Zeist,
11
september
2019
|
08:30
Europe/Amsterdam

Statement naar aanleiding van geconstateerde volatiliteit financiële instrumenten

Wegens recentelijk waargenomen volatiliteit in de koers van onze uitstaande kapitaalinstrumenten en mogelijke vragen die dit zou kunnen oproepen, brengen wij het volgende statement uit:

Achmea B.V. volgt continu de marktomstandigheden met het oog op verdere optimalisatie van haar kapitaalstructuur. Een mogelijke optie in het kader van deze optimalisatie kan zijn om eeuwigdurende achtergestelde obligaties uit te geven. Zo’n mogelijke uitgifte is echter afhankelijk van verschillende factoren waaronder marktomstandigheden. In het geval Achmea B.V. besluit over te gaan tot uitgifte van financiële instrumenten zal dit gecommuniceerd worden via onze reguliere communicatiekanalen, waaronder Bloomberg. Informatie met betrekking tot momenteel uitstaande kapitaalinstrumenten, zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van mogelijke call opties op uitstaande instrumenten, zal op eenzelfde wijze worden gecommuniceerd.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met ons Investor Relations team.

Dit persbericht kan koersgevoelige informative bevatten volgens de opvattingen zoals geformuleerd in Artikel 7(1) van de ‘EU Market Abuse Regulation’