Zeist,
25
februari
2021
|
08:47
Europe/Amsterdam

Wereldwijde Blockchain-primeur Eurapco schept kansen voor Achmea

Veel minder afstemming, veel minder administratieve handelingen en dus een veel efficiënter proces van herverzekeren naar Eurapco-partners. Dat is wat de nieuwe Blockchain oplossing 'Unity' oplevert. Allereerst voor de goederentransportverzekeringen, maar ook daarbuiten ontstaan nu nieuwe kansen.

Op 26 januari werd de lancering van Unity wereldwijd bekendgemaakt. Een succesvolle samenwerking tussen Achmea, Eurapco-partners en B3i (een door de sector geleid Blockchain-initiatief).

Hoe werkt het?
Sergey Niunco (Manager Acceptatie Transport en International Desk bij Achmea) is met zijn team vanuit achmea betrokken bij de ontwikkeling. Hij vertelt: “Wij doen de acceptatie van goederentransportverzekeringen. Als wij een deel van een risico herverzekeren naar Eurapco-partners, komt daar normaal gesproken ontzettend veel administratie bij kijken. Dat gebeurt nu allemaal handmatig, omdat het maatwerkrisico’s zijn. Met deze oplossing automatiseren we delen van het proces en zetten we een enorme efficiëntiestap.”

Blockchain wordt al langer geprezen als revolutionaire technologie die het verzekeringsecosysteem kan transformeren door proces-automatisering, verhoging van efficiëntie en veiligheid, de nauwkeurigheid van gegevens, fraudedetectie en transparantie. "Bij blockchain denk je misschien meteen aan Bitcoin. Maar de oplossing die Unity gebruikt, is in tegenstelling tot Bitcoin een zogenaamde private blockchain. Waar publieke blockchains, zoals Bitcoin, bedoeld zijn om transacties tussen onbekende partijen mogelijk te maken, worden private blockchains doorgaans gebruikt tussen partijen die elkaar al kennen."

Het voordeel? Private blockchains zijn doorgaans veel efficiënter én de data is niet openbaar. "Iedereen kan alle Bitcointransacties inzien. Je kunt je voorstellen dat we niet willen dat onze concurrenten onze contracten zomaar in kunnen zien. Unity is een private Blockchain-oplossing die vooral toepasbaar is op inefficiënte processen bij het uitwisselen van risico-informatie met externe partijen."

De rol van B3i
Brian Heiblom (innovatiemanager bij het Achmea Innovatie & Experience Center, IT) was vanaf dag één betrokken bij het opzetten van B3i. “Zo’n 5 jaar geleden is Achmea met nog 14 andere verzekeraars en herverzekeraars uit de hele wereld gaan kijken hoe we de herverzekeringsmarkt slimmer kunnen inrichten. Dat samenwerkingsverband leidde uiteindelijk tot een joint venture: B3i.

Al eerder werd bekend hoe B3i, een door de sector geleid wereldwijd Blockchain-initiatief, toegepast wordt binnen Achmea Reinsurance. En nu is er met de toepassing van Unity een tweede product. “Achmea is samen met Eurapco-partners wereldwijd de eerste die nu een tweede B3i-product afneemt. Daarmee lopen we echt voorop in de wereld.”

“Wat mooi is: het is tweeledig”, vertelt Brian. “Enerzijds is wat we in deze case doen met goederentransportverzekeringen op zichzelf al een succesverhaal. Anderzijds is het ook een succesverhaal, omdat we ooit investeerden in B3i gelovend in de belofte van de techniek en dat daar nu de volgende bruikbare oplossingen voor Achmea uit komen. En het stopt hier niet.”

Waar liggen nog meer kansen?
Voor nu gaat de technologie gebruikt worden bij transportverzekeringen. Maar dat is pas het begin. Sergey: “We kijken natuurlijk ook verder, waar liggen de prioriteiten voor dit jaar? Gaan we de functionaliteit van bestaande applicatie voor goederentransportverzekeringen uitbouwen? Maar we kunnen daarbuiten ook naar andere producten kijken.”

“De techniek is met name nuttig om processen rondom informatie-uitwisseling met externe partijen efficiënter te maken”, vult Brian aan. “In het bijzonder als het gaat om uitwisseling van informatie over risico’s van bepaalde objecten. Daar is veel winst te behalen. We hebben door de jaren heen veel ervaring opgebouwd met deze techniek en blijven kijken waar deze waarde kan bieden voor Achmea en haar klanten”