Zeist,
13
april
2023
|
14:14
Europe/Amsterdam

Apeldoorn energieneutraal in 2025: Hoe staat het ervoor?

Een jaar geleden is het project ‘Locatie Apeldoorn Energieneutraal in 2025’ van start gegaan. Een belangrijke stap in de realisatie van onze ambitie. Een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Er zijn al verschillende maatregelen genomen om deze doelen te bereiken en er staan nog meer uitdagingen op de planning. In 2025 willen we ons energieverbruik drastisch hebben verlaagd tot maximaal 70 kWh/mgebruiksoppervlak.

Voor de beeldvorming; gebouwen die vergelijkbaar zijn met onze campus verbruiken ongeveer 220 kWh/m2. Ook willen we geen gas meer gebruiken en alle benodigde energie voor verwarming, koeling en verlichting zelf opwekken met behulp van zonnepanelen. Feitelijk is het maximale verbruik van 70 kWh/m2 een doelstelling van het Paris Proof Commitment in 2040. Naar verwachting bereiken we op onze locatie in Apeldoorn dit punt al in 2025.

Dit hebben we al gedaan

Bij de bouw van de campus in Apeldoorn in 2010 stelden we al hoge eisen aan duurzaamheid, zowel bij de keuze van materialen als in energiebesparing.

  • De gebouwen zijn goed geïsoleerd met minerale isolatiematerialen.
  • Een groot deel van de campus wordt gekoeld en verwarmd met behulp van een warmte- en koudeopslag in de bodem, in combinatie met warmtepompen. Alleen als het heel koud is, maken we nog gebruik van gasketels.
  • In 2018 zijn er 608 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het Ontmoetingsgebouw, goed voor zo’n 135.000 kWh groene stroom per jaar.
  • In 2019 zijn er 3200 zonnepanelen geïnstalleerd boven parkeerterrein P8, het Zonnebos, goed voor zo’n 925.000 kWh groene stroom per jaar.

Energiebesparing in 2023

We nemen verschillende maatregelen om ons energieverbruik te verminderen. Wat we doen in 2023:

  • Vervangen gasboiler door zonneboiler in keuken Ontmoetingsgebouw en verwijderen ongebruikte douches in de kelder bij vervanging van de boiler 
  • Plaatsen waterbesparende koudwaterkranen en verwijderen elektrische boilers in pantry’s 
  • Alle gasfornuizen en gasovens in het Ontmoetingsgebouw vervangen door elektrische ovens en inductiefornuizen 
  • Gasketel vervangen door elektrisch alternatief in energiegebouw/Logistiek gebouw 
  • Verlichting vervangen door LED en ‘verslimmen’ door aanwezigheidsschakeling en daglichtregeling.

​​​​​​De plannen voor 2024 en 2025

Ook die hebben we klaarliggen! Zo willen we nog meer energie opwekken met zonne-energie, meer warmte/koude opslag inzetten voor de klimaatsystemen van de gebouwen en de laadpalen infrastructuur uitbreiden. Maar door de landelijk capaciteitsproblemen in het elektriciteit netwerk (netcongestie) is nog onduidelijk of we deze plannen vanaf volgend jaar kunnen realiseren. In het 2e kwartaal van 2023 onderzoeken we welke oplossingen hiervoor zijn. We onderzoeken de mogelijkheden van opslag in batterijen. De capaciteit neemt snel toe, maar deze oplossing is ontzettend duur. De ambitie voor het opwekken van elektriciteit op eigen locatie én het nuttig gebruik ervan blijft onverminderd groot. 

Over de locaties van Achmea

Apeldoorn, waar onder andere Centraal Beheer gehuisvest is, is een van de zes kantoorlocaties van Achmea in Nederland. Ook voor de andere locaties zijn er plannen om de verduurzaming te versnellen. De afgelopen jaren heeft Achmea al diverse maatregelen genomen om de kantoren te verduurzamen. Zo werden er in Apeldoorn 3.200 zonnepanelen in gebruik genomen, is voor kantoor Leeuwarden gekozen voor aardwarmte (nog in onderzoeksfase) en op het kantoor in Tilburg is een groen dak aangelegd. Daarnaast bevordert Achmea ook de biodiversiteit op de locaties door bijvoorbeeld natuurlijke tuinen met natuurvijvers aan te leggen.

Lees hier meer: https://www.achmea.nl/waar-we-voor-staan/duurzaamheid/duurzame-bedrijfsvoering

Energieneutraal

Energieneutraal betekent dat een locatie op jaarbasis net zoveel energie opwekt als dat het verbruikt, waardoor de CO₂-uitstoot wordt gereduceerd. Dit bereik je door het verbruik van energie te minimaliseren en de resterende energie zelf op te wekken. Bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen die zonne-energie omzetten in groene stroom. En in plaats van een CV-ketel wordt het kantoor verwarmd door een warmtepomp die op stroom werkt in plaats van gas. Een energieneutraal gebouw is dus niet op het gasnet aangesloten.

Omdat het praktisch niet haalbaar om onder de streep écht nul energie te verbruiken, wordt de hoeveelheid die we nog boven nul uitkomen gecompenseerd door het planten van bomen. We noemen dit dan netto-nul en klimaatneutraal.

Klimaatneutraal 

Met klimaatneutraal bedoelen wij dat bepaalde activiteiten het broeikasgaseffect niet versterken, dat wil zeggen dat de activiteiten niet bijdragen aan de hoeveelheid CO₂ en andere broeikasgassen in de atmosfeer. Dit kan worden bereikt door een sterke reductie van emissies van broeikasgassen en door het onttrekken van deze gassen uit de atmosfeer. Klimaatneutraal, netto-nul of CO₂ neutraal zijn termen die vaak als synoniem worden gebruikt.