Zeist,
11
november
2017
|
10:00
Europe/Amsterdam

Achmea zet circa 130 miljoen euro in om stijging zorgpremies te beperken

Achmea beperkt de stijging van de premie voor de basiszorgverzekering van volgend jaar door de inzet van circa 130 miljoen euro, ten laste van het resultaat over het boekjaar 2017. Hiermee draagt Achmea bij aan de betaalbaarheid van de zorgverzekeringspremies voor klanten van onder meer Zilveren Kruis, Interpolis, Avéro Achmea, Pro Life, OZF, FBTO en De Friesland Zorgverzekeraar.

Achmea streeft naar een balans tussen enerzijds een scherpe zorgpremie voor klanten en anderzijds het behoud van een gezonde financiële positie. De inzet uit het resultaat van 130 miljoen euro is lager dan voorgaand jaar, toen nog ruim 430 miljoen euro is ingezet. Deze lagere inzet sluit aan bij onze overtuiging dat het structureel onder de kostprijs aanbieden van zorgpremies geen houdbare situatie is.