Zeist,
14
maart
2019
|
07:30
Europe/Amsterdam

Resultaat voor belasting Achmea stijgt naar €566 miljoen

  • Operationeel resultaat verbeterd tot €391 miljoen en premieomzet met 3% gestegen
  • Goed resultaat Pensioen & Leven door focus op lagere kosten
  • Schade & Inkomen realiseert sterke gecombineerde ratio van 95,5%
  • Operationeel resultaat Zorg verbeterd, basiszorg nog verlieslatend
  • Sterke groei Achmea Investment Management tot €129 miljard beheerd vermogen
  • Structurele bedrijfskosten verder verlaagd
  • Solvabiliteit verder toegenomen tot 203% voor uitkering dividend

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur:

Achmea zet zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. We zijn naast schade- en inkomensverzekeringen, ook al sinds jaren bewust actief rond zorg en pensioenen. Vanuit onze coöperatieve identiteit dragen wij bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet, ook na tegenslag of een ongeluk. Uiteraard staat de klant centraal en speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol; een focus op lange termijn waardecreatie zit in de kern van onze identiteit. We verbinden daarom internationale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) aan onze strategie en zijn één van de initiatiefnemers achter de Principles for Sustainable Insurance (PSI). Solidariteit is het fundament van verzekeren: met elkaar delen we de risico’s die we alleen niet kunnen dragen.

Met onze verzekeringen en diensten spelen we een belangrijke rol in de levens van onze tien miljoen klanten in Nederland. Of het nu gaat om het delen van risico’s via een verzekering, om preventie of om de opbouw van een goed pensioen. Naast verzekeringen en preventie-advies, ontwikkelen we innovatieve diensten waarmee we onze klanten helpen. Zo ontwikkelt Centraal Beheer zich tot brede financiële dienstverlener met bijvoorbeeld een hypotheekpropositie, Pechhulp onderweg, de KlusHulp en cyber security advies voor onze zakelijke klanten. Zilveren Kruis biedt particulieren en bedrijven actieve ondersteuning bij een meer gezonde en vitale levensstijl en Interpolis zet zich in voor verkeersveiligheid door heel Nederland bewust te maken van de risico’s van het gebruik van mobiele apparaten achter het stuur.

We realiseren over 2018 een stijging van ons operationeel resultaat naar €391 miljoen. Inclusief de verkoopopbrengsten van Independer stijgt het bruto resultaat naar €566 miljoen. Een aanhoudend hoge resultaatbijdrage vanuit Pensioen & Leven, sterke resultaten bij Schade & Inkomen, lagere zorgkosten op oude jaren en verdere kostendalingen dragen bij aan de stijging van het resultaat. De beperkt benodigde inzet van kapitaal voor de zorgpremies voor 2019 en een hogere bijdrage uit onze Internationale activiteiten en Oudedagsvoorzieningen ondersteunen de resultaatsstijging. Onze totale premieomzet is met 3% gegroeid. Onze solvabiliteit is goed en verder gestegen naar 203%, waarmee wij voor de klanten een solide partner zijn.

We hebben het afgelopen jaar goede voortgang geboekt met de realisatie van onze strategische plannen. We hebben meer klanten mogen verwelkomen bij schadeverzekeringen en de dienstverlening van onze merken wordt onverminderd hoog gewaardeerd. Investeringen in eerdere jaren hebben geresulteerd in een betere online service aan onze klanten en dragen bij aan de laagste kostenratio’s in de markt. Door ons voortdurend aan te passen, zijn we een wendbare en meer klantgerichte organisatie geworden. Samen met Rabobank breiden we onze vernieuwende dienstverlening aan particulieren verder uit naar zakelijke klanten in het midden- en kleinbedrijf. Binnen onze strategie rond Oudedagsvoorzieningen realiseren we groei van de pensioendienstverlening aan het Centraal Beheer APF en aan Ondernemingspensioenfondsen. Daarnaast is het beheerd vermogen bij Achmea Investment Management verder gegroeid.

Alle resultaten en de veranderingen die we doorvoeren, zijn alleen mogelijk dankzij de inzet van al onze collega’s. Zij verdienen dan ook een groot compliment. De goede resultaten over 2018 geven ons het vertrouwen dat we onze ambities ook in de toekomst gaan realiseren.