Leiden,
20
januari
2015
|
08:00
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis kiest voor sterke relatie met partners

Marktpositie versterkt, afname aantal verzekerden

Norbert Hoogers, voorzitter Zilveren Kruis
Keuzes maken betekent ook bepaalde dingen niet meer doen. 
Norbert Hoogers, voorzitter Zilveren Kruis

Zilveren Kruis versterkt haar marktpositie tot een totaal van bijna 3,5 miljoen klanten. De zorgverzekeraar kiest er nadrukkelijk voor om samen met partners te werken aan gezondheid en vitaliteit van haar verzekerden. “Keuzes maken betekent ook bepaalde dingen niet meer doen,” aldus Norbert Hoogers, voorzitter Zilveren Kruis.

Collectiviteiten

“Door met werkgevers en belangenverenigingen van bijvoorbeeld ouderen en diabetespatiënten afspraken te maken over preventie, vitaliteit en gezondheid kunnen we echt bijdragen aan de zorg en gezondheid van onze klanten.”

Zilveren Kruis breidt dan ook de samenwerking met bestaande werkgevers, allianties en gemeentelijke sociale diensten verder uit. “Met Diabetesvereniging Nederland hebben we een strategische samenwerking om de kwaliteit van zorg en leven van mensen met diabetes te verbeteren. DVN is ook een gesprekspartner als het gaat om het toetsen van ons inkoopbeleid. In onze samenwerking met ouderenbond Unie KBO verbeteren we de ouderenzorg en wordt thuis wonen langer mogelijk gemaakt met e-health.”

Klanten zijn via een werkgever of belangenvereniging aan elkaar verbonden, zodat extra diensten en maatwerk ontstaan. De zorgverzekeraar neemt gefaseerd afscheid van collectiviteiten waarbij die meerwaarde er niet is, zoals de Postcode Zorgpolis. Hoogers: “We wisten dat we hierdoor verzekerden kwijt konden raken. Ons verzekerdenaantal is dan ook zoals we hadden verwacht met ongeveer 110.000 verzekerden (3%) afgenomen. Juist bij de samenwerkingsverbanden waar maatwerk mogelijk is, zien we een groei in verzekerden. Dan werken we dus echt aan betere zorg en daar ben ik trots op.”

Onzekerheid

Zorg is meer dan ooit onderwerp van gesprek. De discussies over selectief contracteren en keuzevrijheid komen regelmatig aan bod. Hoogers: “Door onze klantenservice is in de laatste week van 2014 een recordaantal van bijna 80.000 telefoontjes, mails en twitterberichten per dag beantwoord, tegenover 30.000 op een ‘normale dag’. Positief vind ik dat dit ervoor zorgt dat mensen zich meer verdiepen in hun zorgverzekering, meer dan in 2006 bij de invoering van de basisverzekering. Jammer is het dat mensen door onzekerheid soms een restitutieverzekering kiezen in plaats van een naturaverzekering, terwijl dat niet nodig is.” Voor de basisverzekering ziet Zilveren Kruis een lichte stijging in het aantal klanten met een restitutiepolis (nu 19%). De naturapolis heeft duidelijk de voorkeur van de meeste verzekerden (75%).

Bewust kiezen

De nieuwe aanvullende verzekering die Zilveren Kruis introduceerde, de BasisPlusModule, wordt zeer gewaardeerd. 50.000 verzekerden sloten de nieuwe verzekering af. Het aantal klanten met een aanvullende verzekering is bij Zilveren Kruis in 2015 daarmee hoger dan in 2014.

Hoogers vervolgt: ‘De nieuwe aanvullende verzekering is ontwikkeld op basis van de zorgvraag van klanten, werkgevers en belangenverenigingen. Onze drive is de zorg op die manier steeds verder te verbeteren en betaalbaar te houden. Samenwerking met partijen in de zorg is daarbij belangrijk en die keuze hebben we nu heel nadrukkelijk gemaakt.”