Zeist,
09
augustus
2023
|
17:45
Europe/Amsterdam

Achmea publiceert vergelijkende cijfers 2022 volgens IFRS 9/17 grondslagen en introduceert gewijzigde financiële indicatoren

Achmea B.V. maakt op 24 augustus 2023 de resultaten over het eerste halfjaar 2023 bekend. Dat gebeurt voor het eerst volgens de nieuwe boekhoudstandaarden IFRS 9 en IFRS 17. Voor de vergelijkbaarheid van deze cijfers publiceert Achmea vandaag de vergelijkende cijfers voor 2022 volgens IFRS 9/17. 

Vergelijkende cijfers IFRS 9/17
Het netto resultaat volgens IFRS 9/17 komt over 2022 aanzienlijk lager uit dan onder IFRS 4/IAS 39. Uitzonderlijke marktomstandigheden, waaronder sterk gestegen rente, spreads en dalende aandelenkoersen, hadden in 2022 een groot negatief effect op het resultaat onder IFRS 9/17. Onder IFRS 9/17 grondslagen worden de waardeveranderingen van zowel de beleggingen als de verplichtingen als gevolg van veranderingen in bijvoorbeeld rentetarieven en aandelen- en vastgoedprijzen opgenomen in de winst en verliesrekening. Onder IFRS 4/IAS 39 werd deze impact grotendeels zichtbaar in het vermogen en had daarmee minder invloed op het netto resultaat.

Deze vergelijkende cijfers over 2022 maken onderdeel uit van de cijfers van Rabobank gezien het aandeel van Rabobank in Achmea.

Gewijzigde financiële indicatoren
Bewegingen in de financiële markten kunnen onder IFRS 9/17 leiden tot grotere volatiliteit in het resultaat. Om focus en sturing te houden op de onderliggende ontwikkeling van de financiële resultaten is de definitie van het operationeel resultaat aangepast. Daarbij is van belang dat volatiliteit vanuit marktbewegingen wordt opgenomen in het niet-operationeel resultaat en de verwachte beleggingsopbrengsten in het operationeel resultaat. Daarnaast wordt het operationeel resultaat genormaliseerd voor eventuele reorganisatielasten en transactieresultaten uit fusies en overnames. Met deze aanpassing is het operationeel resultaat een goede weergave van de onderliggende financiële prestaties van ons bedrijf.

Het operationeel resultaat onder de nieuwe definitie komt in 2022 hoger uit dan onder de oude definitie. De uitzonderlijke marktomstandigheden in 2022 zijn in het operationeel resultaat van 2022 niet zichtbaar, maar wel onderdeel van het netto resultaat.

De introductie van IFRS 9/17 heeft ook effect op enkele andere financiële indicatoren. De definities van de fixed charge coverage ratio, de schuldratio en de combined ratio zijn aangepast. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van cijfers opgemaakt volgens IFRS 9/17. Dit leidt tot andere uitkomsten voor deze indicatoren. De aangepaste grondslagen hebben geen effect op de Free Capital Generation en solvabiliteit.

Financiële doelstellingen ongewijzigd
Onder de gewijzigde financiële indicatoren zullen de resultaten ‘Through the cycle’ vergelijkbare uitkomsten geven, waarbij wij de ambities voor 2025 onverkort handhaven.

Resultaten eerste halfjaar 2023
Donderdag 24 augustus publiceren we onze halfjaarcijfers over 2023. Mede ondersteund door de stabiele ontwikkeling van de financiële markten zal zowel het operationeel als het totale resultaat over het eerste halfjaar 2023 belangrijk beter zijn dan over 2022. Hiermee blijft Achmea op koers richting de eerder afgegeven financiële doelstellingen.

Achtergrondinformatie
Achtergrondinformatie over de wijzigingen onder IFRS 9/17, de vergelijkende cijfers over 2022, en de nieuwe definitie van het operationeel resultaat en andere financiële indicatoren, zijn opgenomen in een Investor Update die te vinden is op https://www.achmea.nl/en/investors