Zeist,
01
februari
2022
|
14:50
Europe/Amsterdam

Achmea kantoor in Apeldoorn energieneutraal in 2025

Startschot voor project verduurzaming kantoorlocatie

De campus in Apeldoorn wordt de eerste locatie van Achmea die binnen 4 jaar energieneutraal is. Vandaag is hiervoor het startschot gegeven door bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo van Achmea en burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn.

Achmea wil duurzame waarde creëren voor klanten, medewerkers, het bedrijf én de samenleving. Bianca Tetteroo: “Achmea staat voor duurzaam samen leven. Daarom investeren we in duurzame oplossingen. Naast de stappen die we zetten om onze diensten, verzekeringen en beleggingen te verduurzamen, streven we naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Daarmee laten we zien dat Achmea verantwoordelijkheid neemt voor de wereld van morgen. Wij investeren in een inclusieve samenleving waarin gezondheid, schone energie en natuur bereikbaar zijn voor iedereen. Vandaag markeren we met trots een grote concrete stap met de start van dit project. We willen onze locatie in Apeldoorn (ruim 60.000 m2) al in 2025 energieneutraal hebben.”

Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn is enthousiast over het verduurzamingsproject van het grootste bedrijf van Apeldoorn: ”Dit sluit helemaal aan bij onze ambities voor de hele gemeente. Ons doel is dat Apeldoorn in 2050 energieneutraal is. We zijn dus erg blij met zo’n koploper in ons midden."
Ton Heerts markeerde de start van het project door een dashboard te onthullen waarop de te realiseren reductie in energie- en gasverbruik en de benodigde hoeveelheid op te wekken duurzame energie te zien zijn. 

Terugdringen energieverbruik en investeren in duurzame energie
Maatregelen om het kantoor in Apeldoorn energieneutraal te maken, zijn gericht op het terugdringen van het energieverbruik. Denk daarbij betere isolatie, het vervangen van gasketels en -boilers door elektrische ketels en zonneboilers, en nog meer LED-verlichting. Daarnaast investeren we in het opwekken en gebruiken van schone en duurzame energie, zoals het plaatsen van nog meer zonnepanelen.

Apeldoorn, waar onder andere Centraal Beheer gehuisvest is, is een van de zes kantoorlocaties van Achmea in Nederland. Ook voor de andere locaties zijn er plannen om de verduurzaming te versnellen. De afgelopen jaren heeft Achmea al diverse maatregelen genomen om de kantoren te verduurzamen. Zo werden er in Apeldoorn 3.200 zonnepanelen in gebruik genomen, is voor kantoor Leeuwarden gekozen voor aardwarmte (nog in onderzoeksfase) en op het kantoor in Tilburg is een groen dak aangelegd. Daarnaast bevordert Achmea ook de biodiversiteit op de locaties door bijvoorbeeld natuurlijke tuinen met natuurvijvers aan te leggen.