Zeist,
30
juni
2020
|
17:36
Europe/Amsterdam

Rechter doet uitspraak in beleggingsverzekeringszaak tegen Achmea

Woensdag 24 juni 2020 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in de collectieve claim van de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (''Achmea"). In deze claim waren twee producten van Achmea betrokken.

Van verreweg de meeste klachten van de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond heeft de rechtbank bevestigd dat die onterecht zijn en de daarbij horende vorderingen afgewezen. Achmea heeft haar klanten op goede wijze geïnformeerd en op goede wijze uitvoering gegeven aan de verzekeringen. Geen sprake is van een tekortkoming in de informatieverstrekking over kosten, kosten die niet zouden zijn overeengekomen of van te hoge of onredelijke kosten of risicopremies, aldus de rechtbank. Al met al een positieve uitspraak die kracht geeft aan de wijze waarop Achmea haar klanten met deze verzekeringen al die jaren heeft bediend.

Evenals een enkele eerdere rechter is de rechtbank wel kritisch over de informatie die indertijd is gegeven met betrekking tot het hefboom-/inteereffect. De rechtbank meent verder dat Achmea onvoldoende informatie heeft verstrekt over de hoogte van de overlijdensrisicopremie bij één van de twee producten. De rechtbank verbindt aan deze oordelen echter geen verdere gevolgen. Niet is geoordeeld dat Achmea schadeplichtig is.

Achmea stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat van schade geen sprake is. Op basis van de Achmea Compensatieregeling, die Achmea reeds in 2010 in samenspraak met claim organisaties en toezichthouders heeft uitgerold, is de schade die door een hefboom-/inteereffect kan zijn ontstaan dan wel door een te hoge overlijdensrisicopremie, al jaren geleden gecompenseerd.