Zeist,
29
september
2020
|
17:30
Europe/Amsterdam

Aandeelhouders Achmea ontvangen kapitaaluitkering

De Algemene Vergadering van Achmea heeft vandaag ingestemd met het doen van een kapitaaluitkering aan aandeelhouders. Op 11 september jl. maakte Achmea het voornemen bekend om een uitkering te doen naar aanleiding van het resultaat over 2019.

Op grond van een gezonde liquiditeitspositie en een robuuste solvabiliteitsratio van 204% per halfjaar 2020 keert Achmea een totaalbedrag uit van €169,3 miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

-  een uitkering van 5,5% over het op de preferente aandelen gestorte bedrag voor een totaal bedrag van €19,6 miljoen;
-  een uitkering op gewone aandelen van €149,7 miljoen.

Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Bovengenoemde uitkering is overeenkomstig het dividendbeleid berekend op 45% van de nettowinst van Achmea over 2019, exclusief het nettoresultaat van het segment Zorg en na aftrek van vergoedingen op overige eigen vermogen-instrumenten. De uitkering resulteert in een daling van de solvabiliteitsratio van Achmea op groepsniveau van 4 procentpunt per halfjaar 2020.