Zeist,
08
november
2023
|
17:45
Europe/Amsterdam

Achmea kondigt voorstel aan tot intrekking preferente aandelen

Achmea B.V. ("Achmea") gaat de Algemene Vergadering voorstellen alle uitstaande preferente aandelen in haar kapitaal per 31 december 2023 in te trekken. Dit gaat gepaard met een terugbetaling van € 356 miljoen en een dividenduitkering van € 20 miljoen (beide bedragen afgerond) aan de houders van preferente aandelen. Deze zijn indirect in handen van diverse banken en andere institutionele beleggers. De Algemene Vergadering waar wordt besloten over de intrekking is gepland voor 21 december 2023.

De Raad van Bestuur evalueert periodiek de kapitaalstructuur van Achmea. Op basis hiervan heeft de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten dit voorstel tot intrekking te doen. Hierbij speelt mee dat de preferente aandelen per 1 januari 2026 niet meer kwalificeren als eigen vermogen onder Solvency II.

De intrekking heeft een pro forma impact op de solvabiliteit per 30 juni 2023 van 6 procentpunt. Deze solvabiliteit per 30 juni 2023 is positief beïnvloed door de eind juni uitgegeven achtergestelde lening (Tier 2) van € 300 miljoen. De impact op de aandeelhoudersverhoudingen is beperkt.