Zeist,
26
oktober
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Winterbanden leiden tot minder schades

Verkeerspsycholoog Adriaan Heino wil de discussie over het verplicht stellen van winterbanden in ons land nieuw leven inblazen. Uit zijn recent gehouden onderzoek blijkt dat auto’s op zomerbanden in de winter voor structureel meer ongelukken zorgen dan auto’s met winterbanden. Wel blijkt hierbij, dat de incidenten in de winter gemiddeld kleiner zijn dan in de zomer, ongeacht de bandensoort.​

Verkeerspsycholoog Adriaan Heino wil de discussie over het verplicht stellen van winterbanden in ons land nieuw leven inblazen. Uit zijn recent gehouden onderzoek blijkt dat auto’s op zomerbanden in de winter voor structureel meer ongelukken zorgen dan auto’s met winterbanden. Wel blijkt hierbij, dat de incidenten in de winter gemiddeld kleiner zijn dan in de zomer, ongeacht de bandensoort.

Heino heeft voor zijn studie duizenden schadedossiers mogen inzien van marktleiders Athlon Car Lease en Verzekeraar Centraal Beheer Achmea. Samengevat zorgt de winterperiode voor meer en relatief kleinere incidenten. De toegenomen schadefrequentie in de winter is aanzienlijk kleiner voor auto’s op winterbanden dan voor auto’s op zomerbanden. Tegelijkertijd zijn de schadekosten per schade, in de winter lager dan in de zomer, waarbij het geen verschil maakt of er in de winter op zomer- of winterbanden wordt gereden.

Centraal Beheer Achmea
Verzekeraar Centraal Beheer Achmea vindt de conclusies zeer interessant omdat nu blijkt dat het gebruik van winterbanden in de winter leiden tot minder schades. Dat is ook interessant voor de verzekerden, omdat die minder snel te maken krijgen met daling op de bonus/malus schaal. Overigens wijst zij er wel op, dat de verhoogde kans op een ongeval in de winter niet volledig wordt tenietgedaan met winterbanden. Ook mag het hebben van winterbanden niet vertaald worden in stoerder gedrag op winterse wegen. Dat kan dan averechts werken.

Athlon Car Lease
Leasemaatschappij Athlon Car lease is blij dat nu ook statistisch is aangetoond dat de kans op schade rijden aanzienlijk beperkt wordt door het gebruik van winterbanden. Zij zijn hier zelf al jaren van overtuigd en het eigen wagenpark wordt elk jaar standaard voorzien van winterbanden. Zij dragen dit ook actief uit naar hun klanten. Uiteraard is het aan de klant om te bepalen of zij hun leaserijders verplichten tot het gebruiken van winterbanden.

VACO
Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland is verheugd met de uitkomsten van het onderzoek. Edwin Brinksma, Branchemanager van VACO: "We zijn er al jaren van overtuigd dat winterbanden een positieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in Nederland. Maar het is nog beter dat we deze bijdrage cijfermatig kunnen onderbouwen. Afgelopen winter zijn er 1,2 miljoen winterbanden over de toonbank gegaan.

Ruim 70% meer dan het seizoen daarvoor. De winterband is definitief doorgebroken in Nederland. Voor de komende winter verwachten we dat het aantal automobilisten dat voor winterbanden kiest weer zal toenemen."