Zeist,
27
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Patiëntveiligheid en kwaliteit centraal in ziekenhuiscontract 2013

Achmea is van start met de contractering met ziekenhuizen en zelfstandige klinieken voor 2013. De verzekeraar rondt de afspraken in november af. “Met het bekendmaken van onze polisvoorwaarden en premies in november informeren wij onze verzekerden tegelijk over de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken waarmee wij een contract in 2013 hebben. Op basis daarvan kunnen verzekerden van onder meer Zilveren Kruis Achmea en Agis Zorgverzekeringen een weloverwogen keuze maken voor hun zorgverzekering”, aldus Marjolein Verstappen, directeur Zorginkoop en vice-voorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea.

​Verstappen: “Met ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kwamen we in 2012 overeen dat de kosten minder hard stijgen dan voorgaande jaren. Door de vergrijzing, het stijgend aantal chronisch zieken en medische innovaties, blijven de uitgaven in de zorg stijgen. Naast de prijs van de zorg, gaan we nu nog nadrukkelijker het gesprek aan over patiëntveiligheid en kwaliteit. Veilige zorg van hoge kwaliteit leidt uiteindelijk ook tot minder hard stijgende kosten en dus premies.”

Tweejarig contract
Achmea heeft de voorkeur voor een tweejarig contract, waardoor rust en zekerheid gecreëerd worden. “In de tweejarige looptijd willen we afspraken maken over grotere patiëntveiligheid, verdere verbetering van de kwaliteit aan de hand van een continu verbeterprogramma en doelmatigheid. Niet alleen door de indicatiestelling te beoordelen, maar ook door afspraken over welke zorg een zorgaanbieder wel en niet verleent.”

Samenwerking huisartsen en spoedeisende hulp
Daarnaast gaat Achmea met ziekenhuizen en huisartsen in gesprek over samenwerking tussen 1ste en 2e lijn. Onderwerpen zijn onder andere de geboortezorg, de overheveling van zorg vanuit het ziekenhuis naar de huisarts en samenwerking tussen spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenpost (HAP). Achmea is van mening dat de beste acute zorg wordt geleverd als SEH, HAP en ambulancezorg integreren. Hierdoor kan efficiënter worden omgegaan met de beschikbare middelen die binnen de acute zorg voorhanden zijn.