Zeist,
25
april
2014
|
09:00
Europe/Amsterdam

Nieuw sociaal plan Achmea

De leden van de vakorganisaties hebben in meerderheid ingestemd met het eindbod, dat Achmea begin deze maand heeft neergelegd voor een nieuw sociaal plan. Het nieuwe plan kent een looptijd van 1 mei 2014 tot en met 31 december 2016. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt, om ervoor te zorgen dat boventallige medewerkers beter ‘van werk naar werk’ worden begeleid. Binnen, maar vooral ook buiten Achmea. Dit is belangrijk, omdat medewerkers door de krimpende Achmea-organisatie steeds lastiger een andere functie kunnen vinden binnen het eigen bedrijf.

De Zilverpoolregeling – gericht op de detachering van boventallige medewerkers van 57,5 jaar of ouder – blijft in het nieuwe sociaal plan ongewijzigd van kracht. Wel is afgesproken dat er na 31 december 2016 geen nieuwe instroom in de Zilverpool meer plaatsvindt. In plaats hiervan wil Achmea gericht(er) beleid ontwikkelen om oudere medewerkers voldoende inzetbaar te maken en te houden. Mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is het van belang dat ook oudere medewerkers structureel werk verwerven.

Met het nieuwe sociaal plan verwacht Achmea de personele gevolgen van de operatie “Versnellen & Vernieuwen” op passende wijze te kunnen opvangen. Deze operatie is begin december 2013 aangekondigd en heeft betrekking op vierduizend medewerkers. Deze reorganisatie is naar verwachting afgerond op 31 december 2016.