Leiden,
27
november
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Zorg voor mensen met hartfalen kan beter met telemonitoring

De zorg voor mensen met hartfalen kan sterk worden verbeterd en er kan 26% op de zorgkosten worden bespaard als het zorgproces wordt geoptimaliseerd en patiënten worden ondersteund met digitale thuismeetoplossingen zodat hun gezondheidstoestand stabiliseert. Dit blijkt uit onderzoek in zes Nederlandse ziekenhuizen waaraan Zilveren Kruis Achmea heeft meegewerkt.

Voor het onderzoek werden 175 hartfalenpatiënten gevolgd van januari 2010 tot juni 2014. Hun zorgproces werd op meerdere fronten geoptimaliseerd. Zo kregen zij na het eerste contact met hun huisarts al na ongeveer een week vervolgonderzoek, een diagnose en een behandelplan, waar dit traditioneel ruim anderhalve maand in beslag neemt. Waar zorg normaal reactief is en er wordt gehandeld als mensen zich niet goed voelen, werd nu proactief en dagelijks gehandeld om de gezondheid van de patiënt stabiel te houden en verslechteringen vroegtijdig te signalen.

De patiënten worden daarbij ondersteund met digitale thuismeetapparatuur. Hiermee konden zij dagelijks hun vitale functies meten en kregen zij ook levensstijladvies. In plaats van ongeveer eens per drie maanden in het ziekenhuis werden patiënten nu dagelijks op afstand thuis gecontroleerd. Effecten vóór en na het optimaliseren van het zorgproces werden gemeten en vergeleken door een onafhankelijke onderzoeksorganisatie.

Het aantal verpleegdagen verminderde met 57% en het aantal ziekenhuisopnames met 52% doordat patiënten veel minder vaak met ernstige complicaties in het ziekenhuis hoefden te worden opgenomen en behandeld. Hierdoor kon de zorg voor het grootste deel in de thuisomgeving plaatsvinden. Uiteindelijk kon zo per patiënt gemiddeld 26% op de zorgkosten worden bespaard.

Het onderzoek toont daarnaast aan dat zowel artsen als patiënten tevreden tot zeer tevreden zijn over de nieuw ingerichte zorg. Patiënten lieten ook weten het zeer geruststellend te vinden dat zij dagelijks werden ondersteund vanuit hun zorgverleners met behulp van e-health.

“Het aantal patiënten met hartfalen zal verdubbelen de komende jaren. We moeten naar nieuwe manieren van werken om deze mensen ook in de toekomst te kunnen helpen met goede en betaalbare zorg,” stelt Wietse Veenstra, verpleegkundig specialist hartfalen in het Scheperziekenhuis in Emmen dat meedeed aan het onderzoek. “We hebben met het onderzoek kunnen aantonen dat het mogelijk is het behandelresultaat te verbeteren, terwijl je de patiënt meer centraal stelt en gelijkertijd ook kostenefficiënter werkt.”