaan. Er ligt een mooi pakket aan afspraken waarmee we recht doen aan de verschillende wensen en belangen van onze medewerkers. Hiermee investeren we opnieuw in duurzaam werkgeverschap voor nu en in de toekomst.”

Belangrijkste onderwerpen uit de nieuwe cao

 • Afspraken over loon:
  o   Per januari 2024 een structurele loonsverhoging van € 300,- bruto per maand, met een minimum van 7% voor de schalen tot en met H en een minimum van 6% voor de schalen I, J en K. Dit komt neer op een gewogen gemiddelde van 7,5% in 2024.
  o   Begin 2024 een eenmalige uitkering van € 2.000,- bruto.
  o   Per januari 2025 een structurele loonsverhoging van 4%.
 • Verhoging van de maxima van de drie hoogste schalen per 1 januari 2025 voor betere aansluiting met de arbeidsmarkt.
 • Andere vergoedingsregeling woon-werkverkeer (pay per use) per 1 juli 2024 die beter aansluit op hoe we werken en reizen en beter past bij de duurzaamheidsambitie van Achmea.
 • Verlengen van de lopende pensioenregeling tegen het huidige niveau tot aan de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp).
 • Klimaatbudget ook voor nieuwe medewerkers, na 1 jaar in dienst.

Andere afspraken gaan over het ophogen van de loondoorbetaling bij kortdurend zorgverlof: van 70% naar 90% van het salaris. Meer keuzemomenten door het jaar heen voor meer- en minderuren werken (via Achmea Select). De RVU-vergoeding waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen parttimers en fulltimers. Afspraken over pensioen als gevolg van de Wtp, zoals het type pensioenregeling, de hoogte van de premie en de ingangsdatum worden in 2024 gemaakt.

Een overzicht van alle gemaakte afspraken is na te lezen in het onderhandelingsresultaat.