Zeist,
14
maart
2017
|
07:41
Europe/Amsterdam

Bijzondere lasten beïnvloeden resultaat, fundament verbeterd

  • Achmea boekt negatief nettoresultaat van €382 miljoen (2015: €386 miljoen positief)
  • Premiestijging zorgverzekeringen beperkt door inzet €434 miljoen uit resultaat
  • Solvabiliteit op 183% onder intern model Solvency II voor uitkering preferent dividend
  • Toename marktaandeel in zeer concurrerende particuliere schademarkt
  • Aantal zorgverzekerden licht toegenomen door groei bij Zilveren Kruis
  • Klanttevredenheid gestegen door onder andere investeringen in online service
  • Fundament Achmea verbeterd met de afronding van Versnellen & Vernieuwen

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur:

“Achmea sluit het jaar 2016 af met een negatief nettoresultaat van €382 miljoen, met name veroorzaakt door bijzondere lasten. Het resultaat werd onder meer beïnvloed door de hagelcalamiteit die in juni vorig jaar voor meer dan €300 miljoen euro aan schade veroorzaakte bij meer dan 30.000 van onze klanten. Ook de inzet van zorgresultaat om de stijging van de premies te beperken, verlaagde het resultaat. Kijkend naar de toekomst, hebben we de voorzieningen voor letselschades verhoogd en een reorganisatievoorziening aangelegd in verband met een verdere aanpassing van onze organisatie. Tot slot hebben we de goodwill afgeboekt van onze Turkse verzekeringsactiviteiten. Hoewel het teleurstellend is om het jaar met een negatief resultaat af te sluiten, verwachten we de komende jaren te profiteren van de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.

Vorig jaar hebben we ons driejarig veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen afgerond. Daarmee is het fundament onder ons bedrijf sterk verbeterd. De kosten zijn met €390 miljoen euro teruggebracht. Onze premieomzet stijgt door een groeiend marktaandeel bij particuliere schadeverzekeringen en we zien dat recent meer klanten voor een zorgverzekering van Zilveren Kruis kiezen. Internationaal zien we goede commerciële prestaties. En ik ben trots op de hoge NPS scores bij onze merken Centraal Beheer, Zilveren Kruis en Interpolis en een bovengemiddelde AFM score van 4.0 voor klantbelang centraal op een schaal van vijf. Daarmee laten we zien dat we ook onze klantgerichtheid sterk hebben verbeterd.

Onze solvabiliteit is stevig gebleven op 183% voor dividenduitkering, waarmee onze klanten erop kunnen vertrouwen dat wij er ook in de toekomst voor hen zullen zijn. Nieuwe richtlijnen van De Nederlandsche Bank over het verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen (LACDT) en het initiatief wetsvoorstel rond de beperking van vermogen van zorgverzekeraars hebben mogelijk invloed op onze solvabiliteit.

De veranderingen in onze groep vragen veel van onze medewerkers. De manier waarop wij ons werk doen verandert en dat vraagt van medewerkers dat zij meebewegen. En voor een deel van de medewerkers betekent dit dat het werk is komen te vervallen. Het aantal arbeidsplaatsen binnen onze groep is sinds het begin van het veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen met zo’n 3.350 afgenomen. De komende periode zal deze daling doorzetten. We doen er alles aan om collega’s van wie de baan onzeker is geworden, zo vroeg mogelijk mee te nemen in de veranderingen. Daarnaast stimuleren we iedereen om zelf te werken aan zijn of haar ontwikkeling en inzetbaarheid. Daarover hebben we eind vorig jaar nieuwe afspraken gemaakt in onze cao en sociaal plan.

En we gaan verder, de komende jaren blijft de vernieuwing van onze dienstverlening centraal staan. Onze strategie is helder en we gaan door hier uitvoering aan te geven. Met onze verzekeringen en diensten zullen wij op steeds meer terreinen van betekenis zijn voor onze klanten. We gaan van ‘schade vergoeden’ naar schade voorkomen en diensten aanbieden die het leven aangenamer, veiliger en gezonder maken. Toonaangevend en steeds vaker relevant zijn voor onze klanten is ons doel.”

Kijk de persconferentie terug via deze link. Passcode = Achmea.