Zeist,
26
maart
2014
|
07:05
Europe/Amsterdam

Proces jaarstaten binnen Achmea verbeterd

Boete van NZa heeft geen gevolgen voor klant

In de jaarstaten 2011 van vijf zorgverzekeraars van Achmea (Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, OZF Achmea, Avéro Achmea en Agis Zorgverzekeringen) is op een aantal punten rubriceringsfouten gemaakt. Dit heeft geen gevolgen voor verzekerden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) oordeelt dat de jaarstaten van 2011 niet correct waren ingevuld en heeft de zorgverzekeraars een boete opgelegd van 3,6 miljoen euro voor de zorgverzekeraars gezamenlijk. Achmea erkent dat er fouten zijn gemaakt en betreurt dat. De jaarstaten 2011 zijn op verzoek van de NZa gecorrigeerd en inmiddels goedgekeurd.

Via jaarstaten – die jaarlijks in juni moeten worden ingeleverd - moeten zorgverzekeraars aan de NZa en het College voor Zorgverzekeringen laten zien welke kosten zij maken vanuit de zorgverzekering. De door Achmea opgegeven zorgkosten waren destijds niet allemaal goed gerubriceerd. Het ging om een bedrag van 511 miljoen euro (ingediend in 2011). Dit komt overeen met circa 1% van de totale opgave die wij moesten doen. Soortgelijke fouten werden eerder ook gemaakt. Ondanks dat het gaat om menselijke administratieve fouten én winstoogmerk niet is gebleken, zijn foutloze jaarstaten een randvoorwaarde binnen het zorgstelsel en voor een goede werking van de verevening. Achmea heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De jaarstaten over 2012 zijn dan ook zonder problemen ingediend en goedgekeurd.

Achtergrond 
Jaarlijks moeten de zorgverzekeraars van Achmea  – net als alle zorgverzekeraars - verantwoording afleggen aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de betalingen die ze doen voor verzekerden bij de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. Dit gebeurt onder andere door middel van de jaarlijks vóór 1 juni in te dienen kostenverzamelstaat. Dat is een document waarin Achmea de door haar gemaakte kosten in verschillende rubrieken moet verantwoorden. Deze administratie van de declaraties is noodzakelijk omdat verzekeraars via een waarborgfonds gecompenseerd worden voor verzekerden met hoge zorgkosten (zogenoemde verevening). Deze verevening is er zodat er geen financieel voor- of nadeel is om verzekerden met veel of weinig zorgkosten toe te laten tot de basisverzekering, waarvoor ook een wettelijke acceptatieplicht geldt.