Zeist,
08
oktober
2015
|
21:31
Europe/Amsterdam

Klantbelang-score Achmea verder toegenomen

De score van Achmea op het vandaag verschenen “Klantbelang Dashboard” van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is opnieuw gestegen. Over het geheel genomen scoort Achmea een waardering van 3,4 op een schaal van 5, tegenover 3,3 vorig jaar. Deze score is gelijk aan het gemiddelde van de financiële sector. Achmea is daarmee op de goede weg, maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering.

Drie modules scoren bovengemiddeld
De AFM beoordeelt elk jaar de mate waarin tien grote banken en verzekeraars het belang van de klant centraal stellen in diverse producten, diensten en processen. De toezichthouder geeft een rapportcijfer aan de financiële instelling in zijn geheel (voor Achmea dus een 3,4) en op aparte onderdelen. Achmea scoort dit keer bovengemiddeld op de onderdelen claimafhandeling, nazorg beleggingsverzekeringen en modern spaarbeleid. De exacte scores van Achmea per module en de marktgemiddelden staan in de bijlage bij dit bericht.

Inspanningen werpen vruchten af
Henk Timmer, lid Raad van Bestuur van Achmea en verantwoordelijk voor het bedrijfsbrede programma Klantbelang Centraal, zegt hierover. “Het is goed om te zien dat onze inspanningen op dit vlak vruchten afwerpen. Onze overall score is dit keer gelijk aan het gemiddelde van de financiële sector; maar het is onze ambitie om het beter te doen dan het gemiddelde in de markt. De waarderingscijfers van de AFM geven ons goede handvatten voor de verdere verbetering van onze bedrijfsvoering op dit gebied. Want er is absoluut geen reden om achterover te leunen. Als coöperatieve verzekeraar zijn we het aan onze klanten verplicht om hiermee onverminderd door te gaan.”