Zeist,
01
december
2023
|
10:37
Europe/Amsterdam

Achmea publiceert update Klimaat Transitieplan

Eerste tussentijdse doelen voor CO2-reductie schadeportefeuille vastgesteld

De gevolgen van klimaatverandering zien we overal ter wereld. Het zorgt voor grote maatschappelijke, economische en financiële uitdagingen. Achmea publiceert vandaag een update van haar Klimaat Transitieplan. Hierin stellen we voor het eerst tussentijdse doelen om via onze verzekeringen de uitstoot van CO2 naar beneden te brengen.

Het publiceren en jaarlijks actualiseren van ons Klimaat Transitieplan is onderdeel van het Klimaatcommitment van de financiële sector. In deze update zijn onder meer opgenomen:

  • doelstellingen voor reductie van de gemiddelde CO2-uitstoot van onze particuliere schadeverzekeringsportefeuille waaronder 15%-20% van onze autoportefeuille in 2030*;
  • doelstellingen voor het aanjagen van de energietransitie zoals het aanbieden van klimaatoplossingen voor particulieren en bedrijven;
  • initiatieven die wij ondernemen om invulling te geven aan de verduurzaming van de zorg (Green Deal Duurzame Zorg 3.0);
  • inspanningen om onze beleggingsportefeuille verder te verduurzamen, waaronder een nieuw engagement programma gericht op CO2-intensieve bedrijven.

Stap voor stap naar een klimaatneutrale schadeverzekeringsportefeuille
Wij bieden oplossingen om onze klanten te helpen verduurzamen, en daarmee ook de CO₂-voetafdruk van onze verzekerings- en dienstenportefeuilles te verkleinen. Stap voor stap maken we onze verzekeringsportefeuille daarmee klimaatneutraal. In eerste instantie richten we ons op onze verzekeringsportefeuille voor particulieren en bedrijven in Nederland. We starten met de particuliere personenautoportefeuille. Ons doel is om in 2030 de gemiddelde CO2-voetafdruk van deze portefeuille met 15%-20% te reduceren ten opzichte van 2021.
Ook gaan we in gesprek met de bedrijven die we verzekeren om samen met hen te bepalen hoe we hen nog meer kunnen ondersteunen in de transitie, bijvoorbeeld door het verzekeren van duurzame innovaties in de energietransitie. We zetten ons verder in op duurzaam schadeherstel en breiden onze diensten uit waarmee we huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning of appartement.

Invulling geven aan de Green Deal Duurzame Zorg
Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg over de verduurzaming van de zorgsector. Wij willen hieraan bijdragen door de afspraken te vertalen naar (zorg)inkoopvoorwaarden, ons producten- en dienstenaanbod aan te passen en klanten te helpen duurzamere keuzes te maken als ze zorg gebruiken en/of werken aan hun gezondheid.

Klimaatcommitment financiële sector en onze eigen ambities als basis
Achmea heeft zich, samen met andere financiële instellingen, via het Klimaatcommitment van de Financiële Sector gecommitteerd aan de klimaatdoelen uit het Nederlandse Klimaatakkoord. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de overgang naar een duurzame economie te versnellen serieus. Als bedrijf, verzekeraar, belegger en financier hebben we onszelf ambitieuze doelstellingen opgelegd. De ontwikkelingen gaan snel; er komen steeds nieuwe klimaatinzichten, wetgeving, data en meetmethodes. Daarom actualiseren we ons Klimaat Transitieplan jaarlijks.

 * De uitstoot van een auto wordt naar rato toegekend aan de verschillende partijen in de waardeketen zoals de fabrikant, dealers, schadeherstelbedrijven, banken en de overheid etc. Het is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid. Slechts een beperkt gedeelte van de emissies toegerekend aan de verzekeraar.