Zeist,
02
januari
2024
|
07:30
Europe/Amsterdam

Invoering nieuw dividendbeleid en intrekking preferente aandelen afgerond

In lijn met de voorstellen van de Raad van Bestuur en na akkoord door de Algemene Vergadering, heeft Achmea de volgende besluiten afgerond:
- het invoeren van een nieuw dividendbeleid vanaf het boekjaar 2023;
- het intrekken van alle uitstaande preferente aandelen per 31 december 2023. 

Invoering nieuw dividendbeleid
In het nieuwe dividendbeleid wordt het voorgestelde dividend gebaseerd op een marktconform  jaarlijks dividendrendement van 7% van de berekende waarde van Achmea. De Raad van Bestuur kan de aandeelhouders de keuze geven tussen een (gedeeltelijk of volledig) dividend in contanten of in de vorm van gewone aandelen van Achmea. Het nieuwe beleid biedt onze aandeelhouders een stabieler dividend en vergroot de financiële flexibiliteit van Achmea. 

Het nieuwe dividendbeleid geldt voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025. Na deze periode beoordeelt Achmea het dividendbeleid opnieuw.

Intrekking preferente aandelen
Het intrekken van de preferente aandelen gaat gepaard met een terugbetaling van € 356 miljoen en een dividenduitkering van € 20 miljoen (beide bedragen afgerond) in januari 2024 aan de houders van preferente aandelen. Deze waren indirect in handen van diverse banken en andere institutionele beleggers.

De intrekking heeft een pro forma impact op de solvabiliteit per 30 juni 2023 van 6 procentpunt. De impact op de aandeelhoudersverhoudingen is beperkt.